W dniu 17 września 2014 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą m.in. regulacje przewidujące opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (ang: Controlled Foreign Corporations – „CFC”).

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

Chociaż pierwotnie Ministerstwo Finansów zakładało opodatkowanie „CFC” od początku 2015 r., to z uwagi na brak publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw do końca września br., w przypadku większości podatników uregulowania dotyczące „CFC” będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa nowelizująca zakłada bowiem, że regulacje dotyczące opodatkowania w Polsce dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kontrolowane wchodzą w życie „pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw”. 

Tym samym, w przypadku osób fizycznych i spółek kapitałowych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przepisy dotyczące „CFC” nie będą miały zastosowania do końca 2015 r.

Powyższe wynika również z treści art. 9 nowelizującej ustawy. Wskazuje on, iż nowe przepisy dotyczące „CFC” należy stosować począwszy od roku podatkowego zagranicznej spółki, który rozpoczął się nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie tych przepisów.

Niemniej jednak, chociaż przepisy w obecnym kształcie będą miały zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2016 r., istnieje możliwość, że zostaną one zmienione przed dniem 30 listopada br. w celu przywrócenia pierwotnie zakładanego terminu wejścia w życie na dzień 1 stycznia 2015 r. 

Tax Alert z dnia 30 czerwca zawiera szczegóły dotyczące konsekwencji dla podatników wynikające z wejścia w życie przepisów o „CFC”.

Komentarze (0)