Konkurs TECHMATSTRATEG. Do rozdania 197 milionów zł na nowoczesne technologie materiałowe

Dodane: 20.11.2019

Informacja prasowa

Udostępnij:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po raz trzeci poszukuje innowacyjnych projektów z zakresu technologii materiałowych. Na wsparcie zgłoszonych rozwiązań przeznaczy 197 milionów złotych.
Do konkursu można będzie zgłaszać projekty, które obejmować będą innowacje w zakresie technologii materiałów konstrukcyjnych, materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych, materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach oraz materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. Dzięki realizacji programu NCBR chce zwiększyć międzynarodową pozycję Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Nowoczesne technologie materiałowe to jeden ze strategicznych obszarów, w których Polska ma szansę na odegranie znaczącej roli i wzmocnienie naszej pozycji na mapie światowej gospodarki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, NCBR w konkursie TECHMATSTRATEG skierowało  środki na zaktywizowanie współpracy jednostek badawczych z przedsiębiorstwami, by wyniki zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych zostały wdrożone do gospodarki – komentuje prof. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wnioski będzie można składać od 30 grudnia 2019 r. do 30 marca 2020. NCBR przyjmuje zgłoszenia wyłącznie od konsorcjów jednostek naukowych i przedsiębiorstw, w skład których wejdzie od 3 do 7 podmiotów. Dofinansowanie otrzymać można na fazę badawczą (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe) oraz fazę przygotowania do wdrożenia (prace przedwdrożeniowe). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 5 mln złotych, a maksymalna wartość dofinansowania to 30 mln złotych. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, wnioskujący mogą uzyskać nawet do 80% dofinansowania fazy badawczej projektu.

– Jest to już trzeci konkurs TECHMATSTRATEG. W poprzednich dwóch edycjach, dofinansowanie o łącznej wysokości 271 milionów złotych otrzymało 29 konsorcjów. Liczymy, że również w kolejnym naborze zgłoszonych zostanie wiele wartościowych i przyszłościowych projektów, które pozwolą polskim przedsiębiorcom i jednostkom naukowym budować przewagi konkurencyjne na polskim i międzynarodowym rynku technologii materiałowych – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dzięki środkom z programu realizowane już w tej chwili są m.in. projekty takie jak:

  • „Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznych”, realizowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Warszawska (lider), PCO S.A., Instytut Łączności – Polski Instytut Badawczy, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  • „Recykling odpadów poprodukcyjnych ze stopów aluminium w oparciu o technologię odlewania ciągłego”, realizowany przez konsorcjum: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa (lider), Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o., ION Galenica Sp. z o.o.
icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem