Kamerka w Kapsułce: szybsza, tańsza i efektywniejsza diagnostyka układu pokarmowego

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

CTAdventure pozyskała finansowanie na projekt, dzięki któremu razem z wybranymi uczelniami ma stworzyć narzędzie umożliwiające lekarzom szybszą, wydajniejszą oraz bardziej precyzyjną analizę nagrań pochodzących z badań endoskopowych.

Efektem może być upowszechnienie diagnostyki za pomocą kamerki umieszczonej w kapsułce połykanej przez pacjenta tzw. endoskopii kapsułkowej.

Trudno spotkać osobę, która po doświadczeniu badania przewodu pokarmowego przy pomocy kolonoskopii czy gastroskopii miałaby dobre wspomnienia. Nowoczesne technologie wychodzą naprzeciw potrzebom pacjentów i stwarzają coraz to nowe możliwości diagnostyki. W 2001 w USA zatwierdzono endoskopię kapsułkową jako dodatkową metodę badania do użytku klinicznego. Pojawiły się kapsułki z umieszczoną w nich bezprzewodową kamerą cyfrową, które połykane przez pacjenta przechodząc w sposób naturalny przez układ pokarmowy pozwalają na oglądanie śluzówki. Nie zastępują one wprawdzie w całości dotychczasowych metod, ale to jedyne bezinwazyjne I bezbolesne badanie, które pozwala obejrzeć od środka przewód pokarmowy. Szczególnie przydatne jest w diagnostyce chorób jelita cienkiego. Obecnie badanie nie jest jednak powszechnie dostępne, jest kosztowne – około 2,5 do 4 tysięcy złotych, a lekarz ma do przeanalizowania trwający kilka godzin film.

Firma CTAdventure we współpracy z Politechniką Gdańską oraz wybraną uczelnią medyczną opracowuje produkt “GastroView”, którego celem  jest stworzenie nowego w skali świata produktu opartego na pionierskiej technologii analizy filmów endoskopowych z funkcjami: automatycznej detekcji i zliczania zmian chorobowych, mapowania przewodu pokarmowego, archiwizacji obrazów rozpoznanych zmian chorobowych – czyli prostsza, rzetelna i bardziej skuteczna diagnostyka badań endoskopowych. Technologia ma być wykorzystywana w szczególności w endoskopii kapsułkowej. Sprzedaż wersji komercyjnej produktu rozpocznie się w II kwartale 2019 roku. W przypadku endoskopii przy użyciu kapsułki z kamerką możliwe będzie zmniejszenie kosztów tego typu badania do ok. 1500 zł oraz zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych w badaniach przewodu pokarmowego o 20-25%.

Czas nagrania filmowego, które analizuje lekarz skróci się nawet z 5 do 1,5 godziny. Lekarz będzie mógł w nagranym materiale automatycznie wyszukać interesujące go zmiany np. krwawienia, bez przeglądania całości filmu. Technika ułatwi lekarzom lokalizację i analizę zmian chorobowych. Efektem prac Spółki Funduszu Kapitałowego ARP CTAdventure będzie możliwość upowszechnienia badań endoskopii kapsułkowej.

Projekt “GastroView” będzie realizowany dzięki pozyskaniu przez firmę CTAdventure dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”. Dzięki nowatorskiej formule rynkowy system wsparcia dotacyjnego, wprowadzony przez NCBR, redukuje formalności do minimum i skraca czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia. „Szybka ścieżka” służy wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców we współpracy z uczelniami i zespołami badawczymi. Bilans „szybkiej ścieżki” w 2015 r. dowodzi jej popularności. Przedsiębiorcy złożyli prawie 2 tysiące projektów o wartości siedmiokrotnie przekraczającej założony budżet programu. Jednym z projektów uznanych za najlepszy był „Gastro View”.  

Nie jest to pierwszy sukces firmy CTAdventure Sp. z o.o. Powstała w 2013 r. Spółka Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza S.A., start-up technologiczny powołany w celu realizacji dedykowanego projektu polegającego na opracowaniu platformy wykorzystującej rozszerzoną rzeczywistość (Augumented Reality) w grach miejskich i nieustająco dynamicznie się rozwija. „Zespół CTAdventure ciągle doskonalił swoje kompetencje w zakresie rozszerzonej jaki   i wirtualnej rzeczywistości oraz zdobywał doświadczenie w zakresie zaawansowanych technologii analizy obrazu – czego końcowym efektem jest sukces projektu „Gastro View.” – wyjaśnia Dawid Jereczek członek Zarządu CTAdventure.  Po 3 latach działalności, wielu sukcesach, spółka posiada szeroką ofertę dla biznesu od sztucznej inteligencji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości po projekty badawcze. Jeden z jej produktów to wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach Professor Why™, wyjątkowy program komputerowy do nauki chemii.

CTAdventure to jedna z kilkudziesięciu spółek Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza. ARP zarządza Funduszem Kapitałowym inwestującym w innowacyjne pomysły w wielu branżach, m.in. takich jak: ICT, biotechnologia, robotyka, medycyna, budowa jachtów czy branża filmowa.