KVARKO zainwestował 1 mln zł we wrocławską spółkę Brelecton Systems

kvarko zainwestowal 1 mln zl we wroclawska spolke brelecton systems
Udostępnij:
KVARKO, fundusz inwestujący w innowacyjne spółki naukowe i technologiczne, zainwestował 1 mln zł w rozwój produktu wrocławskiej spółki Brelecton Systems. Celem nowatorskiej technologii jest zautomatyzowanie i optymalizacja procesów nanoszenia cienkich warstw polimerowych metodami zanurzeniowymi z wykorzystaniem unikalnego modułowego systemu laboratoryjnego.

Będzie to pierwsze na świecie tego typu rozwiązanie, które przyczyni się do przyspieszenia prac badawczo-rozwojowych w wielu obszarach przemysłu, w tym w optoelektronice oraz fotonice. Urządzenie umożliwi sprawne prototypowanie procesów nanoszenia cienkich warstw na powierzchnie stałe oraz umożliwi osiąganie powtarzalnych wyników w procesach laboratoryjnych, przy znacznym ograniczeniu kosztów procesu oraz czasu jego optymalizacji. Dodatkowo urządzenie umożliwi prowadzenie procesów nanoszenia cienkich warstw w atmosferze ochronnej, co znacząco wpłynie na czystość uzyskiwanych produktów oraz wniesie nowe funkcjonalności do tego rodzaju technologii.

Odbiorcami systemu będą firmy technologiczne, centra badawczo-rozwojowe oraz ośrodki naukowe na całym świecie. Brelecton Systems to dwunasta inwestycja funduszu KVARKO. Inwestycja przeprowadzona została w ramach działania Bridge Alfa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Metoda zanurzeniowa polega na kontrolowanym umieszczeniu pokrywanego elementu w specjalnym roztworze chemicznym i w odpowiednich warunkach fizycznych. W tym czasie element jest pokrywany cienką warstwą odpowiedniej substancji. Metoda ta jest powszechnie używana w produkcji i badaniach w elektronice, chemii oraz inżynierii materiałowej, szczególnie do przygotowania podłoży oraz warstw aktywnych optycznie w konstrukcji różnych urządzeń optoelektronicznych oraz fotonicznych. Nanoszenie cienkich warstw jest serią następujących po sobie czynności i procesów fizykochemicznych, które muszą zostać wykonane w sposób bardzo precyzyjny. Przy dużej liczbie kombinacji uzyskiwanych parametrów lub przy dużej liczbie pokrywanych elementów, nanoszenie cienkich warstw jest nie tylko długotrwałe, ale również bardzo łatwo o błędy. W tym miejscu z pomocą przyjdzie urządzenie firmy Brelecton Systems, które zintegruje wszystkie wykonywane czynności, od samego nanoszenia cienkiej warstwy, przez pomiar uzyskiwanych parametrów optycznych i kontrolę jakości, w jeden automatyczny ciąg technologiczny.

Wdrożenie sytemu Brelecton w ośrodkach naukowych i centrach B+R znacząco ułatwi prowadzenie prac rozwojowych oraz badań przesiewowych przy rozwoju produktów w oparciu o proces nanoszenia cienkich warstw polimerowych metodami zanurzeniowymi. Urządzenie zapewni automatyzację czynności, które są obecnie prowadzone ręcznie. Umożliwi to lepsze planowanie rozwoju prototypów i nisko skalowej produkcji. Dodatkowo urządzenie zapewni odtwarzalność i odpowiednią kontrolę jakości przy istotnym zwiększeniu tempa prac i znaczącym uniezależnieniu się od czynnika ludzkiego. Cały system jest modułowy i został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było dowolnie rozbudowywać o kolejne procesy fizykochemiczne.