Krótki poradnik o tym jak poznać, że w firmie dzieje się źle

Dodane: 24.08.2017

Sebastian Matyniak

Udostępnij:

Zewnętrznym przejawem tego, że w firmie dzieje się coś nie tak są najczęściej: zwiększona fluktuacja kadry, problemy z płynnością i słaby wynik finansowy, jednakże czynników, które są źródłem wymienionych problemów, jest bardzo wiele.