Masz pomysł na Łódzkie? Zmieniaj je!

Dodane:

Artykuł sponsorowany Artykuł sponsorowany

Udostępnij:

Łódzkie wykorzystuje design thinking do poprawy życia mieszkańców i do promocji województwa. Temu właśnie służy konkurs „pro-jek-TY!” oraz specjalna aplikacja na urządzenia mobilne. Ściągnij ją, zgłoś swój pomysł, wygraj nagrodę i… rozsław łódzką kreatywność!

Design thinking w biznesie przynosi nowe produkty, innowacyjne usługi czy strategie handlowe. W samorządzie na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z jakością życia. Organizacja transportu publicznego, oferta placówek kultury, kwestia bezpieczeństwa, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, komunikacja na linii obywatel-urząd, promocja regionu, działania przyciągające turystów, popularyzacja zdrowych nawyków wśród mieszkańców… Wszystko to, co ułatwia życie. 

U podstaw design thinking leży głębokie zrozumienie potrzeb i problemów użytkowników. – Zawsze punkt wyjścia stanowi zdefiniowanie problemu – mówi marszałek województwa Witold Stępień. – W polskich warunkach jednym z nich jest powszechne poczucie, że „nie da się”. Postanowiliśmy innowacyjnie przekuć naszą narodową skłonność do narzekania na działania służące zmianie rzeczywistości – dodaje marszałek. 

pro-jek-TY!

Taki był punkt wyjścia do organizacji konkursu „pro-jek-TY!”. W jego ramach sami mieszkańcy tworzą serwis o regionie. Serwis i sprzężona z nim aplikacja mobilna służą gromadzeniu informacji o ciekawych miejscach oraz innowacyjnych rozwiązaniach. 

Z tą aplikacją zmienisz Łódzkie!

Aplikacja pozwala zgłaszać pomysły, które pomogą zmienić Łódzkie. Zbierane są projekty i inicjatywy z absolutnie każdej dziedziny i obszaru życia. Jedną z cech charakterystycznych design thinking jest bowiem interdyscyplinarność, czyli spoglądanie na problem z wielu różnych perspektyw. 

Promujelodzkie.pl

Kalejdoskop pomysłów stworzy serwis promujelodzkie.pl. Skąd taki właśnie tytuł? – Kreatywne przedsięwzięcia tworzone i realizowane w regionie będą najlepszą promocją województwa – mówi Maciej Łaski, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Dobre pomysły najlepiej promują Łódzkie

Budowanie serwisu odpowiada prototypowaniu pomysłów. Najciekawsze i najlepsze z nich z konkursowych zgłoszeń zostaną nagrodzone zestawami upominków, nawiązujących do idei design thinking. Ale też stanowić będą świetną promocję województwa. – Oryginalne pomysły na lepszy świat zasługują na nagłośnienia. Liczymy, że otwierając się na kreatywność mieszkańców będziemy promować województwo najlepszymi pomysłami – mówi marszałek Stępień.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem