Nestmedic pozyskał niemieckiego inwestora

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Telemedyczna firma Nestmedic S.A. pozyskała nowego inwestora Deutsche Balaton AG. Jednocześnie podwyższyła kapitał zakładowy o 500 tys. akcji, wykorzystując jednocześnie kapitał docelowy. Spółka zaoferuje funduszowi akcje serii E.

W celu realizacji ustaleń z nowym inwestorem Spółka przeprowadzi ofertę prywatną, w ramach której wystawi 500 tys. zwykłych akcji na okaziciela w cenie 1,50 zł za jedną akcję, skierowanych wyłącznie do Deutsche Balaton AG. Tym samym firma podwyższy kapitał zakładowy o 50 tys. zł. Całkowita wartość emisji wyniesie 750 tys. zł. Pozyskane w ten sposób środki firma chce wykorzystać na zabezpieczenie finansowania długoterminowego rozwoju Nestmedic S.A.

– Bardzo cieszy mnie fakt, że inwestorzy dostrzegają potencjał w naszym mobilnym KTG i całej naszej firmie. Oznacza to, że dotychczasowa praca i wysiłek, jaki włożyliśmy w nasze innowacyjne rozwiązanie mają znaczenie. Pozyskanie nowego inwestora jest dla nas dużym sukcesem. Uzyskane finansowanie bardzo pozytywnie wpłynie na rozwój Nestmedic, a co za tym idzie naszego mobilnego KTG Pregnabit. Środki zainwestowane przez Deutsche Balaton AG umożliwią nam długoterminowe finasowanie rozwoju zarówno na rynku polskim, jak i na kolejnych rynkach zagranicznych – komentuje Patrycja Wizińska Socha, Prezes Nestmedic.

Nestmedic wstępnie uzgodnił kolejne etapy inwestycji, czyli emisję trzyletniej pożyczki lub trzyletnich obligacji zamiennych na akcje skierowaną wyłącznie do nowego inwestora. Drugim etapem będzie  emisja warrantów subskrypcyjnych dających prawo do objęcia akcji skierowaną wyłącznie do  inwestora, przy czym wykonanie praw z warrantów przez Deutsche Balaton AG nastąpi pod warunkiem spełnienia określonych „kamieni milowych”, które będą przedmiotem dalszych negocjacji.

Obecnie Nestmedic prowadzi dalsze ustalenia dotyczące pozostałych warunków inwestycji, takich jak dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Nestmedic S.A. poprzez powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej reprezentanta Deutsche Balaton AG, dokonanie lock-upu na akcjach Spółki oraz wprowadzenie akcji Nestmedic do obrotu na giełdzie w Niemczech (dual-listing).

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem