Nie prześpij zmian w podatkach. O czym pamiętać w 2023 roku

Dodane:

act bsww legal Szymon Kokot

act bsww legal&tax

Udostępnij:

Przyzwyczailiśmy się już, że wraz z nowym rokiem pojawiają się nowe zmiany w podatkach. Choć w tym roku zmiany nie są tak radykalne jak ubiegłoroczne związane z tzw. Polskim Ładem, to jednak mogą się one wiązać z nowymi obowiązkami lub zmianą dotychczasowych rozliczeń. Warto sprawdzić czy któraś z nich dotyczy nas.

Pamiętaj zgłosić ryczałt!

Nowy rok podatkowy jest okazją na wybranie dopasowanej do naszej działalności formy opodatkowania. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą decydować o wyborze opodatkowania jednej z następujących form: skali podatkowej (12% i 32%), tzw. „liniówki” 19% oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg odpowiedniej stawki.

Wiele osób decyduje się na ryczałt o czym pisaliśmy w artykule Mam biznes IT – wybieram ryczałt. Czy to najlepsze rozwiązanie? Osoby, które kontynuują prowadzenie działalności gospodarczej i zamierzają rozpocząć rozliczania się w 2023 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają na to czas do 20 lutego 2023 r.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem można złożyć na dwa sposoby. Bezpośrednio do urzędu skarbowego lub wnioskiem o aktualizację wpisu do CEIDG. Oświadczenie składane do urzędu powinno zawierać dane przedsiębiorcy oraz wskazywać okres i źródło przychodów którego dotyczy. Z kolei we wniosku o aktualizację wpisu do CEIDG należy wskazać odpowiednie dane przedsiębiorcy oraz zaznaczyć właściwą „kratkę” odpowiadającą ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych.

Jest jeszcze szansa na zmianę formy opodatkowania za 2022 r.

Osoby, które jeszcze nie zdecydowały jaka forma rozliczenia jest dla nich najkorzystniejsza za 2022 r. powinny pamiętać, że nowelizacja przepisów tzw. Polskiego Ładu wprowadziła jednorazową możliwość dobrowolnej zmiany wstecz rozliczenia ryczałtem lub podatkiem liniowym na skalę podatkową za 2022 r. Taka możliwość pojawia się przy okazji złożenia deklaracji rocznej za 2022 r. (składanej do 2 maja 2023 r.). Z tej opcji mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność opodatkowaną ryczałtem lub „liniówką” przed 1 lipca 2022 r. Trzeba być uważnym przy wyborze formy opodatkowania, bowiem dokonuje się go przez samo złożenie deklaracji PIT-36 – właściwej dla skali podatkowej. W sytuacji gdy ktoś wcześniej złoży zeznanie roczne na formularzu PIT-28 (ryczałt) lub PIT-36L („liniówka”), to traci już możliwość dokonania zmiany wstecz na skalę podatkową.

Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową wiąże się również z obowiązkiem założenia i uzupełnienia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – dokumenty te trzeba przygotować przed złożeniem zeznania podatkowego za 2022 r.

Nowe zasady rozliczania mieszkań

Od 1 stycznia 2023 r. nie ma możliwości amortyzacji lokali mieszkalnych, które są wykorzystywane do działalności gospodarczej i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tych lokali. Zmiana ta dotyczy również budynków mieszkalnych, spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych oraz praw do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Uproszczenie w korzystaniu z ulgi na złe długi

Nowy rok przynosi dobre wiadomości dla osób korzystających z możliwości skorygowania podstawy opodatkowania w PIT lub CIT w związku z rozpoznaniem tzw. ulgi na złe długi. Od 2023 r. nie będą już miały obowiązku wykazywać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania z którym związana jest ta korekta. Dotychczas, aby skorzystać z ulgi trzeba było złożyć załącznik do deklaracji w którym wykazywane były szczegółowe dane dotyczące wierzytelności lub zobowiązania, obecnie takiego obowiązku nie będzie. Trzeba pamiętać, że mimo tego uproszczenia dokumentacyjnego nadal należy udowodnić wysokości wierzytelności i długów, które wpływają na podstawę opodatkowania w PIT i CIT.

Już 1,5% na organizacje pożytku publicznego (OPP)

Osoby fizyczne rozliczające się na skali, ryczałtem lub „liniówce” dotychczas w każdym roku mogły przekazywać 1% podatku na rzecz OPP. Od 2023 r. kwota ta zwiększyła się do 1,5% podatku należnego wykazywanego przez podatnika w zeznaniu rocznym – pamiętajmy o tej możliwości.

Estoński CIT

Kolejny raz podjęto próby ułatwienie korzystania z estońskiego CIT. Aktualnie przedsiębiorcy korzystający lub zamierzający korzystać z rozliczenia w ramach estońskiego CIT powinni pamiętać o zmianach od 1 stycznia 2023 r. takich jak:

  • nowy termin na zawiadomienie o opodatkowaniu estońskim CIT – do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatek ma być rozliczanych na tych zasadach,
  • zmiana daty zapłaty ryczałtu przy wypłacie zaliczek/podziale zysku na poczet dywidendy – zapłata podatku i złożenie deklaracji do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale zysku lub wypłacie zaliczki,
  • wprowadzenie nowego warunku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego – upływ co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem tj. po czterech latach podatkowych.

Odroczenie zmian krajowego systemu e-faktur (KSeF) i limitów płatności gotówkowych

Zapowiadane wprowadzenie obowiązku posługiwania się systemem e-faktur (KSeF) zostało przeniesione z 2023 r. na 2024 r. Już od 2022 r. dostępna jest urzędowa platforma do wystawiania i odbierania e-faktur. Korzystanie z faktur ustrukturyzowanych aktualnie jest dobrowolne jednak od 1 stycznia 2024 r. korzystanie z tej platformy oraz faktur ustrukturyzowanych stanie się obligatoryjne dla każdego przedsiębiorcy.

Podobnie od 2023 r. miał obowiązywać nowy, niższy limit płatności rozliczanych gotówką pomiędzy przedsiębiorcami – obniżony z 15 tysięcy do 8 tysięcy złotych. Miano również wprowadzić limit dla płatności konsumentów na rzecz przedsiębiorców do maksymalnie 20 tys. zł. Zdecydowano się przesunąć wejście w życie nowych limitów o rok – będą one obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Warto pamiętać na przyszłość o tych limitach, ponieważ ich nieprzestrzeganie wiąże się z brakiem możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów części, która przekracza limit.

Wycofanie się z wprowadzenia regulacji dotyczących tzw. „ukrytej dywidendy”

W odniesieniu do kontrowersyjnych przepisów dot. „ukrytej dywidendy”, które miały wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. Ministerstwo Finansów uznało, że nie są one korzystne dla podatników i całkowicie zrezygnowało z ich wprowadzenia.

SLIM VAT 3?

Z kolei możliwe w trakcie tego roku są zmiany podatku od towarów i usług, a to ze względu na trwające prace sejmowe dotyczące zmian do ustawy o VAT. Zmiany mogą dotyczyć np. faktur zaliczkowych, odpowiedzialności solidarnej, faktur korygujących itp. Gdyby zostały uchwalone, to możemy spodziewać się ich obowiązywania od 1 lipca 2023 r.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem