JR HOLDING inwestuje 1 mln dolarów w spółkę AI CLEARING z USA

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

AI CLEARING

Udostępnij:

JR HOLDING podpisał umowę o udzieleniu finansowania dłużnego zamiennego na akcje spółki AI CLEARING INC. Spółka dostarcza oparty na sztucznej inteligencji system do monitoringu postępów realizacji projektów budowalnych i infrastrukturalnych. Jest to pierwsza inwestycja JR HOLDING w spółkę zagraniczną o globalnym zasięgu.

JR HOLDING udzieliła AI CLEARING finansowania dłużnego w wysokości 1 mln USD w ramach pożyczki zamiennej na akcje zwykłe AI CLEARING oprocentowanej 4% rocznie z terminem zapadalności 24 miesiące od daty podpisania umowy. JR HOLDING w zamian za udzieloną pożyczkę obejmie akcje AI CLEARING wyemitowane w ramach najbliższej rundy finansowania (rundy A).

Czym zajmuje się AI CLEARING?

– AI CLEARING to firma oferująca rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję, znacznie ułatwiające monitoring postępów na dużych budowach lub instalacjach. Oferowany system jest już sprawdzony przez dużych klientów z różnych państw świata i spotyka się z dużym zainteresowaniem kolejnych – mówi Michael Mazur, CEO & Co-Founder AI Clearing.

Rozwiązanie oferowane przez AI CLEARING odpowiada na potrzeby inwestorów projektów budowlanych, którzy mierzą się z opóźnieniami harmonogramu oraz przekroczeniami budżetów. Dodatkowym problemem jest rosnący niedostatek wysoko wykwalifikowanych inżynierów mogących sprawować nadzór nad realizacją inwestycji. Wykorzystanie sztucznej inteligencji automatyzuje i przyspiesza monitoring w branży budowlanej co pozwala minimalizować opóźnienia realizacji oraz przekroczenia budżetów. Klienci spółki wysoko oceniają skuteczność narzędzia oferowanego przez AI CLEARING. Spółka posiada kontrakty z największymi firmami budowlanymi m.in. z USA, Francji, Indii, Arabii Saudyjskiej czy Polski.

System AI CLEARING porównuje dane z dronów z projektem i budżetem dostarcza informacje w czasie rzeczywistym. Porównanie danych do planów następuje w ciągu kilku godzin nawet w przypadku największych projektów budowlanych. Informacje przechowywane są w chmurze z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa wymaganych przez duże korporacje.

Pierwsza transakcja zagraniczna JR Holding

– Zgodnie z zapowiedziami realizujemy pierwszą transakcję zagraniczną, od razu w USA i najbardziej dziś rosnącej branży jaką jest branża AI. Dostarczamy AI CLEARING finansowania przed przeprowadzeniem zaplanowanej za kilka miesięcy kolejnej rundy finansowania. Inwestujemy w spółkę o globalnym zasięgu, z intencją objęcia akcji wyemitowanych w rundzie A. Spółka posiada doświadczony zespół założycieli z międzynarodowym doświadczeniem w tworzeniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję oraz w nadzorze budowalnym. Ta transakcja jest wyrazem naszych ambicji do wyjścia poza Polskę, AI CLEARING pasuje doskonale do portfela JRH i daje szansę na zadowalający zwrot z inwestycji – podsumował January Ciszewski, inwestor i Prezes JR HOLDING.

 

JR HOLDING pozyskuje 24 mln zł na inwestycje

JR Holding inwestuje w sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych NOXO ENERGY

MONITI, aplikacja do zarządzania zespołami pracującymi z dala od komputera pozyskała 1,2 mln zł od JR Holding