Licencja na FinTech. Czym jest Mała Instytucja Płatnicza i jak zdobyć na nią licencję?

Dodane: 08.05.2020

Hanna Baster

Udostępnij:

Firma, która stawia pierwsze kroki w branży FinTech, zdecydowanie powinna pomyśleć o zdobyciu dla siebie licencji Małej Instytucji Płatniczej. Dlaczego warto? Jak to zrobić? Czytajcie dalej.

Co to jest Mała Instytucja Płatnicza i co daje

Aby ułatwić niewielkim firmom działalność na rynku, Parlament Europejski uchwalił dyrektywę PSD II (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego).

Wprowadziła ona rewolucyjną zmianę na rynku, a mianowicie Małe Instytucje Płatnicze – dopuściła w ten sposób do świadczenia usług płatniczych niewielkie podmioty, które do tej pory ze względu na kosztowne bariery wejścia często nawet nie miały szans zaistnieć na rynku.

Celem nadrzędnym przyświecającym prawodawcy poprzez wprowadzenie MIP-ów jest zwiększenie konkurencyjności, a więc podniesienie jakości i obniżka cen usług na tym rynku. Zgodnie z zaleceniami unijnymi i polską ustawą (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw) Narodowy Bank Polski dopuścił działanie mniejszych podmiotów chcących świadczyć usługi płatnicze w ramach tzw. Małej Instytucji Płatniczej (MIP). Firmy chcące prowadzić działalność na rynku finansowym w ramach Małej Instytucji Płatniczej mogą wykonywać takie usługi jak:

  • prowadzenie rachunków bankowych,
  • wykonywanie transferów pieniężnych na rachunek płatniczy,
  • dokonywanie poleceń zapłaty,
  • wykonywanie zleceń stałych,
  • przyjmować płatności nie tylko kartą, ale również przy pomocy innych instrumentów płatniczych takich jak np. bramki płatnicze.

Tego MIP nie może

Usługi płatnicze mogą wykonywać tylko grupy podmiotów określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (UUP). Są to m.in. instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze oraz biura usług płatniczych. Pamiętajmy, że działając jako MIP, nie wolno nam udostępniać informacji o rachunkach bankowych klientów oraz prowadzić usług inicjowania transakcji płatniczych z cudzego rachunku. Ograniczenia dla MIP dotyczą również wielkości obrotów pieniężnych: średnia całkowita kwota transakcji z ostatnich dwunastu miesięcy nie może przekraczać 1 500 000 euro miesięcznie. Firmom tym nie wolno również przechowywać kwot większych niż 2 000 euro od pojedynczego klienta.

Wyżej przedstawione ograniczenia dobrze pokazują cel wprowadzenia MIP-ów: chodzi tu o pomoc startupom, firmom, które dopiero wchodzą na rynek FinTech, sondują go i zdobywają pierwszych klientów. Unia dostrzegła, że tak jak w każdej branży, i w finansowej, z natury innowacyjne, oferujące świeże spojrzenie startupy, mogą pomóc przyspieszyć europejską gospodarkę. Aby jednak zapewnić bezpieczeństwo środków klientów, firmy fintechowe, które zaczną gromadzić wyższe sumy, będą musiały spełnić bardziej rygorystyczne wymogi Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP).

Jak zdobyć licencję na MIP?

Aby móc skorzystać z ułatwień proceduralnych wejścia na rynek usług płatniczych, konieczny jest wpis do rejestru MIP prowadzonego przez Krajowy Nadzór Finansowy. Wszystkie wytyczne, które musi spełnić firma, chcąca działać na preferencyjnych warunkach MIP i sam wniosek o wpis do rejestru znajdziecie na stronach KNF.

Po udanym wpisie do rejestru właściciel MIP-u musi regularnie informować KNF o wielkości i liczbie przeprowadzanych transakcji, szczegółowe obowiązki Małych Instytucji Płatniczych znajdziecie tutaj.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem