Naukowe wsparcie hodowli jęczmienia w obliczu zmian klimatycznych

Dodane: 22.01.2020

Informacja prasowa

Udostępnij:

Susza, podwyższony poziom dwutlenku węgla i występowanie patogenów – to część czynników stresowych wpływających na hodowlę jęczmienia. Międzynarodowy zespół naukowców pracuje nad narzędziami wspierającymi uprawę tego zboża w perspektywie zmian klimatycznych.
Jak informuje sekcja prasowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, projekt realizują naukowcy – genetycy i fizjologowie roślin – reprezentujący osiem krajów z różnych części Europy: Polskę, Włochy (lider), Finlandię, Hiszpanię, Niemcy, Danię, Wielką Brytanię i Estonię. Liderem polskiego zespołu jest dr Agata Daszkowska-Golec z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ.

Swoje badania naukowcy przeprowadzą we współpracy z lokalnymi firmami hodowlanymi; w Polsce to firma DANKO Hodowla Roślin. Jak czytamy, stacja hodowlana odpowiedzialna będzie m.in. za wyprowadzenie nowych genotypów jęczmienia jarego oraz przetestowanie wybranych sześćdziesięciu odmian.

– Są to odmiany rekomendowane przez hodowców, takie, które również dobrze rokują pod względem reakcji na różne skutki zmian klimatycznych – podkreśliła, cytowana przez sekcję prasową UŚ, Daszkowska-Golec. Podobne zadania zostaną zrealizowane we Włoszech, Niemczech, Finlandii, Estonii i Danii.

Dane uzyskane z tych eksperymentów stanowić będą zarówno opis cech agronomicznych, jak i dostarczą szczegółowych informacji po późniejszym genotypowaniu w oparciu o wysokoprzepustowe sekwencjonowanie genomu. Posłużą one jako wsad do kolejnych analiz prowadzonych przez naukowców z Włoch i Niemiec; zespoły te podjęły bowiem wyzwanie modelowania zmian klimatycznych – podano.

Naukowcy planują obserwować wzrost roślin jęczmienia w naturalnych warunkach w różnych częściach Europy; będą również uwzględniali zmiany na poziomie genotypu oraz charakter siedliska geograficznego. Na tej podstawie – czytamy – opracują scenariusze dla hodowli jęczmienia uzależnione od wielu różnych zmiennych, a także stworzą ideotyp jęczmienia charakteryzujący się zestawem cech umożliwiających uprawę w obliczu zmian klimatycznych.

Ponadto naukowcy przeprowadzą badania związane z innymi czynnikami abiotycznymi, które w znacznym stopniu wpływają na redukcję plonów jęczmienia. – Interesują nas przede wszystkim trzy czynniki stresowe. Planujemy zbadać tolerancję wybranych linii jęczmienia w warunkach laboratoryjnych i naturalnych na stres suszy, podwyższony poziom dwutlenku węgla oraz działanie wybranych patogenów zbóż – wskazała Daszkowska-Golec.

Jak podano, badania realizowane przez polski zespół genetyków zostały dofinansowane w wysokości ponad 800 tys. zł przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach I konkursu Programu ERA-NET Co-Fund SusCrop, będącego poddziałaniem programu Horyzont 2020. Całkowity budżet projektu wynosi ponad 2 mln euro. Pełna nazwa projektu brzmi: „Advanced tools for breeding BARley for Intensive and SusTainable Agriculture under climate change scenarios (BARISTA)”.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem