Jak wspiera się startupy w Niemczech

jak wspiera sie startupy w niemczech
Udostępnij:
Pomijając dyskusję na temat tego, czy państwo powinno wspierać i ingerować w młode przedsięwzięcia, postanowiliśmy sprawdzić jak robi się to za granicą. Pokazujemy jak wspiera się startupy w Niemczech. Na jaką pomoc od rządu mogą liczyć niemieccy startupowcy?

1. Skorzystaj z dodatku dla przedsiębiorców

Po ustaleniu pomysłu na biznes i skompletowaniu zespołu, pozostaje jeszcze bardzo ważna kwestia sfinansowania przedsięwzięcia. Najważniejszym niemieckim narzędziem pomocy dla założycieli firm jest dodatek dla przedsiębiorców (Gründungszuschuss). Dla niektórych zarejestrowanych bezrobotnych w Niemczech stanowi on jedyną możliwość wyjścia z ich niewygodnej sytuacji. Ważne jest by złożyć podanie o udzielenie dodatku dla przedsiębiorców jeszcze przed rozpoczęciem własnej działalności. Co ciekawe, dodatek ten może zostać przydzielony również osobom, które zrezygnowały ze swojego zatrudnienia oraz tym ze stałym zatrudnieniem, które planują założyć własną firmę.

Młodzi przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tego dodatku, muszą przedłożyć logiczny i kompleksowy biznesplan (więcej wymagań znajdziesz na stronie: gruendungszuschuss.de). Przygotowanie wniosku wymaga dużo pracy, ale warto poświęcić czas na jego przygotowanie, by na pewno uzyskać pomoc finansową od państwa. Pod uwagę należy wziąć możliwe zmiany na rynku. Elastyczność i umiejętność dopasowywania się są w tym kontekście hasłami kluczowymi. Warto też wiedzieć, że po uzyskaniu Gründungszuschuss możemy spodziewać się comiesięcznych kontroli. Dlatego tak ważna jest dobrze obrana strategia i rzetelna analiza rynku.

2. Pomoc w finansowaniu startupów

Jeśli młodzi przedsiębiorcy nie chcą być całkiem zdani na siebie, w dżungli paragrafów, mogą skorzystać z usług doradców finansowych i biznesowych. Przydatną instytucją jest bank KfW, który oferuje nie tylko kredyty, ale także coaching dla założycieli firm, dotowany w 50%. Jednym z warunków uzyskania tej pomocy jest złożenie podania o coaching, w ciągu pięciu lat od założenia firmy (więcej informacji na ten temat znajdziesz na gruenderhilfe.eu). KfW jest dobrze znanym bankiem udzielającym kredytów przy niskich odsetkach, dzięki subwencjom (2,07%). Tak zwany Gruenderkredit – Startgeld, czyli zastrzyk finansowy na początku zakładania firmy (do 100.000 Euro) jest jedną z opcji w przypadku zapotrzebowania na kapitał.

Na ścieżce do zostania przedsiębiorcą, może pomóc również instytucja „förderbar“, która dokonuje akwizy środków finansowych dla przedsiębiorstw internetowych oraz IT, jak i przemysłu 4.0. förderbar przejmuje cały proces finansowania, począwszy od etapu ubiegania się o pomoc po etap finansowania przez środki pomocnicze i końcowego rozliczenia. Pomoc tej instytucji zmniejsza znacznie nakład administracyjny. Poza tym, państwo niemieckie oddaje do dyspozycji młodych przedsiębiorstw cały bank danych, umożliwiający poszukiwanie środków finansowych, unijnych, państwowych oraz krajów związkowych, który dostępny jest na stronie foerderdatenbank.de. Inną popularną formą finansowania jest crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe. Ważnymi platformami w Niemczech są companisto.de i startnext.com. Umożliwiają one zebranie wstępnych środków na wystartowanie z projektem.

3. Konkursy dla przedsiębiorców

Czynnikiem, wzmagającym duch przedsiębiorczy są na pewno konkursy dla przedsiębiorców. Swoistym katalogiem dostępnych konkursów jest strona foerderland.de. Na uwagę zasługują następujące konkursy z wysokimi nagrodami pieniężnymi: Deutscher Gruenderpreis, Science4Life Venture Cup, startup2grow, IKT Innovativ, KfW-Award „GruenderChampions“, Kultur- und Kreativpiloten dla założycieli firm z branży kulturalnej oraz Bundesplanwettbewerb Berlin-Brandenburg z obszernym programem kursów towarzyszących. Sumarycznie, w Niemczech odbywa się około 120 konkursów dla przedsiębiorców, które rocznie rozdają nagrody w wartości ponad trzech milionów euro. Dlatego też warto zainteresować się możliwością udziału w jednym z nich.

4. Kobieca energia

Interesując się otwarciem firmy w Niemczech warto pamiętać, że Rząd Niemiecki wspiera w zakładaniu przedsiębiorstw również kobiety. Istnieje Narodowa Agencja dla Kobiet w Startupach (bga), która oferuje platformę informacyjną i usługi dla kobiet przedsiębiorczych. Można ją znaleźć pod następującym adresem: existenzgruenderinnen.de. Ciekawym centrum przedsiębiorczości kobiet jest również społeczność WeiberWirtschaft w sercu Berlina, czyli największy europejski ośrodek dla kobiet w biznesie, gdzie mieści się również Gründerinnenzentrale, projekt pomagający kobietom w pierwszej fazie założenia firmy. Pomniejsze inicjatywy to na przykład grupa facebookowa: Witas – Woman in tech and startups, która regularnie zaprasza przedsiębiorcze kobiety, by przedstawiły swoje projekty.

Krzywa przyswajania wiedzy przedsiębiorcy powinna stale piąć się w górę. Najlepszym sposobem na to jest metoda uczenia się poprzez działanie - learning by doing: ważne by znaleźć własną drogę, gdyż nie każda rada od kogoś z zewnątrz sprawdza się. Gdy już zbudowałam refund.me na bazie chmury informatycznej wraz z rozproszonymi zespołami, niejednokrotnie słyszałam w moim otoczeniu sceptyczne głosy. Dziś jestem bardzo zadowolona, że podążyłam za głosem intuicji i w ten sposób stworzyłam firmę. W ten sposób, decydując się na wsparcie zagranicznych zespołów, mogliśmy umiędzynarodowić naszą firmę i wybrać najlepszych pracowników. W niektórych przypadkach należy opuścić dotychczasową drogę i wyjść poza stare schematy oraz odważyć się spróbować czegoś nowego. Dlatego życzę wszystkim przedsiębiorcom dużo odwagi!

Eve Büchner 

Założycielka i CEO firmy refund.me 

Jej międzynarodowa firma zajmuje się wspieraniem pasażerów w uzyskiwaniu odszkodowań w przypadku opóźnienia i odwołania lotu oraz nadkompletu pasażerów, a także utraty połączenia lotniczego. Eve Büchner mieszka w Poczdamie i Miami, i jest matką trójki chłopców.