Motywacją do zaangażowania pracowników może być sama praca. Wystarczy spełnić te trzy warunki [InCredibles Summit]

Dodane:

Hanna Baster Hanna Baster

Motywacją do zaangażowania pracowników może być sama praca. Wystarczy spełnić te trzy warunki [InCredibles Summit]

Udostępnij:

Bez lidera nie ma zespołu, ale bez zespołu nie ma firmy. W dzisiejszych czasach nie da się realizować wizji w pojedynkę, to musi być współdziałanie. Tak podczas InCredibles Summit profesor Rafał Mrówka, kierownik programu MBA for Startups w Szkole Głównej Handlowej, mówił o najnowszych trendach w zarządzaniu firmą.

Na początek przytoczył kilka definicji przywódcy, z których jedna, jak sam powiedział, jest jego ulubioną. Według niej “przywódca to osoba, która prowadzi innych, by sami siebie prowadzili”. Jak przekonywał, kluczowe w dobrym przywództwie jest tworzenie warunków pracy, które sprawiają, że pracownicy sami chcą podążać wskazaną przez niego drogą.

Zresztą, co warte zauważenia, w swoim wystąpieniu, które ogniskowało się wokół pytania: “Dobry lider, czyli jaki?, najwięcej uwagi poświęcono nie samemu zarządzającemu startupem, a zespołowi, którym kieruje.

Startup – jazda bez trzymanki

Jednak obok samego zespołu według Mrówki o tym, czy mamy do czynienia z mocnym czy słabym liderem/founderem, decydują też trzy inne składowe: posiadanie wizji, myślenie długookresowe i otwarcie na ryzyko:

– Dobrzy liderzy muszą również zaakceptować ryzyko; bycie trybikiem w korporacji jest bezpieczniejsze niż prowadzenie własnej firmy, a już na pewno startupu – podkreślał wykładowca.

Jak przekonywał Mrówka, z tym ostatnim powiązane jest również mocno otwarcie na popełnianie błędów. Za przykład firmy, w której otwartość na błędy jest wysoka, podał Amazon: – Jeff Bezos nie jest może przykładem idealnego etycznie przedsiębiorcy, ale jednak trzeba mu oddać, że zbudował e-commercowe imperium. Jednak zbudował kulturę organizacyjną wartą naśladowania, w tym przede wszystkim proinnowacyjność i przyzwolenie na błędy. Bo w dzisiejszych, złożonych czasach, bez prób i błędów nie ma innowacji.

Zespół to podstawa

Ekspert zwracał uwagę na znaczenie właściwego doboru składu i zarządzania zespołem: – Dlaczego inwestorzy zawsze obok pytań o finansowanie, chcą również wiedzieć, kto dokładnie tworzy zespół firmy? Bo wiedzą, jak duże ma on znaczenie dla sukcesu bądź porażki firmy. Liderzy mają wizję, ale i są nieustannie zaangażowani w jej współtworzenie. Współtworzenie, bo nie wierzę, że wizję można realizować w dzisiejszych czasach samemu – mówił Mrówka.

Pokaż mi zespół, a powiem Ci jakiego ma lidera

Jak motywować ludzi do pracy, aby motywatorem była sama praca? Według przytoczonej przez eksperta metody Hackmana i Oldhama trzeba w tym celu spełnić trzy główne warunki:

  • Informacja zwrotna
  • Odczuwane znaczenie pracy
  • Poczucie odpowiedzialności (szeroka autonomia)

– Dlaczego tak bardzo uwielbiam ten model motywacji? Bo wszystko w nim zależy od lidera. To on daje informację zwrotną, to on buduje znaczenie pracy, to on daje autonomię pracownikom – spuentował swoje wystąpienie profesor Mrówka.

Kiedy zatrudniać w startupie, a kiedy lepiej automatyzować pracę? [InCredibles Summit]
„Akceleratory wielkich organizacji to sposób na wzrost”. Posłuchaj dyskusji ze spotkania InCredibles Summit