Małe fimy ostrożnie przewidują wyniki. Szacują jednak poprawę względem 2014

male fimy ostroznie przewiduja wyniki szacuja jednak poprawe wzgledem 2014
Udostępnij:

Blisko czterdzieści procent firm odczuło pogorszenie sytuacji finansowej pod koniec 2014 r. Jedna trzecia przedsiębiorców jednak rokuje poprawę w pierwszym kwartale 2015. Ostrożność w przewidywaniach wynika z braku zaufania do rządowych decyzji i zawodu planowanymi wzrostami, które nie nastąpiły w poprzednim kwartale. 

Zdjęcie royalty free z Fotolia

W raporcie Firmy.net wyraźnie widać dobre nastroje przedsiębiorców, chociaż ich oczekiwania były wyższe. Przede wszystkim liczono na wzrost sprzedaży, który nie nastąpił, oraz zachowanie stabilizacji finansowej, często sprawiającej problemy. W ogólnym rozrachunku nastąpiła jednak poprawa względem pierwszego kwartału 2014 roku.

Pobudzenie popytu

Pozytywne wyniki przedsiębiorcy zawdzięczali przede wszystkim wzrostowi popytu, inwestycjom w reklamę i rozwój. Stabilizacja w poziomie sprzedaży na rynkach zagranicznych zrównoważyła spadek lokalny. Wyraźne zmiany da się zauważyć przede wszystkim w usługach, budownictwie i handlu.

Ta sytuacja sprawiła, że przedsiębiorcy ostrożnie prognozują wyniki pierwszego kwartału 2015. W odróżnieniu od ubiegłego roku mniej firm planuje spadki cen. Oczekują natomiast pobudzenia popytu na rynku lokalnym poprzez brak podwyżek oraz wzrostu sprzedaży w innych krajach. Małe firmy planują dodatkowo zwiększać zatrudnienie w tym kwartale.

Potrzebne wsparcie kadrowe

Tendencja wzrostu poziomu zatrudnienia w sektorze MŚP może być związana z planami rozwoju firm. Mikroprzedsiębiorcy doceniają efekty związane z zatrudnianiem specjalistów, jednak często inwestycje w nich nie są związane z obecnymi nadwyżkami finansowymi.

Mimo nowej perspektywy finansowania przedsiębiorcy najczęściej nie są zainteresowani aplikowaniem o wsparcie, bądź zniechęceni problemami z jego uzyskaniem w większości nie planują aplikować o fundusze unijne. Jedynie 16,2% badanych wyraziło zainteresowanie uzyskaniem takiego wsparcia. 

Oczekiwanie na rządowe zmiany

Sektor MŚP oczekuje zmian wprowadzonych przez rząd oraz liczy na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Bolączką mikro i małych firm są zbyt wysokie podatki oraz opłaty, które wielokrotnie stanowią barierę w utrzymaniu się na rynku. Czy pierwszy kwartał 2015 przyniesie zmianę tych warunków?