MediSensonic przeprowadził emisję na kwotę 3,3 mln zł i planuje debiut na NewConnect 

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

MediSensonic przeprowadził emisję na kwotę 3,3 mln zł i planuje debiut na NewConnect 

Udostępnij:

MediSensonic tworzy medtechowe rozwiązania w oparciu o techniki mikrofalowe i fotooptyczne. Najnowsze środki na rozwój projektów pochodzą z emisji akcji serii D, w ramach której spółka pozyskała 3,3 mln zł, po wycenie pre-money ok 45 mln zł. Dalszemu skalowaniu biznesu MediSensonic ma zapewnić wejście na rynek NewConnect, które planowane jest na I połowę 2024 roku.

MediSensonic specjalizuje się w rozwiązaniach medycznych i technologicznych. Jednymi z najbardziej znanych projektów spółki jest Glucowave – pierwsze na świecie w pełni bezinwazyjne urządzenie dedykowane monitorowaniu glikemii oraz MPVT (Microwave Pulp Vitality Tester ) – bezinwazyjny mikrofalowy tester miazgi zęba.

– Jestem dumny, że wizja rozwoju i obrany model biznesowy MediSensonic cieszą się zainteresowaniem wiodących przedstawicieli rynku kapitałowego. Przy okazji ostatniej emisji akcji serii D, w ramach której pozyskaliśmy 3,3 mln zł, w naszą firmę zaangażowały się profesjonalne podmioty w postaci funduszy Venture Capital oraz Family Office. Wierzę w to, że odpowiednio wyselekcjonowany akcjonariat pomoże nam zbudować atrakcyjną w oczach Inwestorów wartość spółki i osiągnąć stabilną pozycję na światowym rynku MedTech. – mówi Robert Gromada, Prezes Zarządu w MediSensonic.

Misja MediSensonic

Misją MediSensonic jest tworzenie pionierskich metod w oparciu o techniki mikrofalowe i fotooptyczne. Zdaniem ekspertów, to przyszłość diagnostyki medycznej dla epidemii chorób cywilizacyjnych. – Stawiamy sobie za cel opracowanie rozwiązań umożliwiających osiąganie szybkich, precyzyjnych oraz przede wszystkim bezinwazyjnych diagnoz medycznych i stomatologicznych. W tym celu regularnie prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami z całego świata, m.in. z USA i krajów azjatyckich, którzy deklarują zainteresowanie naszymi produktami. – komentuje Robert Gromada.

Najważniejsze projekty firmy

Jednym z wiodących projektów spółki jest Glucowave. Produkt ma szansę stać się pierwszym na świecie w pełni bezinwazyjnym urządzeniem dedykowanym zwalczaniu cukrzycy, redefiniując tym samym standardy opieki nad pacjentami. – Oficjalne statystyki szacują, że potencjalną grupą odbiorców produktu może być nawet ponad 420 mln osób. Przygotowaliśmy już prototypy czujników pomiarowych urządzenia na potrzeby pierwszego badania klinicznego. Testy laboratoryjne również są za nami. Dzięki temu powstały dwie wersje czujników: aktywna i pasywna, a wyniki badań laboratoryjnych szczęśliwie potwierdziły prawidłowe działanie mikrofalowych układów pomiarowych. – mówi Robert Gromada.

Innym projektem jest Microwave Pulp Vitality Tester (MPVT), czyli zaawansowane urządzenie sprawdzające żywotność miazgi zęba jeszcze przed rozpoczęciem procesu leczenia. Niedawno zespół ekspertów ukończył badanie kliniczne prototypu wyrobu w gabinetach stomatologicznych.

MediSensonic opracowuje także automatyczne skanery do diagnozowania jamy ustnej oraz bezmankietowe ciśnieniomierze do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi.

Debiut na NewConnect już za kilka miesięcy

Mając na celu dalsze skalowanie biznesu, spółka MediSensonic planuje dołączyć do grona spółek notowanych na rynku NewConnect. Z debiutem celuje w I połowę 2024 roku.

– Proces upublicznienia traktujemy jako istotny krok w kierunku osiągnięcia wyższej kapitalizacji i globalnej obecności. Pozwoli nam to stać się częścią dynamicznie rozwijającej się branży o ogromnym potencjale, a nasza misja stworzenia innowacyjnych rozwiązań zdobędzie jeszcze szerszy zasięg. Ostatnia runda była realizowana przy wycenie pre-money ok 45 mln zł. – mówi Robert Gromada.

Przewiduje się, że wielkość rynku wyrobów medycznych osiągnie poziom blisko 800 mld dolarów w 2030 roku, wykazując CAGR na poziomie 5,9 proc.

 

Pracujemy nad bezinwazyjną technologią diagnostyczną. Skorzystają z niej osoby chore na cukrzycę – Grzegorz Stachacz (MediSensonic)