Można zgłaszać się już do konkursu „Nowe technologie w turystyce - Tech.Travel Award”, którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas XXII Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2014. Jego organizatorami są firma MT Targi Polska - gospodarz targów oraz Polska Organizacja Turystyczna. Misją konkursu jest poszukiwanie i promocja innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla turystyki. Produkty należy zgłosić do 30 września br. poprzez dedykowaną konkursowi stronę www.tech.travel.

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Nowe technologie są coraz szerzej wykorzystywane w turystyce. Dzięki nim rozwija się cały sektor, zwiększa się także konkurencyjność podmiotów działających na tym rynku. 28 listopada, w Dniu Nowych Technologii, czyli drugim dniu najbliższej edycji Targów TT Warsaw, będzie można zapoznać się z nowościami w tym zakresie. Konkurs „Nowe technologie w turystyce - Tech.Travel Award” to inicjatywa firmy MT Targi Polska oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, która premiuje innowacyjne rozwiązania i zachęca do ich wdrażania w turystce.

Adresaci konkursu

Konkurs skierowany jest do firm, organizacji, instytucji i innych podmiotów, których produkty ułatwiają podróżowanie, usprawniają zarządzanie i umożliwiają promocję polskich firm i regionów turystycznych. Ma on również przybliżyć przedsiębiorcom z sektora turystycznego najlepsze dostępne rozwiązania technologiczne. Intencją organizatorów jest także pokazanie firmom z sektora nowych technologii potencjału branży turystycznej. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Andrzej Biernat, Minister Sportu i Turystyki.

Kategorie konkursowe

Produkty można zgłaszać w trzech konkursowych kategoriach: aplikacja mobilna, serwis internetowy oraz rozwiązanie innowacyjne/ niestandardowe. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych produktów biorąc pod uwagę praktyczną przydatność produktu, jego innowacyjność na rynku, wykorzystanie nowoczesnych technologii, dostosowanie do urządzeń mobilnych, a także wykorzystanie potencjału mediów społecznościowych.

Zgłoszenia i nagrody

Do udziału może zgłosić się każda firma, która wypełni formularz rejestracyjny i zgłosi produkt w jednej kategorii. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września br. poprzez stronę www.tech.travel, a udział w konkursie jest nieodpłatny. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas pierwszego dnia Targów TT Warsaw 2014, tj. 27 listopada br.

Każdy z laureatów poszczególnych kategorii konkursowych otrzyma: certyfikat jakości, logo konkursu Tech.Travel Award z prawem wykorzystywania przez rok oraz pakiet usług promocyjnych. Dodatkowo zostanie przyznana Specjalna Nagroda Ministra Sportu i Turystyki. Więcej informacji o konkursie, formularze rejestracyjne oraz regulamin znajdują się na stronie www.tech.travel.

Komentarze (0)