Jak rozwinąć biznes ze Startup Heroes? Opowiada organizator i uczestnik projektu

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Jak rozwinąć biznes ze Startup Heroes? Opowiada organizator i uczestnik projektu

Udostępnij:

Od pomysłu, przez prototyp, po finansowanie – tak w skrócie można opisać przebieg inkubacji w ramach platformy startowej Startup Heroes. Jak ten proces wygląda w praktyce, co startup musi zrobić, żeby zakwalifikować się do udziału w projekcie oraz na jakie wsparcie może liczyć? Między innymi na te pytania odpowiadają Maria Borzym – dyrektor Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego i kierownik Startup Heroes oraz Jarosław Parzuchowski, pomysłodawca i współzałożyciel VR Medicine, startupu, który przeszedł inkubację w Startup Heroes.

Maria Borzym, Startup Heroes

O platformie startowej Startup Heroes, przebiegu inkubacji, warunkach uczestnictwa oraz korzyściach dla startupu opowiada Maria Borzym, dyrektor Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego i kierownik Startup Heroes.

Startup Heroes jest jedną z 6 platform startowych. Co Was wyróżnia na tle innych tego typu inicjatyw?

Maria Borzym (MB): Startup Heroes ma na celu kreowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze ICT, Eko-energetyki i Produkcji żywności. Założeniem naszego projektu jest komercjalizacja pomysłów, z którymi przychodzą do nas startupy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie złożonym z 17 podmiotów z całej Polski, które realizują usługi na rzecz startupów. Są to eksperci, którzy wspierają uczestników Startup Heroes, budując model biznesowy, opracowując strategię marketingową oraz doradzając w zakresie prawa, ochrony patentowej, marketingu, wsparcia technologicznego, inżynierskiego i analizy potrzeb klienta.

Każdy startup przez cały cykl inkubacji, trwający maksymalnie 6 miesięcy, ma zapewnione wsparcie opiekuna – menedżera, nadzorującego właściwy przebieg inkubacji. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje możliwość budowania prototypu swojego produktu czy usługi, co często uznawane jest przez startupy za największą korzyść projektu. Prototyp ten następnie jest testowany przez potencjalnych klientów – co pozwala wstępnie ocenić jego szanse na rynku.

Ponadto kwota wsparcia przeznaczona na jeden startup jest jedną z najwyższych i opiewa na ok. 94 tys. złotych. Finalnie każdemu startupowi stwarzamy możliwość zaprezentowania swojego prototypu przed inwestorem prywatnym (funduszami VC i innymi funduszami inwestycyjnymi).

Jakich pomysłów poszukujecie? Kto powinien się do Was zgłosić?

MB: Oferta naszej platformy skierowana jest do każdego, kto posiada innowacyjny – co najmniej na skalę krajową – pomysł. Pomysł nie może być przedmiotem działalności innej firmy. Zatem to oferta skierowana do intelektu każdego, kto ma oryginalny pomysł na biznes, cechy przedsiębiorcy, otwarty umysł i chce przejść drogę od planów do działania. Co ważne, pomysł musi wpisywać się w jedną z trzech branż: ICT, Eko-energetyka i Produkcja żywności.

Właśnie trwa nabór do 4 rundy Startup Heroes. Jakie doświadczenia udało się zebrać podczas poprzednich edycji? Czy coś Was zaskoczyło? Czy w jakiś sposób formuła programu uległa zmianie?

MB: Jesteśmy w trakcie naboru do czwartego cyklu inkubacji. Nabór trwa do 30.04.2021 roku. Natomiast inkubacja rozpocznie się 1 lipca i potrwa do końca listopada. Wszystko po to, by startupy, zainteresowane aplikacją do poddziałania PARP – oferującego kolejne dofinansowanie, tym razem w wysokości jednego miliona złotych – mogły zdążyć z opracowaniem dokumentów aplikacyjnych.

Od drugiego naboru obserwujemy, że do platformy trafiają pomysłodawcy bardzo dojrzali i zaangażowani w proces rozwoju. Obserwujemy też zwiększony napływ wniosków z branż eko-energetyki oraz medycyny wspieranej technologiami informacyjnymi. Pandemia Covid-19 wymusiła na nas zmianę formy współpracy ze startupami – z bezpośredniej na online.

Początkowo mieliśmy obawy przed wprowadzeniem zdalnych form komunikacji. Jednak z biegiem czasu okazało się, że forma online korzystnie wpłynęła na proces naboru, inkubacji, a także różnorodnych szkoleń. W ocenach startupów dominują opinie, że forma zdalna pozwoliła m.in. zaoszczędzić czas potrzebny na przemieszczania się oraz że pomogła w przezwyciężaniu barier związanych ze swobodnymi wypowiedziami i wystąpieniami publicznymi. Nowa forma komunikacji została zaakceptowana przez PARP, którego przedstawiciele uczestniczyli np.w Demo Day.

Można zatem stwierdzić, że z każdym cyklem uczymy się czegoś nowego, co w konsekwencji usprawnia proces inkubacji.

Jak dokładnie wygląda proces aplikacji do projektu? Jak się do niego dobrze przygotować? Może są jakieś najczęstsze błędy, które popełniają startupy?

MB: Pierwszym etapem jest złożenie wniosku aplikacyjnego (za pośrednictwem tej strony), który następnie podlega preselekcji, czyli ocenie formalnej i merytorycznej. Każdy wniosek jest oceniany przez trzech niezależnych ekspertów. Niezmiernie ważne jest, aby na etapie składania wniosku szczegółowo opisać innowację produktu lub usługi oraz wskazać przewagi konkurencyjne i potencjał biznesowy. To ważne, bo Startup Heroes wspiera tylko innowacyjne pomysły. Sugerujemy również, aby we wniosku udzielać wyczerpujących informacji i właściwie dobierać branże. Zdarzają się bowiem pomyłki w tym zakresie, a należy pamiętać, że platforma Startup Heroes dedykowana jest trzem konkretnym branżom. Jak wspomniałam wcześniej, są to: ICT, eko-energetyka i produkcja żywności.

Na podstawie ocen wszystkich wniosków przygotowywana jest lista rankingowa 50. najwyżej ocenionych pomysłodawców, których zapraszamy do drugiego etapu oceny, czyli panelu ekspertów. W dobie pandemii panel organizowany jest w formie online. Składa się z 10 specjalistów, którzy oceniają pomysł według 4 kryteriów: innowacyjności, kompetencji zespołu, wykonalności i predyspozycji przedsiębiorczych.

Panel ekspertów wymaga od startupów prezentacji własnego pomysłu. Zawsze doradzamy, aby najpierw zaprezentować swój przyszły produkt czy usługę np. przed grupą znajomych, zanim dojdzie do prezentacji przed ekspertami. Warto zwrócić uwagę na czas prezentacji – nie powinien on przekraczać 5 minut. Dlatego tak ważna jest treść prezentacji, która powinna zawierać tylko najistotniejsze kwestie. Spotkanie z panelem ekspertów kończy się sesją pytań, na którą warto się przygotować. Pytania często dotyczą innowacyjności pomysłu i konkurencji.

Panel ekspertów wybiera 22 pomysłodawców, których kwalifikuje do inkubacji. Potem wybrane startupy są zobowiązane do założenia spółki kapitałowej w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej oraz podpisania umowy inkubacyjnej.

Jarosław Parzuchowski, VR Medicine

O VR Medicine oraz udziale w Startup Heroes opowiada Jarosław Parzuchowski, pomysłodawca i współzałożyciel startupu.

Czym jest VR Medicine? Na czym polega i jaki problem rozwiązuje?

Jarosław Parzuchowski (JP): VR Medicine jest firmą technologiczną, której specjalnością są dedykowane systemy ICT dla branży medycznej. Mowa o narzędziach do automatycznej wizualizacji 3D poszczególnych organów człowieka, które umożliwiają prowadzenie zindywidualizowanej diagnostyki oraz planowania leczenia patologii konkretnego pacjenta.

