Nowa Ustawa o prawach konsumentów zrewolucjonizuje handel w Unii Europejskiej

Dodane: 22.01.2014

Mam Startup

Udostępnij:

17 stycznia do Sejmu trafił projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do norm unijnych. Domyślnie w całej Unii Europejskiej prawa konsumentów mają zostać ujednolicone. Oznacza to rewolucję dla sprzedawców internetowych, którzy będą musieli dostosować swoje sklepy do nowych wymagań.

17 stycznia do Sejmu trafił projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do norm unijnych. Domyślnie w całej Unii Europejskiej prawa konsumentów mają zostać ujednolicone. Oznacza to rewolucję dla sprzedawców internetowych, którzy będą musieli dostosować swoje sklepy do nowych wymagań.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ogłoszona 25 października 2011 roku ujednolica prawo konsumenckie we wszystkich krajach zrzeszonych, wydłużając między innymi czas na odstąpienie od umowy sprzedaży do 14 dni. Ostatecznie nowe prawo ma zostać przyjęte 13 czerwca 2014 roku. Po tej dacie nie będzie miało znaczenia w jakim kraju Unii dokonamy zakupu, ani jakie prawo uznaje za właściwie sprzedawca – wszędzie obowiązywać będą takie same zasady i konsument będzie miał prawo ich wymagać.

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Najważniejsze zmiany związane z nową Ustawą o prawach konsumentów

Nowa ustawa ma szczególne znaczenie dla sprzedawców internetowych, ponieważ uchyla 2 podstawowe ustawy związane z handlem e-commerce – Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadza nowa ustawa to:

  • Wspomniane wcześniej wydłużenie czasu na odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa do 14 dni.
  • Zastąpienie niezgodności towaru rękojmią. Wydłużenie do 12 miesięcy terminu na odstąpienie od umowy, jeśli konsument nie został poinformowany o możliwości zwrotu towaru (obecnie są to 3 miesiące).
  • Jednocześnie ze sprzedawcy zostanie zdjęty obowiązek pisemnego przesyłania informacji na temat transakcji – będzie mógł to zrobić mailowo.
  • Na sprzedawcę zostaną nałożone dodatkowe obowiązki informacyjne, jednocześnie poszerzona zostanie definicja konsumenta.

Dwa regulaminy w sklepie internetowym

Trzeba również pamiętać o tym, że w przypadku umów zawartych przed 13 czerwca 2014 roku zastosowanie znajdą przepisy z obecnej ustawy. W takim wypadku sprzedawca powinien udostępnić na stronie sklepu zarówno regulamin uaktualniony do nowych przepisów, jak i poprzednią wersję, dla umów zawartych przed 13 czerwca.

Jako, że sprzedawca odpowiada za towar z tytułu niezgodności z umową przez maksymalnie 2 lata od sprzedaży, będzie musiał co najmniej tak długo udostępniać stary regulamin.

Poszerzenie ochrony konsumentów

Nowa ustawa w większości przypadków poszerza prawa konsumentów, nakładając na sprzedawców nowe obowiązki. Jednocześnie jednak jej głównym zadaniem jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, jak np. zakaz wprowadzania na stronach internetowych pól zaznaczonych z góry, co jest popularne np. przy kupowaniu biletów lotniczych przez internet. Oprócz tego klient będzie musiał być rzetelnie poinformowany o całkowitej cenie produktu – nie będzie musiał ponosić dodatkowych kosztów jeśli będą ukryte lub niejasne.

Rafał Bugajski

Przedsiębiorca, współzałożyciel serwisów prawnych wyspecjalizowanych w prawie e-coomerce: Prokonsumencki.pl i Prawoecommerce.pl. Absolwent prestiżowej uczelni zarządzania ESCP Europe w Londynie i Paryżu.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem