O czym trzeba pamiętać, urządzając pomieszczenie biurowe?

Dodane: 31.03.2017

Artykuł sponsorowany

Udostępnij:

Pracodawca szykujący się do otwarcia biura powinien wybrać pomieszczenia spełniające szereg norm, a podczas ich urządzania – zadbać o dostosowanie do wymogów prawa pracy, od odpowiedniego oświetlenia począwszy, na ergonomicznym stanowisku pracy skończywszy.

Pracodawca ma obowiązek urządzenia pomieszczeń pracowniczych tak, by zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Oznacza to nie tylko zadbanie, by zdrowiu zatrudnionych nie zagrażało niebezpieczeństwo, ale też dbałość o niwelowanie potencjalnie szkodliwych czynników. Tym samym przygotowując do użytku biuro, trzeba zatroszczyć się nie tylko o wystrój pasujący do charakteru firmy i niezbędne sprzęty, ale także spełnić określone wymogi.

Podstawowe zasady, regulujące sprawę organizacji pracy w budynkach, to Prawo Budowlane oraz Kodeks Pracy (wedle którego pomieszczenia biurowe muszą być dostosowane do obowiązujących zasad BHP). Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (z 26.09.97). Dotyczy ono przede wszystkim obiektów budowlanych, pomieszczeń pracy (czyli pomieszczeń, które przeznaczone są dla pracowników i w których wykonywana jest praca), procesów pracy, pomieszczeń sanitarnych i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Konieczne do zapewnienia…

Jeżeli chodzi o pomieszczenia pracy, to zasady ich dotyczące zamieszczone są w dziale III rozporządzenia. Rozpoczyna się on od artykułu 14 – wedle którego „pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy”. Tym samym za porządkowanie biura nie są odpowiedzialni pracownicy.

Podstawowe kwestie, jakie musi zapewnić pracodawca, to: odpowiednie oświetlenie, optymalna temperatura, wymiana powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, nadmiernym nasłonecznieniem, a nawet takimi czynnikami jak drgania. W pomieszczeniach pracy stałej należy zapewniać oświetlenie naturalne – jeśli jest to niemożliwe, koniecznie jest uzyskanie zgody wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Dodatkowo musi znajdować się w nich także zgodne z normami oświetlenie elektryczne.

Obowiązujące parametry

Z reguły pomieszczenia pracy stałej (w której pracownicy spędzają ponad cztery godziny) nie powinny znajdować się poniżej poziomu gruntu (nie dotyczy to m.in. pomieszczeń takich jak kotłownia, handlowych, usługowych, gastronomicznych, jeżeli zapewni się odpowiednie oświetlenie). Rozmiar pomieszczeń pracy uzależniony jest od liczby pracowników – na każdego z nich powinno przypadać przynajmniej trzynaście metrów kwadratowych wolnej objętości pomieszczenia). Rozporządzenie reguluje także minimalną wysokość wnętrza. Ta uzależniona jest od panujących w lokalu warunków i waha się od 2,2 metra w świetle do 3,3 metra w świetle. Podłogi i nawierzchnie schodów prowadzących do pomieszczeń, w przypadku umieszczenia ich na różnych poziomach, nie mogą być śliskie.

Odpowiednio urządzone pomieszczenia

Przepisy BHP wymuszają na pracodawcach również dbałość o urządzenie stanowisk pracy (zwłaszcza dla pracowników wykonujących zadania przed komputerem). Oprócz zapewnienia przerw od pracy z komputerem czy okularów korekcyjnych muszą także zostać spełnione wymagania dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Konieczna jest chociażby odpowiednia wysokość biurka – umożliwiająca optymalny kąt obserwacji ekranu monitora i niedotykanie blatu kolanami. Między innymi stąd rosnącą popularnością cieszą się biurka z regulacją wysokości, jakie znajdziemy np. w ofercie AJ Produkty, umożliwiające dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych preferencji osoby zatrudnionej. Fotel z kolei winien być stabilny, na kółkach, dający możliwość obrotu i wyposażony w podłokietniki.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem