Nowoczesne technologie w służbie medycyny. Rusza realizacja projektu Sano

Dodane: 27.11.2019

Informacja prasowa

Udostępnij:

Dzięki grantowi Komisji Europejskiej w Krakowie powstaje Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej, międzynarodowa fundacja badawcza, która będzie jedynym w Małopolsce i jednym z trzech polskich centrów prestiżowego programu Teaming for Excellence. W ramach programu badawczego Fundacji opracowane zostaną zaawansowane technologie, wspierające jednostki oferujące świadczenia medyczne.
Dzięki powstaniu wyspecjalizowanego Centrum możliwy będzie rozwój nowych metod obliczeniowych, algorytmów związanych z medycyną spersonalizowaną, wprowadzenie do codziennej praktyki opieki zdrowotnej nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych opartych na symulacjach komputerowych. Inicjatywa przewiduje także nowe programy kształcenia dla potrzeb nowoczesnej, zindywidualizowanej medycyny.

Takie projekty zdecydowanie sprzyjają rozwojowi polskiej nauki. Centrum Doskonałości Sano da polskim naukowcom duże możliwości, m.in. poszerzenie sieci kontaktów naukowych czy włączanie się w najbardziej innowacyjne projekty naukowe. Realizacja projektu wzmocni transfer wiedzy i technologii do gospodarki oraz sektora ochrony zdrowia, sprzyjając powstawaniu nowych firm oraz wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej czy innowacyjnych terapii – komentuje inauguracje projektu prof. Wojciech Maksymowicz, wiceminister  nauki i szkolnictwa wyższego.  

Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum w składzie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (koordynator projektu), Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, Klaster LifeScience Kraków, Uniwersytet w Sheffield, Fraunhofer ISI oraz Centrum Naukowo-Badawcze Julich. Budżet projektu Sano wynosi 30 milionów euro, z czego połowa finansowana jest z grantu Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020, a pozostała część w ramach środków programu Międzynarodowe Agendy Badawcze prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Program działania Centrum jest oparty m.in. na Polskiej Strategii Inteligentnej Specjalizacji.

– System opieki zdrowotnej potrzebuje rewolucji oraz wprowadzenia nowoczesnych technologii, które wesprą lekarzy w ich ciężkiej codziennej pracy i w rezultacie przełożą się na wymierną poprawę jakości leczenia dla pacjentów. Dostarczenie lekarzom narzędzi, które poprzez maksymalne wykorzystanie dostępnych danych, umożliwią wcześniejsze wykrywanie chorób, szybką, precyzyjną diagnozę, a jednocześnie obniżą koszty to jedno z kluczowych zadań Fundacji Sano – podkreśla dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Centrum Sano powstaje w Krakowie, gdzie kształci się wysokiej klasy specjalistów w zakresie nauk medycznych i informatyki, szpitale badawcze są wysoko oceniane w środowisku naukowym i systematycznie rośnie liczba firm w sektorze life science. Istotną rolę w utworzeniu Centrum odgrywa współpraca ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Obsada stanowisk badawczych w Sano będzie odbywała się poprzez międzynarodowe konkursy prowadzone przez 15-osobowy International Scientific Committee – dodaje dr inż. Marian Bubak, dyrektor ds. naukowych Centrum Sano.

Projekt Sano został wybrany do dofinansowania w konkursie Teaming for Excellence, wraz z dwoma innymi polskimi konsorcjami. Łącznie powstaną trzy nowe jednostki naukowe w Polsce, które stanowić będą Centra Doskonałości. Innowacyjność prowadzonych w nich badań naukowych oraz zarządzanie organizacją będą stały na najwyższym światowym poziomie. W wyniku konkursu Teaming for Excellence z prawie 50 projektów złożonych przez konsorcja z całej Europy Komisja Europejska wyłoniła 13 najlepszych propozycji. Najwięcej – aż trzy –  Centra Doskonałości zostaną sfinansowane w Polsce i na Cyprze, po 2 w Portugalii i w Republice Czeskiej oraz po jednym w Estonii, Bułgarii oraz na Litwie.

 

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem