Nadchodzą zmiany w rozliczaniu użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych

nadchodza zmiany w rozliczaniu uzytkowania samochodow sluzbowych do celow prywatnych
Udostępnij:

Z dniem 1 stycznia 2015 roku, na podstawie przepisów wynikających z ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zmieni się system rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu użytkowania przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

Nowe przepisy upraszczają sposób określenia wartości świadczenia uzyskiwanego przez pracownika z tego tytułu.  

Należy zaznaczyć, iż obecna treść ustawy o PIT nie reguluje w sposób szczegółowy zasad ustalania wartości świadczenia z tytułu nieodpłatnego korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracowników. Przychód z tego tytułu był przeważnie kwalifikowany jako nieodpłatne świadczenie, a jego wartość ustalana była na podstawie przepisów ogólnych. 

Zgodnie z nowymi regulacjami, wartość takiego świadczenia będzie ustalona w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 lub 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość przychodu ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 w/w kwot. Jeżeli natomiast świadczenie przysługujące pracownikowi jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika będzie różnica pomiędzy wartością określoną w ustawie i odpłatnością ponoszoną przez pracownika. 

Nowelizacja przepisów w tym zakresie, rozwiewa wątpliwości związane z ustalaniem wartości omawianego przychodu. Wejście nowych regulacji w życie będzie wymagało od pracodawców m.in. uaktualnienia obowiązujących obecnie w firmach regulaminów użytkowania samochodów służbowych.