Łódzkie wykorzystuje design thinking do poprawy życia mieszkańców i do promocji województwa. Temu właśnie służy konkurs „pro-jek-TY!” oraz specjalna aplikacja na urządzenia mobilne. Ściągnij ją, zgłoś swój pomysł, wygraj nagrodę i… rozsław łódzką kreatywność!

Design thinking w biznesie przynosi nowe produkty, innowacyjne usługi czy strategie handlowe. W samorządzie na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z jakością życia. Organizacja transportu publicznego, oferta placówek kultury, kwestia bezpieczeństwa, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, komunikacja na linii obywatel-urząd, promocja regionu, działania przyciągające turystów, popularyzacja zdrowych nawyków wśród mieszkańców… Wszystko to, co ułatwia życie. 

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

U podstaw design thinking leży głębokie zrozumienie potrzeb i problemów użytkowników. – Zawsze punkt wyjścia stanowi zdefiniowanie problemu – mówi marszałek województwa Witold Stępień. – W polskich warunkach jednym z nich jest powszechne poczucie, że „nie da się”. Postanowiliśmy innowacyjnie przekuć naszą narodową skłonność do narzekania na działania służące zmianie rzeczywistości – dodaje marszałek. 

pro-jek-TY!

Taki był punkt wyjścia do organizacji konkursu „pro-jek-TY!”. W jego ramach sami mieszkańcy tworzą serwis o regionie. Serwis i sprzężona z nim aplikacja mobilna służą gromadzeniu informacji o ciekawych miejscach oraz innowacyjnych rozwiązaniach. 

Z tą aplikacją zmienisz Łódzkie!

Aplikacja pozwala zgłaszać pomysły, które pomogą zmienić Łódzkie. Zbierane są projekty i inicjatywy z absolutnie każdej dziedziny i obszaru życia. Jedną z cech charakterystycznych design thinking jest bowiem interdyscyplinarność, czyli spoglądanie na problem z wielu różnych perspektyw. 

Promujelodzkie.pl

Kalejdoskop pomysłów stworzy serwis promujelodzkie.pl. Skąd taki właśnie tytuł? – Kreatywne przedsięwzięcia tworzone i realizowane w regionie będą najlepszą promocją województwa – mówi Maciej Łaski, dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Dobre pomysły najlepiej promują Łódzkie

Budowanie serwisu odpowiada prototypowaniu pomysłów. Najciekawsze i najlepsze z nich z konkursowych zgłoszeń zostaną nagrodzone zestawami upominków, nawiązujących do idei design thinking. Ale też stanowić będą świetną promocję województwa. – Oryginalne pomysły na lepszy świat zasługują na nagłośnienia. Liczymy, że otwierając się na kreatywność mieszkańców będziemy promować województwo najlepszymi pomysłami – mówi marszałek Stępień.

Komentarze (0)