Najnowsze zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych. Na co warto zwrócić uwagę?

Dodane:

Łukasz Świątek Łukasz Świątek

zmiany w kodeksie spółek handlowych 15 grudnia 2022 komentuje act BSWW legal & tax

Udostępnij:

15 grudnia 2022 r. weszły w życie kolejne zmiany w KSH. Nie są one tak rewolucyjnymi zmianami jak te z 13 października 2022 roku, ale mogą ułatwić życie przedsiębiorcom, szczególnie zagranicznym.

Omawiane zmiany należy uznać za pożądane działanie ustawodawcy, reagującego na problemy oraz ich rozwiązania wypracowywane w praktyce przez uczestników obrotu gospodarczego.

Brak PESEL-u brak problemu

Po pierwsze, zniknął odwieczny problem z numerem PESEL. Po zmianach z 15 grudnia osoby, które nie mają obowiązku posiadania numeru PESEL, a które są wpisywane do KRS, muszą jedynie wskazać daty urodzenia w KRS. Zmiana ta ma szczególne praktycznie znaczenie dla cudzoziemców planujących lub prowadzących działalność w formie spółki handlowej w Polsce, w tym w szczególności w przypadku chęci zarejestrowania spółki elektronicznie w ramach systemu S24 czy konieczności zmian osobowych o organach spółki.

Rachunek bankowy dla każdej z o.o.

Spółki z o.o. w organizacji oraz spółki z o.o. zawiązane przy pomocy wzorca umowy mogą dokonywać rozliczeń na pokrycie kapitału zakładowego przez bank za pomocą usług płatniczych online. Dotychczas nie wszystkie banki decydowały się na zakładanie rachunków bankowych spółkom z o.o. w organizacji. Od teraz, kwestia wniesienia wkładów przy zakładaniu sp. z o.o. w ramach systemu s24, a więc elektronicznie, nie będzie już stanowić problemu dla wspólników.

Wzory umów na wynos

Kolejną zmianą jest obowiązek udostępniania przez Ministra Sprawiedliwości wzorów niektórych umów spółek prawa handlowego w języku polskim oraz w innym języku zrozumiałym dla jak największej liczby obcojęzycznych użytkowników, czyli najprawdopodobniej w języku angielskim. Każdy zatem będzie mógł ściągnąć wzór umowy spółki jawnej, spółki komandytowej, prostej spółki akcyjnej czy sp. z o.o. w języku angielskim (najprawdopodobniej) z pewnego źródła, co z pewnością ułatwi udział zagranicznych przedsiębiorców w rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej w Polsce. Przedmiotowa zmiana nie ma większego znaczenia dla przedsiębiorców krajowych, którzy wzory umów powyższych spółek mogli otrzymać już wcześniej przez system S24.

Odpisy tylko z poświadczeniem

Niemniej istotne jest również potwierdzenie w kodeksie postępowania cywilnego zasady poświadczania odpisów dokumentów przez profesjonalnych pełnomocników, wypracowanej w praktyce sądowej. Od 15 grudnia 2022 r. elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub elektroniczne uwierzytelnienie odpisu udzielonego mu pełnomocnictwa następuje z chwilą wprowadzenia przez tego pełnomocnika odpisu dokumentu lub odpisu pełnomocnictwa do systemu teleinformatycznego. Ta zmiana jest szczególnie istotna przy nietypowych sytuacjach lub przy wymogu szczególnej formy prawnej danego dokumentu.