Matthieu Bonamy (Eurazeo): Już tylko fintech wyprzedza wartość branży climate-tech

Dodane:

Hanna Baster Hanna Baster

Eurazeo Smart City Fund Matthieu Bonamy

Udostępnij:

Rozmawiamy z Matthieu Bonamy, partnerem w funduszu Eurazeo Smart City. Fundusz otrzymał finansowanie PFR Ventures w ramach PFR Green Hub FoF.

Jakie branże leżą w Waszym obszarze zainteresowania i jakich startupów będziecie poszukiwali dla swojego nowego funduszu?

Eurazeo to duży, doświadczony fundusz private equity wywodzący się z Paryża. Jesteśmy jednym z liderów rynku w Europie, zarządzającym aktywami o wartości 32 miliardów euro. Posiadamy 400 milionów środków oczekujących na inwestycje [tzw. dry powder, przyp. red. MS], a naszymi współpracownikami jest dwadzieścia wiodących inwestorów instytucjonalnych i strategicznych, w tym polski PFR GreenHub.

Nasze portfolio inwestycyjne obejmuje ponad 200 spółek, będąc w ten sposób jednym z najbardziej aktywnych w Europie. Inwestujemy w dojrzałe projekty seedowe, a także uczestniczymy w rundach A i B. Nasz mandat inwestycyjny mieści się pomiędzy jednym a dwudziestoma milionami euro.

W skład Eurazeo wchodzą dwa fundusze inwestycyjne. Digital Eurazeo – skupiony na wszystkich firmach cyfrowych – Digital oraz Smart City Eurazeo, w ramach którego inwestujemy w technologie istotne dla miast, tj. na przykład energetyka, mobilność, logistyka czy branża budowlana. W każdym z tych przypadków zwracamy uwagę, aby projekty adresowały problem zmian klimatu.

Eurazeo Smart City Fund digital Fund

Dwa główne fundusze inwestycyjne Eurazeo to Digital Eurazeo i Smart City Eurazeo,
źródło: materiały własne Eurazeo.

Zmiany klimatu to zresztą temat przewodni w naszej Grupie, inwestujemy w projekty z branży Climate-Tech od ponad dekady. Byliśmy pierwszym graczem private equity w Europie, który nakreślił swoją drogę do dekarbonizacji, zgodnie z postanowieniami porozumienia paryskiego (w roku 2020). Cele redukcji emisji realizujemy zgodnie z Inicjatywą Science Based Targets, zarówno wewnątrz naszej grupy jak i wśród spółek, w które inwestujemy.

spółki Eurazeo startupy Eurazeo startupy Eurazeo fundusz

Spółki z branży climate-tech w portfelu inwestycyjnym funduszy Eurazeo, źródło: materiały własne Eurazeo.

Jak oceniacie potencjał europejskich climate-techowych projektów? I czy widzicie wyraźne różnice w ich potencjale, w zależności od kraju Wspólnoty w którym powstają?

Ostatnie dwa lata to bardzo mocny wzrost zainteresowania tematyką zmian klimatu, i szerzej, transformacji energetycznej wśród europejskich inwestorów. Do tej pozytywnej dla branży sytuacji przyczyniły się również takie czynniki jak kryzys energetyczny, zaburzenia łańcuchów dostaw i coraz mocniej kładące nacisk na redukcję emisji przepisy unijne. I właśnie suma tych przyczyn spowodowała, że climate-tech jest obecnie najszybciej rosnącą startupową branżą w całym Regionie. Od 2020 roku jej wartość przekroczyła 100 miliardów dolarów, co daje jej drugą pozycję w Europie, tuż za fintechem.

Jak sytuacja układa się w podziale na konkretne kraje Wspólnoty? Cóż, zdecydowanie widać różnice w potencjale climate-tech w rozkładzie geograficznym, kraje mają bardzo różny potencjał wzrostu w branży climate-tech.

Poczynając od miksu energetycznego w danym państwie (wpływają na to m.in. różne koszty produkcji poszczególnych źródęł energii, warunki klimatyczne) a na różnicach w systemach bankowych kończąc. Z tego też względu w jednych krajach projekty związane z odnawialnymi źródłami energii mogą być znacząco bardziej konkurencyjne I mogą być oferowane po niższych cenach niż w innych.

Dlaczego zainteresowaliście się polskim rynkiem?

Europa Środkowo-Wschodnia to region, z którego wywodzi się wiele uznanych jednorożców i generalnie technologicznych projektów. Polska nie jest tutaj wyjątkiem – znaleźć tu można szereg obiecujących spółek.

Mocną stroną Polski są również uczelnie i kadry, które kształcą zastępy inżynierów I programistów. W przeciągu ostatnich kilku lat ta sytuacja sprawiła, że znajdziemy w Waszym kraju bardzo duże zagęszczenie innowacyjnych, mocnych biznesowo startupów.

Ale nie chodzi tylko o kadry, również dostęp do finansowania oferowany w Polsce jest bardzo szeroki. Stworzono wiele inicjatyw i systemów zachęt dla budowania własnych, innowacyjnych projektów – dla rozbudowy ekosystemu startupowego, w tym ulgi podatkowe dla inwestorów I różnorakie programy grantowe dla startupów.

W konsekwencji wszystkich wyżej wymienionych czynników rynek venture capital w Polsce rozwija się konsekwentnie i stabilnie już od kilku dobrych lat, z nieprzerwanie rosnącą aktywnością inwestycyjną I stale powiększającą się liczbą startupów i inwestorów (w tym również zagranicznych). Stąd właśnie uznaliśmy polski rynek jako atrakcyjne miejsce dla zdywersyfikowania naszego portfela inwestycyjnego.