„Nowy Start” – Fundusze Europejskie pomagają przedsiębiorcom powrócić do biznesu

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

„Nowy Start” – Fundusze Europejskie pomagają przedsiębiorcom powrócić do biznesu

Udostępnij:

Program „Nowy Start” oferowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera firmy, które powróciły do biznesu. O pomoc z funduszy unijnych mogą wnioskować MŚP, które ponownie rozpoczęły działalność gospodarczą. Celem programu jest dostosowanie ich modelu biznesowego do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji. Budżet na „Nowy Start” finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
W „Nowym Starcie” mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęli się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Program pozwala na skorzystanie z indywidualnie dobranych szkoleń i warsztatów oraz z doradztwa poszkoleniowego prowadzonego przez ekspertów.
Celem działania jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Właściciele firm mogą przeanalizować swoją sytuację z ekspertem oraz skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych.
– „Nowy Start” to program wspierający tych przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową, ale się nie poddali i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Możliwość profesjonalnego wsparcia, przeanalizowania swojej sytuacji z ekspertem czy skorzystania z wiedzy i doświadczeń innych dodaje im pewność, że podejmą właściwe decyzje przy kolejnej próbie prowadzenia swojego biznesu. Warto zaznaczyć, że wsparcie, jakie może otrzymać firma na dofinansowanie szkoleń oraz doradztwa poszkoleniowego, wynosi 100% wartości projektu, co oznacza, że przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie nie ponoszą kosztów wkładu własnego – podsumowuje Dariusz Budrowski, prezes PARP.

4 operatorów w „Nowym Starcie” gotowych do pomocy

Aktualnie nabór jest prowadzony łącznie przez 4 Beneficjentów wyłonionych przez PARP we wcześniejszym naborze. Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z czterech projektów:
  •  „Profesjonalny start”, realizowany przez EURO CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Sibilski sp. k. – nabór trwa do 31 grudnia 2022 r.
  • „Ster na cel”, realizowany przez AVSI POLSKA – nabór trwa do 30 listopada 2022 r.
Jak zachęca Urszula Bancerz z Centrum Doradztwa Finansowego – warto zgłosić się do projektu:
– Do dziś zrekrutowanych zostało 25 przedsiębiorców z terenu województw lubelskiego i mazowieckiego – są to osoby fizyczne, prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Zgodnie z celem projektu uczestnicy mają możliwość zwiększyć zdolność adaptacyjną poprzez zindywidualizowane wsparcie szkoleniowo-doradcze. Mają oni możliwość zdobyć wiedzę, umiejętności dotyczące wsparcia w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej oraz skorzystać z usług doradczych dopasowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców. W projekcie jest jeszcze ponad 100 miejsc dla zainteresowanych uczestników z terenu całego kraju.
Szczegółowe informacje oraz kontakt do Beneficjentów znajdują się na stronie internetowej programu „Nowy Start”.