Licencja na FinTech. Czym jest Krajowa Instytucja Płatnicza i jak zdobyć na nią licencję?

Dodane: 15.05.2020

Hanna Baster

Udostępnij:

Kiedy biznes w sektorze FinTech nabierze wiatru w żagle, niewygodne staje się dalsze funkcjonowanie w formie małej instytucji płatniczej. Wtedy czas pomyśleć o przekształceniu w Krajową Instytucję Płatniczą.

Mała Instytucja Płatnicza to doskonała forma prawna dla firmy stawiającej pierwsze kroki w branży FinTech, a konkretniej na rynku usług płatniczych (o korzyściach z uzyskania licencji MIP pisaliśmy ostatnio tutaj). Jednak wraz z rozwojem i wzrostem wartości realizowanych transakcji, limity takie jak maksymalna kwota 2 000 euro przechowywana na rachunku klienta zaczynają przeszkadzać w dalszym prowadzeniu biznesu. Dlatego prędzej czy później większość startupów fintechowych prędzej czy później będzie chciało uzyskać tytuł Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP).

Co to jest Krajowa Instytucja Płatnicza i co daje

Figurowanie w rejestrze KIP to sygnał dla klientów, że firma ma znaczące zasoby finansowe oraz stabilną pozycję na rynku. Dodatkowo do skorzystania z usług firmy z tym oznaczeniem przekonuje fakt, że zgodnie z zapisem ustawy o usługach płatniczych KIP-y z podlegają regularnej kontroli organów nadzoru.

Patrząc na korzyści od strony już nie wizerunkowej, ale praktycznej KIP pozwala na poszerzenie prowadzonej działalności: zarówno w zakresie wartości realizowanych transakcji, jak i palety usług. Przekształcając firmę z MIP w KIP, możemy realizować usługi dotychczas dla nas zakazane, takie jak ocena zdolności kredytowej, wymagająca dostępu do historii rachunków bankowych (usługi AISP) czy prowadzenie usług inicjowania transakcji płatniczych bezpośrednio z rachunku bankowego (usługi PIS).

Firma funkcjonująca jako krajowa instytucja płatnicza oprócz prowadzenia usług płatniczych może również emitować pieniądz elektroniczny oraz prowadzić inną działalność gospodarczą (choć aby łączyć te dwie funkcje firma musi spełnić dodatkowe warunki odpowiednio dla hybrydowych instytucji pieniądza elektronicznego i hybrydowych instytucji płatniczych).

Jak zdobyć licencję na KIP?

Aby przekształcić firmę w krajową instytucję płatniczą, konieczne jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez Krajowy Nadzór Finansowy oraz wpis do rejestru KIP dokonywany przez tę instytucję. Procedurę rozpoczyna złożenie wniosku o wydanie zezwolenia. KNF ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku; w przypadku wydania zezwolenia należy wnieść opłatę w wysokości 1250 euro i oczekiwać na wpis do rejestru, który nastąpi do 14 dni po wydaniu zezwolenia.

Firma starająca się o status krajowej instytucji płatniczej musi spełnić szereg warunków, dużo bardziej wymagających niż mała instytucja płatnicza. Głównie chodzi tu o zdolności finansowe firmy, m.in. kapitał założycielski nie może być niższy niż równowartość w polskich złotych 125 000 euro dla firm chcących emitować pieniądz elektroniczny, 50 000 euro dla podmiotów realizujących usługi inicjowania transakcji płatniczych oraz 20 000 euro dla realizujących usługi przekazu pieniężnego. Kapitał założycielski nie może także pochodzić z takich źródeł jak kredyt czy pożyczka. Szczegółowe przepisy określające wymagania wobec firm wykonujących usługi płatnicze, które chciałyby zostać wpisane do rejestru krajowych instytucji płatniczych, znajdziemy w dziale IV ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (UUP).

Najbardziej znanymi KIP w naszym kraju są te zajmujące się obsługą transakcji elektronicznych: PayU, Blue Media, SkyCash czy Dotpay. W Polsce działa obecnie 39 KIP, czyli niewiele więcej niż MIP – tych w Polsce zarejestrowanych jest na ten moment 53. Usługi płatnicze oprócz podmiotów uprawnionych takich jak banki, mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zezwolenia KNF. Takie zezwolenie oprócz KIP i MIP może uzyskać jeszcze biuro usług płatniczych. Wykazy wszystkich aktualnie funkcjonujących podmiotów rynku usług płatniczych znaleźć można w wyszukiwarce KNF tutaj.