Jak rozliczyć zakup reklam na Facebooku? cz. 2

Dodane: 05.08.2013

Mam Startup

Udostępnij:

Reklamy na Facebooku znacznie zwiększają szansę dotarcia do potencjalnych klientów korzystających z tego serwisu. Jednak rozliczenie zakupu reklam Facebooka może nie być oczywiste. Zapraszamy do drugiej części poradnika, który pomaga się z tym uporać.

Reklamy na Facebooku znacznie zwiększają szansę dotarcia do potencjalnych klientów korzystających z tego serwisu. Jednak rozliczenie zakupu reklam Facebooka może nie być oczywiste. Zapraszamy do drugiej części poradnika, który pomaga się z tym uporać.

W pierwszej części poradnika opisaliśmy czynności, które powinny poprzedzić wyświetlanie reklam na Facebooku. Chodzi zwłaszcza o rejestrację do VAT-UE oraz ustawienie danych firmowych i źródła finansowania na Facebooku. Poniżej znajdziecie informacje o tym, jak dokonać samego rozliczenia zakupu.

fot. Fotolia | Pierwsza część artykułu znajduje się tutaj

Płatności i pobieranie faktur, czyli rozliczanie reklam Facebooka w praktyce

1. Ty wyświetlasz reklamy – Facebook pobiera płatności

Po ustawieniu waluty, danych firmowych i źródła finansowania można zacząć wyświetlać reklamy Facebooka. Reklamy nie są finansowane „z góry”, lecz „z dołu”, co oznacza, że Facebook pobiera opłaty za reklamy dopiero po wyświetlaniu ich przez określony czas. Częstotliwość pobierania opłat przypada „raz na dzień rozliczeniowy Facebooka”, przy czym serwis zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia tej częstotliwości. Płatności co miesiąc dostępne są tylko przy wydatkach przekraczających 10 000 dolarów miesięcznie.

2. Jak pobierać faktury Facebooka?

Każda płatność pobrana przez Facebook jest równoznaczna z wygenerowaniem faktury. Aby pobrać faktury Facebooka należy wejść do Menedżera reklam, a następnie z menu po lewej stronie ekranu wybrać opcję Płatności. Z listy rozwijanej należy wybrać miesiąc, którego mają dotyczyć transakcje. Jeśli w wybranym miesiącu miały miejsce jakiekolwiek płatności, zostaną wyświetlone poniżej.

Następnie, należy kliknąć w numer wybranej transakcji, a na następnej stronie kliknąć w przycisk „Wersja do druku”. Kolejna strona stanowi fakturę elektroniczną, która wystarcza do rozliczenia zakupu reklamy na Facebooku – można ją wydrukować na papierze lub zapisać do pliku PDF. Utworzony w ten sposób dokument zawiera wszystkie elementy niezbędne na fakturze. Chodzi zwłaszcza o numery VAT-UE i pozostałe dane stron transakcji, nazwę usługi i cenę wraz z walutą, numer faktury i datę wystawienia.

Przedsiębiorcy korzystający z usług biur rachunkowych przekazują faktury z Facebooka księgowym wraz z pozostałymi dokumentami kosztowymi. Natomiast przedsiębiorcy, którzy sami prowadzą księgowość muszą zastosować specyficzny sposób rozliczenia VAT – opisany poniżej.

Jak samodzielnie rozliczyć faktury Facebooka?

Przedsiębiorcy, którzy sami prowadzą księgowość np. w programie online dodają wydatki na reklamy Facebooka do kosztów firmowych (o ile te wydatki wiążą się z działalnością firmy), analogicznie do innych kosztów. Jeśli kwota jest w obcej walucie, należy ją przeliczyć na złotówki stosując średni kurs NBP danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury Facebooka.

Nieco bardziej skomplikowane rozliczenie dotyczy VAT-u i jest ono zależne od tego, czy przedsiębiorca jest czynnym VAT-owcem, czy nie. Niezależnie jednak od statusu podatnika VAT, każdy przedsiębiorca dolicza do kwoty zamieszczonej na fakturze Facebooka podatek VAT 23%. W praktyce jednak, nie każdy odprowadza podatek do urzędu.

Import usług – rozliczanie VAT-u przez VAT-owca

Jeżeli przedsiębiorca jest VAT-owcem, to ujmuje zakup reklam Facebooka z doliczonym VAT-em 23% zarówno w rejestrze VAT sprzedaży, jak i zakupów, a także w deklaracji VAT-7(K). Ponieważ jednak VAT-owiec ma prawo odejmować VAT od zakupów od VAT-u od sprzedaży, taka transakcja jest neutralna podatkowo. Innymi słowy, nie zwiększa ona VAT-u do zapłaty w danym okresie.

Rozliczenie VAT-u od importu usług można potwierdzić sporządzając fakturę wewnętrzną, na której widnieją: data wystawienia, dane obu stron transakcji, kwoty netto i brutto oraz stawka i kwota VAT. Nie ma jednak obowiązku wystawiania faktury wewnętrznej – przedsiębiorca może zastosować opisany mechanizm bez tego dokumentu. Niektóre programy księgowe ułatwiają dokonywanie tych rozliczeń, automatycznie rozliczając VAT od usług importowanych, gdy użytkownik doda koszt pochodzący od zagranicznego kontrahenta.

Firma zwolniona z VAT musi zapłacić podatek od importu usług

Nieco mniej korzystnie wygląda rozliczenie importu usług przez firmę zwolnioną z VAT. Taki przedsiębiorca również dolicza do kwoty zakupu VAT 23%, ale nie ma prawa do rozliczenia tego VAT-u według opisanych powyżej zasad. Oznacza to, że podatek musi w praktyce zapłacić do polskiego urzędu skarbowego.

Firma zwolniona z VAT musi wykazać doliczenie VAT-u wynikającego z importu usług za pomocą deklaracji VAT-9M. Tę deklarację należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wystawiona faktura Facebooka. W tym samym terminie trzeba zapłacić podatek wynikający z deklaracji. Warto jednak zauważyć, że VAT zapłacony w takich okolicznościach może stanowić koszt podatkowy dla firmy zwolnionej z VAT.

Jakie macie problemy związane z rozliczaniem zakupu reklam na Facebooku? Podzielcie się w komentarzach.

Sebastian Bobrowski

Dyrektor finansowy

Pracuje w firmie inFakt, oferującej usługę księgową w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym ze stałym dostępem do dokumentów i kurierem w cenie. Oprócz tego inFakt oferuje Program do Fakturowania i Program do Księgowości online oraz usługę Zakładania Firmy.