Jak tworzyć strategię, aby skutecznie oddziaływała na rozwój firmy?

Dodane:

Sebastian Matyniak Sebastian Matyniak

Udostępnij:

Jest wiele małych, średnich i dużych firm działających bez sprecyzowanej strategii. Bez względu na to niektóre z nich odnoszą sukcesy, a inne porażki. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, czy warto taką strategię w ogóle tworzyć?

Zdjęcie główne artykułu pochodzi z unsplash.com

Realizując codziennie zadania, koncentrujemy się na jak najszybszym ich wykonaniu i na efektach, które realizacja tych zadań ma przynieść. Często jednak gubimy po drodze kierunek, w którym powinna zmierzać nasza firma. Strategia jest swoistym punktem odniesienia, dzięki któremu możemy sprawdzać, w każdym momencie, czy nasza firma podąża we właściwym kierunku i czy zadania, które realizujemy, wspierają realizację celów strategicznych.

Strategię zazwyczaj tworzymy od ustalenia ram naszego działania, a są nimi misja, wizja i wartości. Na poziomie operacyjnym, strategię tworzymy od przeprowadzenia analizy SWOT dla naszej działalności, czyli określenia mocnych stron naszej organizacji, słabych stron naszej organizacji oraz szans i zagrożeń wynikających z otoczenia biznesowego firmy. Na podstawie analizy SWOT tworzymy cele strategiczne, które wskazują kierunek długofalowego działania i na podstawie których ustalamy KPI (Key Performance Indicators) dla wszystkich obszarów działalności oraz odnosimy je do poziomu zadań na każdym stanowisku pracy. Na podstawie analizy SWOT tworzymy także projekty, które mają zmienić bądź usprawnić dotychczasowy sposób działania.

Aby strategia realnie oddziaływała na organizację oraz aby wszyscy pracownicy respektowali jej założenia, należy nie tylko włączyć ich w tworzenie tejże strategii, ale także pokazywać wpływ delegowanych im celów i zadań na realizację strategii. Dzięki temu będziemy nadawali większy sens realizacji codziennych zadań oraz będziemy budowali świadomość, w jaki sposób ich realizacja celów wpływa na realizację strategii firmy.

Jednym z kluczowych czynników tego, czy będzie ona skutecznie wdrożona, jest z jednej strony zaangażowanie zarządu na każdym etapie jej tworzenia oraz z drugiej strony przywiązanie dużej wagi do sposobu i formy komunikacji strategii wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Kluczowym jest także znalezienie wspólnego mianownika i ustalenie celów strategicznych dla wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, a nie tylko dla tych, które są najbardziej kluczowe.

Aby strategia żyła i realnie oddziaływała na organizację warto jest także zadbać o to, aby każdy pracownik, w każdej chwili, mógł ocenić na jakim poziomie strategia jest zrealizowana. Najczęściej tworzymy dedykowane do tego narzędzia wizualizacji oraz narzędzia IT pozwalające łączyć zadania z celami strategicznymi oraz informować o aktualnym procentowym udziale zadań połączonych z celami strategicznymi w stosunku do wszystkich zadań wykonywanych przez pracownika.

Sebastian Matyniak

Prezes Zarządu Brainstorm Group

Lider i wizjoner, który wyznacza kierunki rozwojowe Grupy Brainstorm. Zawsze dąży do celu z poszanowaniem wartości własnych i Klienta oraz z troską o Zespół. Pasjonat teorii ciągłego doskonalenia.