Kto tworzy innowacje w Polsce? Odpowiada dyrektor NCBR i Wy sami (wyniki ankiety)

Dodane:

Hanna Baster Hanna Baster

Kto tworzy innowacje w Polsce? Odpowiada dyrektor NCBR i Wy sami (wyniki ankiety)

Udostępnij:

Bez innowacji nie ma konkurencyjnej gospodarki – to teza, która w dzisiejszym świecie potwierdza się coraz dobitniej. Pytaniem pozostaje jednak kto ma je tworzyć? Wypowiedź dyrektora NCBR i wyniki naszej ankiety nie pozostawiają na ten temat wątpliwości.

Współczesna gospodarka jest niezwykle “innowacjochłonna” – cykl życia technologii jest obecnie bardzo krótki, bo globalizacja i coraz większe możliwości szybkiego przetwarzania i analizowania danych sprawiają, że stworzenie nowego rozwiązania/produktu jest dzisiaj po prostu dużo prostsze.

Ostatnia konferencja NCBR “Horyzont Innowacji” przyniosła wiele ciekawych głosów co do tego, jak należy budować innowacyjność polskiej gospodarki, m.in. prof. Jerzego Hausnera, Natalii Hatalskiej czy wiceprezesa PFR. Ale z racji tego, że naszym redakcyjnym idée fixe są startupy, to w szczególności mocno wcisnęły mi się w pamięć słowa jednego z prelegentów: “Kto tworzy dzisiaj w Polsce innowacje? Nie są to międzynarodowe korporacje, których większość swoje działy B+R ma za granicą. Tymi, kto buduje naszą innowacyjność w tym momencie są startupy”.

66% uważa, że to startupy tworzą innowacyjność Polski

Pomyśleliśmy, że warto to samo pytanie zadać również Wam – przedsiębiorcom, startuperom, którzy na co dzień korzystacie z tworzonych w Polsce innowacji (a często i sami je opracowujecie!). Wyniki ankiety, na którą odpowiadaliście na naszym linkedinowym profilu mocno, ale bardzo pozytywnie nas zaskoczyły. Oto one:

Większość, bo aż 66% respondentów wskazało startupy, jako te, które są głównym kołem napędowym innowacyjności polskiej gospodarki. Zaskakująco mało osób wskazało uczelnie (jedynie 5%), które zdeklasował zarówno sektor małych i średnich przedsiębiorstw, jak i korporacje. Niewielka rola tych ostatnich (9%) pokrywa się z wypowiedziami prelegentów konferencji NCBR.

To samo pytanie co w naszej sondzie, zadaliśmy dyrektorowi NCBR, dr. inż. Wojciechowi Kamienieckiemu, którego dłuższą wypowiedź na temat przytaczamy poniżej:

Czy startupy już niedługo staną się głównym kołem napędowym innowacji w naszym kraju?

Rynek startupów jest bardzo obiecujący, jeśli chodzi o rozwój innowacji w Polsce. Startupy mogą z większą elastycznością niż dojrzałe firmy reagować na zmiany i wprowadzać na rynek produkty, które szybko odpowiadają na pojawiające się potrzeby. Zwykle firmy te tworzą przedsiębiorcze zespoły ludzi, którzy odważnie podchodzą do wyzwań.

Na siłę startupów wskazują chociażby doświadczenia poprzedniego roku. Z „Raportu Polskie Startupy 2020. Covid Edition” przygotowanego przez Startup Poland wynika, że najmłodsze biznesy, dzięki swej zwinności, ucierpiały stosunkowo najmniej i co bardzo ważne – nie wyzbyły się optymizmu. Pozyskują nowych klientów, zwiększają sprzedaż. Blisko połowa za sukces najtrudniejszych pandemicznie miesięcy poczytuje utrzymanie kluczowego personelu. To bardzo dobra wiadomość, bo oznacza, że profesjonalizujemy w Polsce ten rynek, a jego największą wartością zarówno po stronie badaczy, jak i inwestorów są i będą ludzie.

Odbieraliśmy i nadal odbieramy oczywiście i te mniej entuzjastyczne sygnały i im musimy się najintensywniej przyglądać. Wspomniane badanie wskazuje, że 60% startupów oczekuje zwiększenia wsparcia ze strony państwa. To olbrzymie zadanie, przed którym de facto już teraz jako sektor publiczny stoimy.

Jak ocenia Pan rolę startupów w tworzeniu innowacji w Polsce?

Raport Taylor Economics „Startupy technologiczne. Polska 2021”, którego byliśmy partnerem pokazał, że startupy wysokotechnologiczne to najbardziej innowacyjny segment polskiej gospodarki. Zgodnie z opracowaniem w Polsce co roku powstaje ponad 4 tysiące technologicznych startupów w obszarach takich jak leki, chemia, elektronika, technika lotnicza i kosmiczna.

NCBR dostrzega ogromny potencjał w startupach, które stymulują innowacyjność i mamy coraz większy udział w ich wspieraniu. W programie BRIdge Alfa, realizowanym z funduszy europejskich w ramach programu Inteligentny Rozwój działa obecnie 55 funduszy venture capital, które zainwestowały w ponad 670 spółek technologicznych. Obserwujemy prawdziwy boom na rynku inwestycyjnym. W drugim kwartale tego roku fundusze BRIdge Alfa dokonały 53 inwestycji, w trzecim kwartale – 47 inwestycji. Zakładamy, że 2021 r. będzie najlepszym w historii polskiego rynku venture capital, o ile oczywiście nie nastąpi spowolnienie na rynku transakcji.

Łącznie do tej pory NCBR przeznaczył ponad 600 mln zł na wsparcie innowacyjnych startupów. Środki, które przekazujemy wraz z PFR i BGK, pochodzą z funduszy europejskich, z programu Inteligentny Rozwój. W kolejnej perspektywie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 zamierzamy kontynuować nasze działania stymulujące rozwój polskiego rynku startupów.

Pewność siebie jak najbardziej na miejscu

Cytowane w tym tekście opinie oraz wyniki naszej ankiety zmuszają do zmiany myślenia o startupach, prowadząc do przynajmniej trzech wniosków. Po pierwsze, że startupy odgrywają niezwykle ważną rolę w budowaniu innowacyjnej (a więc konkurencyjnej!) gospodarki naszego kraju. Po drugie, że tradycyjny model, w którym innowacje tworzą głównie naukowcy w uczelnianych murach, już dawno odszedł do lamusa. Ale moim zdaniem najbardziej praktyczny wniosek, który wynika z dwóch poprzednich brzmi: startupów nie można ignorować, startupy trzeba traktować jako poważnego partnera do rozmów, a współpraca ze startupem przynosi jego klientom wymierne korzyści.