Na przykład nasz 3DLiver to narzędzie umożliwiające rekonstrukcję 3D oraz wizualizację wątroby w formie przystępnej i czytelnej dla użytkownika końcowego, czyli studenta, lekarza lub pacjenta. Bezpośrednią korzyścią wynikającą z wdrożenia narzędzia 3DLiver będzie zwiększenie jakości i wydajności pracy zespołów medycznych w obszarze diagnostyki i leczenia chorób wątroby z układem żółciowym, w szczególności:

  • poprawa obrazowania anatomii wątroby i jej struktur;
  • poprawa jakości edukacji i nauczania studentów kierunków studiów medycznych;
  • poprawa jakości uświadamiania pacjenta dotyczącego stanu jego zdrowia i funkcjonowania wątroby;
  • poprawa jakości planowania operacji chirurgicznych.

3DLiver umożliwia w pełni automatyczną, nienadzorowaną przez człowieka, segmentację i wizualizację struktur wątroby w postacie modelu 3D (struktury miąższowej, żylnej i tętniczej) na podstawie danych radiologicznych.

Innowacyjność pomysłu polega przede wszystkim na wykorzystaniu mechanizmów uczenia maszynowego w procesie oznaczania danych radiologicznych. Aktualnie opracowaliśmy metodę automatycznej, wieloklasowej segmentacji, wykorzystując do tego trójwymiarowe sieci splotowe. Prowadzone prace wskazują na wysoką dokładność segmentacji (na poziomie 85-90%).

Jak dowiedzieliście się o Startup Heros i dlaczego postanowiliście złożyć wniosek?

JP: Od momentu, w którym zaczęliśmy myśleć o projekcie, a było to 2018 rok, poszukiwaliśmy najkorzystniejszej formy finansowania. O Startup Heros dowiedzieliśmy się, analizując ofertę Platform Startowych PARP, a zakres merytoryczny Startup Heros najbardziej pasował do naszego profilu.

Po zapoznaniu się z działaniem 1.1.1 POPW „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej” zdecydowaliśmy, że jest to duża szansa na rozwój prac badawczych, które realizowaliśmy jeszcze przed formalnym założeniem spółki. Pod koniec 2019 roku udało nam się dostać do projektu i od tego momentu rozpoczął się intensywny proces inkubacji.

Czy Startup Heros w rzeczywistości spełniło Wasze oczekiwania? Co Wam dał udział w projekcie? Na jakim etapie obecnie jest VR Medicine?

JP: Startup Heroes w pełni spełniło nasze oczekiwania. Dzięki udziałowi w projekcie otrzymaliśmy profesjonalne wsparcie w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez fachowe usługi księgowe, prawne, doradcze, opracowanie identyfikacji wizualnej. Podczas pierwszej fazy udziału w projekcie – fazy akceleracji – otrzymaliśmy wsparcie menadżera inkubacji, dzięki czemu opracowaliśmy plan działania firmy.

A do tego udział w platformie startowej przyczynił się do pozyskania grantu – 576 000 złotych – na rozwój firmy w ósmej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Dzięki temu wsparciu będziemy mogli przygotować narzędzia do wizualizacji 3D jamy brzusznej człowieka.

A obecnie przygotowujemy się do podpisania umowy o dofinansowanie z PARP i rozpoczęcia realizacji prac związanych z rozwojem naszych produktów.

Co radzisz innym, którzy chcą dołączyć do kolejnej rundy Startup Heroes?

JP: To, co moim zdaniem daje dużą wartość to możliwość weryfikacji pomysłów biznesowych przez fachowe grono ekspertów Startup Heroes. Już na etapie aplikacji do platformy otrzymaliśmy bardzo wartościowy feedback dotyczący naszych pomysłów oraz ich szans na sukces rynkowy. Kandydatom do kolejnej rundy Startup Heroes radzę, aby mocno skupili się na problemie, z jakim zmaga się rynek, a na który chcą odpowiedzieć oraz na popycie na planowane produkty i usługi.

 

Artykuł powstał we współpracy ze Startup Heroes