O współpracy spółek energetycznych z akceleratorami, czyli jak startupy pchają Polskę w stronę zeroemisyjności

Dodane:

Jacek Stężowski Jacek Stężowski

O współpracy spółek energetycznych z akceleratorami, czyli jak startupy pchają Polskę w stronę zeroemisyjności

Udostępnij:

Czwarta rewolucja przemysłowa determinuje postęp. Wiele firm zmienia koncepcję prowadzenia działalności i wprowadza do niej innowacje. Wszystko po to aby dotrzymać kroku postępowi. Są jednak też przedsiębiorstwa celujące wyżej niż „dotrzymanie kroku”. Dobrym przykładem tego są polskie spółki energetyczne, które chcą przewodzić transformacji energetycznej.

Konsekwencją tego jest wzrost zainteresowania akceleratorami startupów. Potencjał wsparcia jakie mogą zaproponować spółki energetyczne jest potężny. Nawet laik dostrzeże, że w takim układzie nie ma przegrywających.

W Polsce dopiero nabieramy doświadczenia w takich praktykach, jednak młode, innowacyjne przedsiębiorstwa wspierane przez państwowe instytucje to w skali światowej nic nowego. Dla przykładu, rząd USA już od połowy ubiegłego wieku wspiera firmy, które chcą wdrożyć ryzykowne pomysły.

Najbardziej znaną instytucją wspierającą takie przedsięwzięcia jest fundusz Small Business Investment Company (SBIC) prowadzony przez rządową agendę U.S. Small Business Administration. W swojej działalności wsparł on ponad 170 tys. firm (m.in. Intel czy też Apple).

Widzimy w jakim miejscu znajdują się obecnie powyższe firmy. Oczywiście, wsparcie polskich korporacji nie oznacza od razu, że małe przedsiębiorstwo stanie się Apple. Jednak możemy być pewni, że to ogromna szansa dla wizjonerów szukających punktu zaczepienia.

Tauron

Tauron jak większość polskich spółek energetycznych, dywersyfikuje sposoby współpracy ze startupami. Włodarze przedsiębiorstwa postawili zarówno na rozwój własnego programu akceleracyjnego jak i na współpracę z zewnętrznymi podmiotami.

Grupa Tauron uruchomiła program o nazwie PROGRESS. Jest on dedykowany startupom działającym w obszarach wpisujących się w koncepcję Strategicznej Agendy Badawczej (dokument precyzyjnie opisujący kierunki rozwoju innowacji).

SAB zakłada cztery główne kierunki rozwoju (tzw. „portfele”):

 •       Klient i jego potrzeby.
 •       Inteligentne usługi sieciowe.
 •       Energetyka rozproszona.
 •       Niskoemisyjne technologie wytwarzania.

Ponadto, Tauron jest głównym partnerem programu Pilot Maker, który wygrał blisko sześciomilionowe dofinansowanie w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Scale Up. Akcelerator jest realizowany przez firmę techBrainers.

Pilot Maker oferuje startupom możliwość przetestowania swojego produktu w środowisku dużych przedsiębiorstw (wraz z możliwością dalszej współpracy), skuteczne pozyskiwanie kompetencji oraz wsparcie finansowe. Program składa się z pięciu faz projektowych – od naboru po wsparcie poakceleracyjne.

Kolejnym programem, który wspiera Tauron jest Elektro ScaleUp. Jest on przeznaczony dla startupów działających w branży elektromobilności. Główne cele Elektro ScaleUp to komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań (wg potrzeb korporacyjnych partnerów) oraz promowanie rozwiązań, których efektem jest zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Korzyści z udziału w projekcie to m.in. wsparcie finansowe, dostęp do infrastruktury badawczej odbiorcy technologii oraz do R&D Club (społeczności zrzeszającej 170 dyrektorów, managerów i liderów R&D i innowacji z blisko 70 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw działających na polskim rynku).

W dotychczasowych rundach akceleracyjnych eksperci TAURONA przetestowali setki rozwiązań. Wyróżnione zostały takie startupy jak Chatbot (innowacyjna obsługa klienta), Seedia (działający w obszarze smart city) oraz Nanobots Software (inteligentne czujniki i IoT).

Orlen

Orlen również oparł swoją działalność w obszarze innowacji o Strategiczną Agendę Badawczą. W odróżnieniu od Tauronu, Grupa Orlen wyróżniła aż 11 kierunków rozwoju. Należą do nich:

 •       technologie procesowe w rafinerii i petrochemii,
 •       rozwój miksu produktów petrochemicznych,
 •       nowe generacje materiałów,
 •       rozwój obszaru nawozów,
 •       dostosowanie do regulacji,
 •       efektywna i niskoemisyjna energetyka,
 •       digitalizacja produkcji i łańcucha dostaw,
 •       nowoczesny klient i stacja przyszłości,
 •       nowe łańcuchy wartości,
 •       innowacyjna i bezpieczna cyfrowo organizacja,
 •       technologie poszukiwania i wydobycia węglowodorów.

Będą one realizowane poprzez 30 programów badawczych. Co więcej, Orlen podjął współpracę z wspomnianym wcześniej akceleratorem Pilot Maker i programem Space3ac ScaleUp II. Obszary akceleracji tego drugiego to m.in. logistyka i ochrona środowiska.

Orlen jest również głównym partnerem programu GovTech, którego celem jest rozwiązań technologicznych w obszarze IT.

Enea

Kilka lat temu, Enea stworzyła spółkę Enea Innowacje. Przedsięwzięcie jest dedykowane dla inicjatyw, które mają szansę stać się w przyszłości innowacyjnymi i nowoczesnymi produktami oferowanymi przez Grupę.

Enea Innowacje nie zamyka się tylko na startupy. W akceleracji mogą brać udział również przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku, uczelnie wyższe, instytuty naukowo-badawcze oraz osoby prywatne. Spółka oferuje przede wszystkim dostęp do zasobów Grupy.

Obszary, w których poszukiwane są innowacje to:

 •       Gospodarka o obiegu zamkniętym (m.in. recykling, efektywność energetyczna).
 •       Magazynowanie energii i nowe technologie OZE (m.in. technologie wodorowe).
 •       Elektromobilność (m.in. technologię szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych).
 •       Smart Cities (m.in. inteligentne sieci energetyczne).
 •       Big Data (m.in. IoT).
 •       Sztuczna inteligencja

 

PGE

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat PGE podjęło współpracę z akceleratorem FundingBox. Celem porozumienia jest oczywiście wyszukanie startupów dysponujących interesującymi dla PGE technologiami.

Nabór startupów trwał do końca ubiegłego roku. PGE ze swojej strony zaproponowało wybranym firmom możliwość przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia w spółce. Oprócz tego, startupy mogły liczyć na wsparcie finansowe.

Polska Grupa Energetyczna powołała do życia także spółkę PGE Nowa Energia a wraz z nią akcelerator PGE. Przedsięwzięcie ma służyć szukaniu młodych i innowacyjnych firm oraz budowaniu relacji z nimi.

Najnowszym przedsięwzięcie PGE jest powołanie funduszu PGE Ventures. Inwestując w startupy, fundusz dysponuje własnymi środkami oraz programami zewnętrznymi (m.in. PFR Ventures i NCBiR).

Fundusz poszukuje rozwiązań w takich obszarach jak optymalizacja procesów przemysłowych, niskoemisyjne technologie wytwórcze, elektromobilność oraz nowoczesne metody zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Dzięki PGE Ventures współpracę ze spółką PGE podjęły takie startupy jak IC Solutions, Lerta czy ConnectPoint.

PGiNG

Wśród spółek energetycznych, które inwestują w innowacje trzeba wyróżnić PGNiG. Fundamentem wszystkich działań grupy jest program akceleracyjny InnVento. Jest to przedsięwzięcie, które ma na celu rozwijanie wspólnych projektów pilotażowych z małymi i średnimi firmami.

W programie mogą brać udział nie tylko startupy funkcjonujące w branży energetycznej ale również te zajmujące się optymalizacją poszczególnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie (włącznie z działaniami zorientowanymi na klienta).

Jeśli chodzi o współpracę z zewnętrznymi akceleratorami, to PGNiG już cztery lata temu nawiązało współpracę z MIT Enterprise Forum Poland. Do programu zakwalifikowały się 23 polskie startupy technologiczne. Trzy z nich, PGNiG wzięło pod swoje skrzydła. Były to: SEP Innovation, Vortex Oil Engineering i Predictail.

Ostatnie działania PGNiG w obszarze innowacji to między innymi współpraca z HugeTech nawiązana na początku zeszłego roku. Program akceleracyjny IDEA Global należący do tej firmy, rozpoczął rekrutację 30 kwietnia bieżącego roku.

Obszary, w których PGNiG będzie szukało startupów wspólnie z HugeTech to między innymi: odnawialne źródła energii, cyberbezpieczeństwo, optymalizacja procesów w oparciu o AI oraz wykorzystanie big data.

3 maja 2021 roku zakończyła się zaś rekrutacja KPT ScaleUp, kolejnego programu, który jest wspierany przez PGNiG. Ze 150 zgłoszeń, ponad 100 startupów wskazało PGNiG jako oczekiwane miejsce pilotaży swoich projektów. Przedsięwzięcie Krakowskiego Parku Technologicznego to największy akcelerator dla przemysłu 4.0 w Polsce.

W tym przypadku, PGNiG również nakreśliło konkretne obszary, w których poszukuje startupowych partnerów. Mowa tu m.in. o energetyce wiatrowej czy też wykorzystaniu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości..

Oprócz prowadzenia wspólnych projektów z powyższymi akceleratorami, spółka PGNiG ma również za sobą współpracę z Fundacją Startup Hub Poland. W ramach współpracy realizowany był projekt wsparcia dla zagranicznych startupów działających w Polsce.

Wspólny cel

Za działalnością powyższych spółek stoją zastępy inżynierów pracujących nad rozwojem technologii. Badania prowadzone wewnątrz spółki to jedno, jednak to startupy swoją innowacyjnością gwarantują świeże spojrzenie na wiele kwestii.

Współpraca na linii korporacja – akcelerator – startup to profity dla każdego z tych podmiotów. Nie można jednak zapomnieć, że na końcu tego łańcucha jest polska gospodarka, która z każdą taką inicjatywą jest bliżej zeroemisyjności.