Litewski HeavyFinance pozyskał 1 milion dolarów. W rundzie uczestniczyli Black Pearls VC oraz bValue

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Litewski HeavyFinance pozyskał 1 milion dolarów. W rundzie uczestniczyli Black Pearls VC oraz bValue

Udostępnij:

HeavyFinance, litewska platforma pożyczek rolnych, zamknęła rundę finansowania pre-seed o wartości 1 miliona dolarów. Runda została sfinansowana przez polskie fundusze Black Pearls VC oraz bValue, przy współinwestycji akceleratora Startup Wise Guys, oraz aniołów biznesu.

Pozyskane fundusze zostaną wykorzystane przede wszystkim w celu ekspansji do Polski, a także do skalowania zespołu i wsparcia rozwoju na istniejących rynkach. Do tej pory startup udzielił pożyczek o wartości ponad 14 milionów euro w Bułgarii, na Łotwie, Litwie i w Portugalii oraz pomógł ponad 450 rolnikom – posiadającym w sumie ponad 45 000 hektarów ziemi – przejść do bardziej zrównoważonych praktyk rolniczych.

HeavyFinance pozwala na pozyskanie funduszy do 10 000 euro bez dodatkowego zabezpieczenia. Wszystkie pożyczki są administrowane w pełni online i obejmują dostosowany harmonogram spłat. Firma ma na celu udzielenie pożyczek rolniczych o wartości 500 milionów euro do końca 2024 roku.

Pomoc finansowa dla rolników

Rolnictwo jest największym, po sektorze energetycznym, producentem emisji gazów cieplarnianych, jednak drobni i średni rolnicy w UE często mają trudności z dostępem do finansowania, aby zautomatyzować procesy i przestawić się na bardziej zrównoważone praktyki. Ze względu na wymogi adekwatności kapitałowej i inne czynniki wpływające na ekonomię jednostek (ang. unit economy), tradycyjne instytucje finansowe często nie są w stanie udzielać niewielkich pożyczek na działalność rolniczą. Według raportu Fi-Compass Komisji Europejskiej całkowita luka rynkowa w Unii Europejskiej wynosi od 19,8 do 46,6 mld euro.

HeavyFinance wkracza w tę lukę, dostarczając krótko- i średnioterminowe rozwiązania finansowe dla zróżnicowanych potrzeb gospodarstw rolniczych, m.in. zakupu maszyn, ziemi, czy zwiększenia kapitału obrotowego. Działająca jako platforma pożyczkowa typu marketplace, HeavyFinance ułatwia transakcje między inwestorami a rolnikami. HeavyFinance między innymi pozwala na finansowanie używanych maszyn rolniczych jako zabezpieczenie akceptując ziemię lub ciężki sprzęt, co nie jest obecnie standardem rynkowym. Dzięki temu większa liczba rolników, ma możliwość pozyskania finansowania na rozwój swojej działalności.

Zrównoważony rozwój

HeavyFinance oferuje również korzystniejsze warunki pożyczki dla rolników przechodzących na bardziej zrównoważone praktyki rolnicze, w tym zakup mniej zanieczyszczającego sprzętu, zwiększenie sekwestracji węgla w glebie i projekty upraw zerowych. Firma kładzie większy nacisk na zrównoważony rozwój we wszystkich swoich przyszłych działaniach, planując pomóc rolnikom w generowaniu kredytów węglowych, które można później sprzedać. Obecnie ponad 65% pożyczek przeznaczonych jest na pomoc gospodarstwom w przejściu na bardziej zrównoważone praktyki rolnicze.

Laimonas Noreika, CEO HeavyFinance, powiedział: – Rolnictwo jest kluczowym polem bitwy w walce ze zmianami klimatu, a cały sektor jest szybko przekształcany przez technologię. Młode pokolenie rolników już czeka, aby przejść na nowe modele rolnicze, które są bardziej przyjazne naturze. Niestety do tej pory dostęp do finansowania stanowił poważną barierę. W Europie istnieje znaczna luka w finansowaniu małych i średnich gospodarstw rolnych oraz duży apetyt inwestorów na wysokodochodowe produkty inwestycyjne. HeavyFinance jest tutaj, aby zaspokoić obie potrzeby.

Wojciech Drewczyński z Black Pearls VC powiedział: – Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy pomóc HeavyFinance w drodze do stania się powszechną platformą finansowania dla europejskich rolników. Dzięki doświadczonemu zespołowi, który rozwinął wiele odnoszących sukcesy startupów, HeavyFinance jest dobrze przygotowana do wkroczenia na nowe rynki i rozwiązania ogromnego problemu dla rolników. Solidny produkt, głęboka wiedza sektorowa i rynkowa oraz wyjątkowa obsługa klienta stanowią mocną podstawę do budowania zaufanej marki w społeczności rolniczej.

– Rolnicy to duża grupa zróżnicowanych klientów, którzy mierzą się z wieloma wyzwaniami, w tym z transformacją ekologiczną i przejściem na bardziej zrównoważone metody produkcji. Wciąż jednak są mocno niedoceniani przez banki i dostawców usług finansowych. Głęboko wierzymy, że rolnicy, podobnie jak wiele innych grup, bardzo szybko przenoszą się do świata online i potrzebują płynnych rozwiązań wspierających ich działalność, takich jak HeavyFinance – powiedział Maciej Balsewicz z bValue VC.