... ... ...

Rewolucyjne zmiany w Ordynacji podatkowej – wielka burza w szklance wody

Dodane

05-02-2014

Mam Startup

Ostatnie miesiące 2013 roku przebiegały pod hasłem zmian jakie czekać nas miały od stycznia w Ordynacji podatkowej. Planowano aktualizować 151 zapisów, a fakt ten był szeroko komentowany zarówno przez polityków jak i przedsiębiorców. Jak wygląda ostatecznie kwestia zmian w styczniu 2014?

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Wielkie plany

Najczęściej komentowane były dwie propozycje zmian. Pierwsza z nich to klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Warto zauważyć, że podobne rozwiązanie funkcjonowało już w Polsce i zostało derogowane w 2004 roku, z powodu niekonstytucyjności. Drugą kontrowersją była zmiana dotycząca interpretacji indywidualnych, wprowadzająca m.in możliwość odmowy takiej interpretacji w sytuacji gdy całokształt zdarzeń wskazuje na zamiar uniknięcia opodatkowania.

Jak jednak podejrzewano Ordynacja podatkowa w styczniu nie przeszła wielkiej metamorfozy. „Tak duże modyfikacje nie są możliwe z punktu widzenia legislacyjnego w tak krótkim czasie. W lipcu zakończyły się bowiem dopiero konsultacje międzyresortowe w sprawie projektu. Spośród 300 poprawek zgłoszonych zarówno przez inne resorty jak i partnerów społecznych, co prawda tylko trzy spotkały się z uznaniem ministerstwa finansów, co nie zmienia faktu, że aktualizacje nie zostały wprowadzone.

Przedsiębiorcy, którzy w ostatnich miesiącach 2013 roku, starali się przygotować na zmiany mające nastąpić i pilnie śledzili wszelkie doniesienia na ten temat, robili to niepotrzebnie. Nie oznacza, to że Ordynacja podatkowa zostanie w takim wymiarze w jakim jest teraz na stałe. Proponowane aktualizacje z pewnością zostaną wprowadzone, ale w dłuższym okresie czasu i raczej dopiero w drugim półroczu 2014 roku.” Mówi Anna Prymakowska specjalista ds. finansów i księgowości w firmie Ekoconsultant.

Co nowego?

Zmiany które zaszły w Ordynacji podatkowej można nazwać raczej porządkowaniem przepisów. Aktualizowane zostały tylko te zapisy, które należało uregulować w związku ze zmianami zachodzącymi w przepisach o podatku dochodowym i podatku VAT, bądź wymuszone zostały postanowieniami Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie od października 2013 do stycznia 2014 aktualizowano pięć zapisów.

  1. Poszerzono możliwość dokonywania płatności podatków lokalnych kartami płatniczymi o wszelkie instrumenty płatnicze.
  2. Wdrożona została dyrektywa Rady UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Rozwiązanie to usprawnia wymianę informacji pomiędzy polską administracją podatkową a jej odpowiednikami w innych krajach Unii Europejskiej.
  3. Na organy podatkowe i celne nałożono obowiązek zawiadamiania dłużnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania.
  4. Poszerzono katalog przesłanek, od zaistnienia których uzależniony jest zawieszenie bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
  5. Wprowadzono zmiany w kwotach zabezpieczeń i zastawów.

źródło: informacja prasowa

Grafika główna artykułu royalty free z Fotolia

Komentarze (0)