KNF uruchamia piaskownicę regulacyjną

Dodane: 26.10.2018

Mam Startup

Udostępnij:

Komisja Nadzoru Finansowego uruchamia piaskownicę regulacyjną. W ramach programu udostępni startupom fintechowym środowisko, które pozwoli przetestować ich rozwiązania.

fot. unsplash.com

Piaskownica regulacyjna – dla kogo?

– Piaskownica będzie działała w modelu zdecentralizowanym, w ramach którego informatyczne środowiska testowe są udostępnione przez akceleratory startupów, instytucje finansowe, fundacje lub inne podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje, zwane „Operatorami Piaskownicy” – czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym KNF.

Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego wyjaśniają, że projekt jest skierowany do podmiotów, które planują rozpocząć działalności na rynku finansowym. Dotyczy to także startów, które posiadają „nieprzetestowany, innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informacyjnych”. Kolejną grupą podmiotów, które mogą wziąć udział w „piaskownicy” są podmioty oferujące już pewne rozwiązania na rynku finansowym – takie, które chcą prowadzić testy nowych usług i modeli biznesowych. 

Środowisko testowe 

Testy, o których mowa, będą realizowane w ramach wirtualnych środowisk, np. systemów komputerowych symulujących zachowania rynkowe oraz na „żywym organizmie”, czyli z udziałem realnych klientów. KNF zastrzega jednak, że podczas takich testów nie będzie można angażować środków finansowych klientów. Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego dodają, że środowiska testowe i podmioty biorące udział w programie będą monitorowane i wspierane merytorycznie przez UKNF.

Aby wziąć udział w Piaskownicy Regulacyjnej UKNF, uczestnicy po pierwsze, muszą posiadać siedzibę na terenie Polski i po drugie, spełnić kryteria oceny. Wśród nich KNF wymienia: 

1) Zakres rozwiązania

Do udziału w Piaskownicy będą przyjmowane podmioty oferujące produkty lub usługi finansowe spełniające cechy działalności nadzorowanej przez KNF lub rozwiązania przeznaczone do bezpośredniego wsparcia lub rozwoju działalności podmiotów nadzorowanych. 

2) Innowacyjny charakter rozwiązania

Zaproponowane rozwiązanie powinno cechować się innowacyjnością lub przynajmniej różnić się od dotychczasowych ofert dostępnych na rynku. Ponadto produkt lub usługa powinna wpływać na rozwój sektora innowacji finansowych w Polsce. 

3) Realna potrzeba udziału w piaskownicy

Konieczność skorzystania przez podmiot z Piaskownicy powinna być uzasadniona, tzn. spełnione musi zostać założenie, że wdrożenie na rynek danego produktu lub usługi w tradycyjny sposób związane jest ze znacznymi kosztami, nie dając gwarancji zwrotu zainwestowanych środków w uzyskanie wymaganych zezwoleń. Ponadto spełniony musi zostać warunek, zgodnie z którym rozwiązanie w sposób jasny nie wpisuje się w istniejące ramy prawne, co uniemożliwia wprowadzenie go na rynek. 

4) Gotowość do przeprowadzenia testów rozwiązania

Istotną kwestią, na którą musi zwrócić uwagę podmiot aplikujący do Piaskownicy jest gotowość do przeprowadzenia testów oraz otwartość na testy rozwiązania przez podmiot zewnętrzny lub przez UKNF.  

Zgłoszenia do Operatora Piaskownicy będę przyjmowane przez Departament Innowacji Finansowych FinTech UKNF do 9 listopada 2018 roku.