Narzędzia psychometryczne nie tylko w rekrutacji. Gdzie jeszcze można je wykorzystać?

Dodane:

Ewelina Stachowiak Ewelina Stachowiak

Udostępnij:

Rynek pracy zmienia się w błyskawicznym tempie. Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją współczesne działy HR, jest znalezienie najlepszych kandydatów i zatrzymanie ich w organizacji. Jaką mogą pomóc w tym narzędzia psychometryczne?

Czym są testy psychometryczne?

Testy psychometryczne dostarczają informacji na temat procesów, jakie zachodzą w umyśle człowieka. Mówią o jego reakcjach i zachowaniach. Pokazują mocne strony i obszary, które wymagają dalszego rozwoju. Narzędzia psychometryczne mogą badać zdolności, umiejętności oraz osobowość człowieka. W pierwszym przypadku pokazują, jakie są możliwości danej osoby do analizowania danych liczbowych i tekstowych, a także diagramów i schematów. W drugim przypadku przedstawiają rzeczywistą wiedzę osoby w kontekście poszczególnych dziedzin.

Z kolei narzędzia psychometryczne badające osobowość, pokazują, jakie są typowe style zachowania poszczególnych osób, poruszając bardzo wiele aspektów, takich jak: czynniki motywujące, podstawowe obawy, wartości, czy charakterystyczne reakcje.

Połączenie tych wszystkich aspektów ujęte jest w testach, które mogą stanowić kwestionariusze odnoszące się do inteligencji emocjonalnej, zdolności menedżerskich i handlowych, potencjału rozwojowego, czy też stylów zachowań – a więc dziedzin, które odnoszą się bezpośrednio do poszczególnych ról pełnionych w organizacjach.

Narzędzia psychometryczne nie tylko w rekrutacji

O testach psychometrycznych mówi się przede wszystkim w kontekście procesów rekrutacyjnych. Uściślając, należałoby nawet powiedzieć, że wykorzystywane są jako narzędzia selekcyjne, identyfikujące kandydatów o dużym potencjalne. Tymczasem zastosowanie narzędzi psychometrycznych obejmuje tak naprawdę wszystkie obszary związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji.

Wyniki testów mogą służyć przede wszystkim do budowania programów rozwojowych i motywacyjnych w firmie, podejmowania decyzji związanych ze strukturą organizacyjną, identyfikowania pracowników do awansu, coachingu menedżerów, oceny specjalistycznych zdolności oraz umiejętności, budowania zespołów czy określenia potencjalnych źródeł konfliktów w organizacji. Narzędzia psychometryczne wspierają zatem wszystkie procesy związane nie tylko z rekrutacją, ale również z rozwojem, retencją i zarządzaniem.

Narzędzia psychometryczne w organizacji biznesowej

W organizacji biznesowej narzędzia psychometryczne, obok procesów związanych z podejmowaniem decyzji rekrutacyjnych, stosowane są również w zatrzymywaniu pracowników w firmie, tworzeniu programów rozwojowych, doradztwie, awansach, a także w budowaniu zespołów. W tym celu wykorzystywane są trzy rodzaje testów. Pierwsze z nich stanowią testy umiejętności. Określają one inteligencję za pomocą jednej wartości, jaką jest iloraz inteligencji. Do najbardziej popularnych narzędzi wykorzystywanych w tym zakresie należą te, opisujące zdolności numeryczne, werbalne, abstrakcyjne, orientację przestrzenną, czy nawet inteligencję emocjonalną.

W organizacjach biznesowych swoje miejsce znajdują również testy wiedzy oraz umiejętności – wykorzystywane przede wszystkim w procesach rekrutacyjnych. Narzędzia psychometryczne badające cechy osobowości mierzą natomiast tendencję do pewnego rodzaju zachowań. Dostarczają tym samym istotnych informacji między innymi na temat tego, czy dana osoba odnajdzie się na proponowanym jej stanowisku, a także jaką rolę powinna przyjąć w organizacji, aby odnieść sukces.

Psychometria w edukacji i sporcie

Testy psychometryczne służą również do analizowania studentów, nauczycieli oraz pracowników szkół. Pomagają w określeniu mocnych stron uczniów oraz obszarów, które wymagają od nich rozwoju, ułatwiając tym samym wybór związany ze ścieżką kariery zawodowej. Instytucje edukacyjne wykorzystują psychometrię przede wszystkim do procesów rekrutacyjnych, ale także do programów rozwojowych oraz zarządzania pracownikami i nauczycielami.

Kluby sportowe z kolei wykorzystują narzędzia psychometryczne do zarządzania rozwojem swoich zawodników, tworzenia zaawansowanych programów szkoleniowych, poprawiania komunikacji w zespole, a także budowania relacji pomiędzy trenerami a zawodnikami. Dzięki narzędziom psychometrycznym kluby sportowe mogą w pełni wykorzystać potencjał swoich ludzi, poprawiając tym samym osiągane przez nich wyniki.

Narzędzia psychometryczne mogą być z powodzeniem stosowane we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Umiejętnie wykorzystane, stanowią wsparcie w rozwoju ludzi, zespołów i kultury organizacyjnej.

Ewelina Stachowiak

Content Manager, odpowiada za działania content marketingowe marek: Conture, HRownia, HRtools i Smart MBC, nadzoruje sklep z narzędziami i usługami HR – hrtools.pl. Swoje działania content marketingowe w branży HR realizuje na blogu rewolucjahr.pl.

 

 

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem