Pilotaż Przemysł 4.0 PARP: złożono 481 wniosków. Aż 275 z nich to pomysły małych firm

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Pilotaż Przemysł 4.0 PARP: złożono 481 wniosków. Aż 275 z nich to pomysły małych firm

Udostępnij:

W ramach programu „Przemysł 4.0” złożono 481 wniosków o dofinansowanie. 275 projektów to pomysły małych firm, a 206 – średnich firm. Najczęściej wybieranymi technologiami, uwzględnianymi w projektach były roboty przemysłowe oraz integracja technologii informatycznych i operacyjnych.

Najczęściej wybieranymi technologiami, uwzględnianymi w projektach były roboty przemysłowe (288), integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (243), przemysłowy internet rzeczy (129), big data oraz działania związane z analizą danych (124).

Otrzymane dofinansowanie wybrane firmy będą mogły przeznaczyć na: usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej” (jej koszty mogą być zrefundowane do wysokości 85 tys. zł ze środków grantu), usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Technologie, które mogły otrzymać dofinansowanie to:

· big data oraz działania związane z analizą danych,
· roboty przemysłowe,
· przemysłowy internet rzeczy,
· integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS),
· cyberbezpieczeństwo,
· chmura obliczeniowa,
· wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,
· sztuczna inteligencja,
· blockchain,
· druk addytywny (druk 3D).

– Każde przedsiębiorstwo chcąc pozostać konkurencyjnym na rynku, musi wprowadzać nowatorskie rozwiązania podnoszące jakość i wydajność produkcji. Przemysł 4.0 to idea, która ma zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Chcąc konkurować na rynku globalnym, muszą brać pod uwagę zmiany w dotychczasowym modelu rozwoju firmy, w tym m.in. – wprowadzenie cyfryzacji, automatyzacji czy robotyzacji – mówi Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii.

Pilotaż Przemysł 4.0 jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium naszego kraju. Podstawą wzięcia udziału w konkursie było posiadanie „mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Wnioski można było składać od 15 do 30 czerwca 2021 r. Program jest finansowany z Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój.