Naukowcy z UW laureatami III konkursu na grant w projekcie Inkubator Innowacyjności+

Dodane: 12.07.2018

Informacja prasowa

Udostępnij:

Wśród beneficjentów trzeciej edycji konkursu na grant na prace przedwdrożeniowe znalazło się 5 projektów zgłoszonych przez naukowców Uniwersytetu Warszawskiego. Są to reprezentanci Wydziałów Biologii, Geologii, Fizyki oraz Centrum Nowych Technologii UW.

fot. unsplash.com

Pod koniec pierwszej połowy roku ogłaszani są zwycięzcy konkursu na grant w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wspieranie naukowców w kontynuowaniu badań, które mają znaczny potencjał komercjalizacyjny. Przedmiotem zgłoszeń do konkursu są projekty będące w fazie przedwdrożeniowej – wyniki badań, technologie oraz projekty, które mają szansę przeistoczyć się w produkty i usługi.

Dwa granty o wartości 40 tys. zł przeznaczone na projekty dotyczące systemów wykorzystywanych w sekwencjonowaniu genomowym trafiły do zespołu młodych doktorantów z Wydziału Biologii, który tworzą mgr Mikołaj Dziurzyński, mgr Przemysław Decewicz i mgr Adrian Górecki

Granty o podobnej wartości zostały przyznane:

  • zespołowi dr Przemysława Żelazowskiego z Centrum Nowych Technologii pracującemu nad szacowaniem przestrzennym wilgotności pól uprawnych,
  • zespołowi naukowców z Wydziału Geologii (dr Michał Pilaszkiewicz, dr Karol Zglinicki, prof. dr hab. Krzysztof Szamałek) pracującemu nad flotacją minerałów ciężkich wzbogaconych w ziemie rzadkie,
  • dr hab Piotrowi Wasylczykowi z Wydziału Fizyki, którego projekt dotyczy układu do trójwymiarowego obrazowania mikroskopowego dla potrzeb medycznych. 

Dodatkowo dr Michał Pilaszkiewicz otrzymał grant specjalny w wysokości 20 tys. zł przeznaczony na założenie nowej spółki spin-off.