Kolejna podwyżka składek ZUS. W 2019 roku przekroczą one 1300 złotych

kolejna podwyzka skladek zus w 2019 roku przekrocza one 1300 zlotych
Udostępnij:
W 2019 roku przedsiębiorców czekają poważne zmiany w zakresie obowiązkowych składek ZUS. Najmniejsze firmy przestaną płacić składki w formie stałej ryczałtowej kwoty. Mają one zależeć od osiąganych przychodów.

fot. unsplash.com

Niższe składki będą obowiązywać tych przedsiębiorców, którzy w 2018 roku osiągnęli przychody nie wyższe niż 63 tysiące złotych. Niestety, możliwość opłacania ZUSu na zasadach preferencyjnych została ograniczona do 3 lat. Pozostali zapłacą daniny na rzecz ZUS wyższe o 7,3% niż w roku 2018, a ich łączna kwota przekroczy 1300 złotych.

Podwyżka jest związana ze wzrostem poziomu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i wynika z tego, że podstawa wymiaru składek obliczana jest jako 60% tej kwoty. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wzrosło z 4443 zł w roku 2018 do aż 4765 zł w roku 2019. To oznacza, że podstawę wymiaru składek będzie stanowić kwota 2859 zł.

Ile po tej zmianie będą wynosić minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców?

Na dzień dzisiejszy znana jest jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Wynoszą one:

 • składka emerytalna - 558,08 zł
 • składka rentowa - 228,72 zł
 • składka chorobowa - 70,05 zł
 • składka wypadkowa - 47,75 zł
 • składka na Fundusz Pracy - 70,05 zł
 • łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej - 974,65 zł

Nie ma jeszcze informacji o tym, jaka jest wysokość nowej składki zdrowotnej, ponieważ jest ona kalkulowana w oparciu o inny wskaźnik. Zostanie on opublikowany dopiero w styczniu, a co za tym idzie, wtedy też poznamy wysokość składki zdrowotnej. Na podstawie podwyżek z lat ubiegłych, można przypuszczać, że będzie to kwota w granicach 340-350 złotych. Zakładając taki scenariusz składki w roku 2019 wyniosą około 1320 zł miesięcznie, czyli prawie 100 zł więcej niż obecnie.

Zmienią się również składki dla nowych firm

Przyjęcie propozycji podwyższenia płacy minimalnej przełoży się na wysokość preferencyjnych składek ZUS, które są opłacane przez nowych przedsiębiorców. Wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie o 5,7% i w 2019 wyniesie 2220 złotych. To oznacza również wzrost ulgowych składek ZUS. 

Podstawa wymiaru tych składek wzrośnie do kwoty 666 zł. Razem z nią zwiększą się składki:

 • składka emerytalna - 130,00 zł
 • składka rentowa - 53,28 zł
 • składka chorobowa - 16,32 zł
 • składka wypadkowa - 11,12 zł
 • łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej - 210,72 zł

Do tej kwoty, tak samo jak w przypadku pełnych składek ZUS, należy doliczyć składkę zdrowotną.  Oznacza to, że w 2019 roku składki ZUS dla nowych firm wyniosą około 550-560 złotych.