IQ Partners S.A. powołało do życia nowy wehikuł inwestycyjny. Poprzez Inventiq inwestować będzie w spółki, które dysponują opatentowanymi technologiami. To zupełnie nowy obszar zainteresowań inwestycyjnych funduszu, który do tej pory inwestował jedynie w projekty technologiczne na wczesnym etapie rozwoju.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Powołany do życia z końcem maja wehikuł Inventiq Sp. z o.o. zajmie się inwestowaniem w istniejące lub nowopowstałe spółki, których działalność opierać się będzie o opatentowane technologie. Posiadanie patentu lub rozpoczęcie procesu patentowego będzie najważniejszym czynnikiem stanowiącym o decyzji inwestycyjnej.

Tym razem nie chcemy ograniczać się co do do branż. Projekty oceniać będą niezależni eksperci z dziedziny, której dotyczy każdy projekt. Nie będą to osoby stale zatrudnione w Inventiq - mówi Wojciech Przyłęcki, wiceprezes IQ Partners i inicjator pomysłu.

W pierwszym roku działalności nowego wehikułu IQ Partners planuje zrealizować pięć inwestycji za łączną kwotę ok. 1 mln złotych. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych funduszu. Do projektów w charakterze koinwestorów zapraszani będą zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni z Polski oraz zagranicy.

Wstępnie rozmawiamy już z dwoma funduszami, jeden jest z USA, a drugi z Izraela. Mamy też pierwsze deklaracje kilku prywatnych inwestorów indywidualnych z Polski. Po stronie projektodawców również prowadzimy pierwsze rozmowy, w sprawie dwóch projektów. Pierwszy z nich dotyczy dronów nowej generacji, a drugi odnawialnych źródeł energii - dodaje Przyłęcki.

Podobnie, jak trzy istniejące już w portfelu IQ Partners wehikuły inwestycyjne (InQbe, Ventures Hub oraz IQ Venture Capital), Inventiq jest spółką w 100% zależną od funduszu. Prezesem zarządu został Wojciech Przyłęcki, funkcję wiceprezesa objął Maciej Hazubski.

źródło: informacja prasowa

Komentarze (0)