Nowelizacja prawa energetycznego ułatwi rozwój magazynów energii i energetyki rozproszonej

Dodane: 04.05.2021

Hanna Baster

Udostępnij:

Jakie zmiany dla branży energetycznej niesie ze sobą nowelizacja ustawy Prawo energetyczne? Nowe zapisy to w szczególności ramy dla masowego rozwoju energetyki odnawialnej w naszym kraju, dla startupów z branży energytech to szansa na nowe kierunki rozwoju działalności.
15 kwietnia Sejm uchwalił długo wyczekiwaną przez branżę energetyczną nowelizację ustawy Prawa energetycznego. Zmiany w ustawie będą miały w szczególności wpływ na rozwój rynku OZE i to nie tylko wielkoskalowego, w postaci wielkoobszarowych farm wiatrowych czy fotowoltaicznych, ale również dla pojedynczych, “przydomowych” instalacji odnawialnych energii.

Ogólnokrajowa sieć danych rynku energii

Ustawa wprowadza m.in. ogólnokrajową bazę danych CSIRE (Centralny System Informacji Rynku Energii), które będą mogły wykorzystać tak publiczne, jak i prywatne podmioty np. do opracowania lepiej dostosowanej do potrzeb klienta oferty. CSIRE to również możliwość szybszej wymiany dostawcy energii.

Przyspieszenie rozwoju sieci smart grid

Nowe Prawo energetyczne umożliwi również rozwój inteligentnych sieci smart grid: inteligentne liczniki mają zastąpić tradycyjne, a w konsekwencji szybszy rozwój OZE w naszym kraju. Jak przeczytamy na stronach serwisu rządowego gov.pl:

“ (…) dzięki nim sprzedawcy energii będą mogli poszerzać swoją ofertę, a aktywni odbiorcy będą mieli szansę do zarabiania na nowym, bardziej elastycznym rynku. Te możliwości nie zostaną wykorzystane bez wdrożenia inteligentnego opomiarowania, które zakłada projekt ustawy”.

Dzięki instalacji inteligentnych liczników odbiorcy energii będą mogli stać się również jej producentami – będą mogli podłączyć swoje mikroinstalacje energetyczne do systemu. Harmonogram wymiany zakłada montaż co najmniej 80% inteligentnych liczników do 2028 roku przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).

Niższe koszty dla magazynów energii

Zmiany w Prawie energetycznym to również furtka dla rozwoju magazynów energii, a więc kolejne wsparcie dla rozwoju OZE; magazyny będą mogły służyć jako stabilizator nowego systemu energetycznego Polski, mocno opartego na odnawialnych i rozproszonych, a więc fluktuacyjnych źródłach energii. Ustawa zakłada m.in. mniejsze koszty sprzedaży energii gromadzonej w tych instalacjach.

Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne nie weszła jeszcze w życie, dokument czeka na przyjęcie przez Senat.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem