Nowości dla przedsiębiorców w aplikacji mObywatel: uruchomiono usługę Firma

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Nowości dla przedsiębiorców w aplikacji mObywatel: uruchomiono usługę Firma

Udostępnij:

W aplikacji mObywatel 2.0 przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej usługi Firma. Dzięki niej można gromadzić i zarządzać danymi oraz informacjami dotyczącymi działalności gospodarczej.

– W maju 2024 r. w aplikacji mObywatel 2.0 udostępniona została usługa Firma. Dzięki niej przedsiębiorca może w wygodny sposób przesłać dane do faktury do swoich kontrahentów oraz pobrać zaświadczenie o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Dostęp do aktualnych danych i szybsza wymiana informacji

W aplikacji mObywatel 2.0 przedsiębiorca może:

  • pobrać zaświadczenie o wpisie w CEIDG w formacie PDF na swój telefon;
  • udostępnić wybrane informacje (jak NIP czy REGON) lub komplet informacji do faktury wybranym przez siebie kanałem, np. przez SMS, e-mail lub komunikator;
  • znaleźć dane swojej jednoosobowej działalności gospodarczej i sprawdzić ich poprawność.

Użytkownik może zobaczyć następujące statusy swojej działalności gospodarczej:

  • oczekująca na rozpoczęcie – obok statusu pojawi się planowana data rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • aktywna;
  • zawieszona – przy statusie wyświetli się data jej ostatniego zawieszenia, a jeśli przedsiębiorca zgłosił wznowienie działalności gospodarczej, pojawi się osobne powiadomienie z datą zgłoszonego wznowienia działalności.

W usłudze Firma oprócz danych adresowych i kontaktowych widoczne są również:

  • kody PKD oraz dodatkowe kody PKD, które definiują obszar działalności gospodarczej,
  • dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

– Rozwój cyfrowej obsługi przedsiębiorców to jeden z warunków budowania konkurencyjności naszych firm. Szybka i wygodna wymiana informacji na temat prowadzonej działalności jest jednym z podstawowych zadań administracji państwowej, która ma przede wszystkim służyć i pomagać biznesowi – powiedział wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki.

Zdjęcie główne: ansiia on Freepik

Czytaj także: