Nowy model współpracy nauki i biznesu

Dodane: 29.09.2017

Informacja prasowa

Udostępnij:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Akademia Leona Koźmińskiego i fundusz Black Pearls VC chcą wspierać polskie startupy, które opracowały unikatowe, zaawansowane technologie
o dużym potencjale rynkowym.

Na zdjęciu (od lewej): Adam Zieliński, wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP oraz Piotr Pągowski, Venture Partner w Black Pearls VC

Ten wyjątkowy w Polsce model współpracy pomiędzy instytucjami ze świata nauki i biznesu zakłada wspólne, aktywne poszukiwanie projektów m.in. w środowisku naukowym, zapewnienie im wsparcia menedżerskiego, kapitału inwestycyjnego oraz pomocy w wejściu na rynek międzynarodowy.

Jednym z kluczowych elementów współpracy ma stać się nowy fundusz typu venture capital, za pomocą którego FNP, ALK i BPVC oraz inwestorzy prywatni – zamierzają wspierać projekty z obszaru Deep Tech – tj. przedsięwzięcia oparte na wyjątkowych, skalowalnych i trudnych do skopiowania technologiach opracowanych przez polskie startupy. Koncepcja ta znalazła swoje odzwierciedlenie w złożonym do programu Starter Polskiego Funduszu Rozwoju wniosku, który zakłada stworzenie funduszu o kapitale 65 mln PLN.

– Jesteśmy bardzo zainteresowani wspieraniem współpracy między środowiskiem naukowym a biznesem. Interesują nas m.in. obszary charakteryzujące się rosnącym zaangażowaniem nauki, gdzie ścisłe powiązanie uczelni i instytutów z firmami sprzyja powstawaniu specyficznego rodzaju startupów, jakimi są spółki typu spin-off, oraz intensywniejszemu przepływowi kadr z nauki do biznesu – mówi Adam Zieliński, wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP.

W powstającym funduszu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zapewni nie tylko kapitał inwestycyjny, ale także – dzięki roli wiodącej instytucji w Polsce wspierającej badania naukowe – dostęp do innowacyjnych projektów wywodzących się z szeroko rozumianego środowiska naukowego. Warto przypomnieć, że początkiem współpracy Fundacji i funduszu Black Pearls VC było zaangażowanie FNP w zarządzany przez Black Pearls fundusz Life Quality Technologies (LQT II), w ramach którego wspierane są projekty badawczo-rozwojowe dotyczące technologii poprawiających jakość życia.

– Od lat zachęcamy najlepszych polskich naukowców, których wyniki badań mają potencjał komercyjny, aby samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami podejmowali próby wejścia na rynek. Angażując się we współpracę z tak doświadczonymi partnerami jak Black Pearls VC, czy Akademia Leona Koźmińskiego i łącząc nasze kompetencje, będziemy w stanie zaoferować naukowcom jeszcze jeden interesujący instrument wsparcia – tym razem nie mający charakteru grantowego lecz inwestycyjny. Chcemy wysłać naukowcom jasny komunikat – wierzymy w to, co robicie, jesteśmy gotowi angażować się w wasze projekty i akceptujemy wysokie ryzyko biznesowe z tym związane. Jeśli opracowaliście unikalną technologię lub macie obiecujące wyniki badań to spróbujcie wspólnie z nami przekuć swoją ideę w biznes – dodaje Zieliński.

Kolejną instytucją modelu zaangażowaną w tworzenie funduszu i występującą w roli inwestora jest Akademia Leona Koźmińskiego. Zaangażowanie najlepszej polskiej uczelni biznesowej zapewni wsparcie procesu inwestycyjnego poprzez wybór sprawdzonych i gotowych do rozwoju przedsięwzięć.

– Jak wynika z badań Startup Poland, istnieje bardzo ścisły związek pomiędzy środowiskiem startupowym a uczelniami – mówi Jan Dąbrowski (lider, koordynator KozminskiVentureLab). – Wzorem najlepszych uczelni biznesowych na świecie, w ramach KozminskiVentureLab postanowiliśmy systemowo włączyć się w proces wspierania i rozwoju przedsięwzięć biznesowych. Jesteśmy przekonani, że nasze wieloletnie doświadczenie mentorsko-doradcze oraz pozycja międzynarodowa uczelni znacząco przyczyni się do realizacji celów funduszu – dodaje.

Kolejnym elementem układanki jest fundusz Black Pearls VC, który podjął się sformowania zespołu doświadczonych menedżerów. To ten zespół będzie wyszukiwał obiecujące projekty do zainwestowania, a także wspierał je finansowo i merytorycznie, m.in. pomagając w skutecznym wejściu na rynki zagraniczne.

– Jednym z najważniejszych warunków sukcesu startupu jest dobra współpraca z funduszem, który jest w stanie dostarczyć mu wiedzę, doświadczenie i relacje niezbędne dla jego rozwoju. Wartościowi i zaangażowani inwestorzy stojący za funduszem są tak naprawdę cenniejsi niż wyłożony przez nich kapitał – mówi Piotr Pągowski, Venture Partner w Black Pearls VC.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem