Morizon chce pozyskać do 17,4 mln zł na zrewolucjonizowanie rynku nieruchomości

Dodane: 14.06.2017

Informacja prasowa

Udostępnij:

W ofercie publicznej do 8,5 mln nowych akcji Morizon, cena maksymalna akcji została ustalona na 2,05 zł, a wartość całej emisji wyniesie do 17,4 mln zł. Grupa Morizon zamierza zrewolucjonizować wyszukiwanie, finansowanie i dokonywanie transakcji na rynku nieruchomości.

Środki finansowe pozyskane w ofercie publicznej zostaną przeznaczone na dokończenie budowy platformy OneStopShop dla rynku nieruchomości oraz zwiększenie skali działalności.

– Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie oferty publicznej i emisję nowych akcji, w celu przyśpieszania rozwoju Grupy i sfinansowania budowy unikalnej platformy OneStopShop. Dzięki technologiczno-finansowemu rozwiązaniu znacznie przyśpieszymy i uprościmy proces obsługi transakcji na rynku nieruchomości – powiedział Jarosław Święcicki, prezes Morizon SA.

Oferta publiczna obejmuje emisję do 8,5 mln akcji serii H. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 39 116 859 akcji, a nowe akcje będą stanowić do 17,9% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych potrwa od 13 do 22 czerwca 2017 r. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach od 13 czerwca do 21 czerwca.

– Wyniki finansowe Morizon dynamicznie rosną. Dzięki przejęciu FinPack i rozwojowi segmentu finansowania wchodzimy na nowe, znacznie większe rynki działalności. Do 2016 r. działaliśmy na rynku wyszukiwania nieruchomości wartym 100 mln zł, dzięki rozszerzeniu działalności o pośrednictwo kredytowe oraz obszar wsparcia obsługi transakcji, już wkrótce będziemy działać na rynkach wartych ponad 2,5 mld zł – dodał Jarosław Święcicki.

Oferującym akcje jest Vestor Dom Maklerski. W konsorcjum detalicznym dla inwestorów indywidualnych uczestniczą: Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Dokumenty dotyczące spółki oraz oferty dostępne będą na stronie internetowej spółki ipo.morizon.pl oraz Oferującego: www.vestor.pl.

Cele emisyjne

Środki finansowe pozyskane z emisji nowych akcji zostaną wykorzystane na dokończenie budowy platformy OneStopShop rynku nieruchomości, która będzie oferować kompleksowe usługi na przestrzeni całego procesu zakupu nieruchomości – od wyszukania, poprzez finansowanie i dokonanie transakcji. Grupa Morizon chce rozszerzyć działalność o segment wsparcia obsługi transakcji na rynku nieruchomości, cel ten może być spełniony poprzez rozwój organiczny, partnerstwa strategiczne i/lub akwizycję innych podmiotów. 2 czerwca br. Spółka podpisała list intencyjny i rozpoczęła negocjacje, których celem jest nabycie przedsiębiorstwa z tej branży.

Morizon chce w pełni zautomatyzować proces kredytowy oraz przenieść go do strefy on-line. Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć na zwiększenie liczby użytkowników, m.in. poprzez wzmocnienie wizerunku Morizon.pl.  

Ostatnim elementem celów emisji jest rozwój swoich zasobów IT poprzez zwiększenie zatrudnienia oraz inwestycje w rozwój posiadanych platform oraz rozwiązań technologicznych.

Wyniki finansowe

W ciągu pierwszy trzech miesięcy 2017 r. Grupa Morizon wypracowała 5,3 mln przychodów, co oznacza wzrost o 48% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Dzięki przejęciu spółki technologicznej FinPack, Grupa umocniła swoją pozycję rynkową oraz zwiększyła portfolio oferowanych usług, co pozwoliło jej w I kwartale 2017 r. osiągnąć zysk EBITDA w wysokości 0,9 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 45%). Skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,5 mln zł, w porównaniu do 0,4 mln zł w I kwartale 2016 r.