O zagrożeniach związanych z brakiem biznesplanu – NowyInteres.pl

Dodane:

Artykuł sponsorowany Artykuł sponsorowany

Udostępnij:

Czy bez dokumentu utrwalającego nasz plan, potwierdzającego naszą tezę i pozwalającego uniknąć porażki, warto rozpoczynać tworzenie startupu? O tym rozmawiamy z Adamem Adamczykiem, prezesem Figaro Software sp. z o.o. oraz liderem projektu kreatora biznesplanów – NowyInteres.pl.

Czy bez dokumentu utrwalającego nasz plan, potwierdzającego naszą tezę i pozwalającego uniknąć porażki, warto rozpoczynać tworzenie startupu? O tym rozmawiamy z Adamem Adamczykiem, prezesem Figaro Software sp. z o.o. oraz liderem projektu kreatora biznesplanów – NowyInteres.pl.

NowyInteres.pl to platforma ułatwiająca stworzenie biznesplanu oraz sprawdzenie opłacalności przedsięwzięcia. Pomaga tworzyć profesjonalne biznesplany na postawie dostępnych szablonów i najlepszych praktyk. Wyliczenia finansowe zgodne są z zasadami rachunkowości polskiej i pozwalają na utworzenie bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów finansowych oraz wskaźników finansowych przedsięwzięcia.

Skąd pomysł na NowyInteres.pl?

Dostrzegliśmy lukę na rynku w dostarczaniu profesjonalnego, a zarazem prostego w użyciu, narzędzia do tworzenia biznesplanów. Spójrzmy na dane statystyczne GUS, z których jasno wynika, że w Polsce powstaje co roku ponad 300 tys. nowych firm, ale tylko 77% procent z nich udaje się przetrwać pierwszy rok. Nasze narzędzie pomoże tym firmom dobrze zacząć.

Jest wiele czynników mających wpływ na sukces finansowy bądź porażkę nowej firmy. Statystycznie zaledwie ¼ nowych firm dokonuje wstępnej analizy kosztów, korzyści, szans i zagrożeń. Jeszcze 10 lat temu model tworzenia nowego przedsiębiorstwa, gdzie kierujemy się wyłącznie przypadkiem czy chęcią samorealizacji, sprawdzał się w większości przypadków. Obecnie racjonalnym pierwszym krokiem jest stworzenie biznesplanu.

Dlaczego warto stworzyć biznesplan?

W obecnej bardzo konkurencyjnej gospodarce przed podjęciem takich wyzwań jak stworzenie i prowadzenie własnego biznesu należy sporządzić analizę powodzenia takiej inicjatywy. Wynikiem biznesplanu są sprawozdania finansowe, bilans, rachunek wyników i strat, rachunek przepływów finansowych, czyli planowane wyliczenie opłacalności przedsięwzięcia. Bez tego wszystkiego nie dowiemy się, czy nasz pomysł ma w ogóle szansę na sukces.

Oczywiście trudno oczekiwać, że każda osoba, która myśli o otwarciu nowego przedsiębiorstwa zwróci się do firmy konsultingowej o przeprowadzenie analizy, ponieważ wiąże się to wydaniem paru tysięcy złotych na przygotowanie takiego dokumentu. Na szczęście biznesplan ma dość usystematyzowaną postać i zawiera oprócz elementów opisowych przedsiębiorstwa takich jak cele, misję, opis produktów lub usług, analizę rynku, także czysto finansowe aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa jak model planu zatrudnienia, plan sprzedaży, koszty sprzedaży, plan inwestycji w środki trwałe, źródła finansowania projektu.

Czy biznesplan jest miarodajnym wyznacznikiem do prowadzenia lub zamknięcia firmy?

Nie każda inicjatywa może się opłacać pomimo dobrych chęci, pracy, kreatywności w rozwiązywaniu problemów oraz szczerego zaangażowania. Sporządzanie dobrego biznesplanu pozwoli uniknąć wielu osobom niepotrzebnych frustracji związanych z zamykaniem firmy. Jest spotkaniem naszych oczekiwań finansowych z bardziej realnym podejściem do zagadnienia prowadzenia firmy.

Czyli dobry biznesplan gwarantuje powodzenie naszego przedsięwzięcia?

Nie, biznesplan nie gwarantuje powodzenia, lecz zmniejsza ryzyko podjęcia nietrafionych decyzji finansowych. Ma na to wpływ wiele czynników zewnętrznych takich jak predyspozycje osób zaangażowanych w projekt, a także zmieniające się warunki gospodarcze. Zaletą biznesplanu jest uświadomienie sobie przede wszystkim zagrożeń wynikających z utraty płynności finansowej w trakcie realizacji projektu, rozpoznanie wcześniej potrzeb znalezienia źródła finansowania oraz zaplanowanie działań mających na celu osiągnięcie planowanego zysku.

Komu oprócz właścicielowi są potrzebne biznesplany?

W ostatnich kilku latach widać zaostrzające się kryteria przyznawania funduszy, zarówno przez komercyjne instytucje finansowe oferujące kredyty dla przedsiębiorców, jak i rządowe agencje przyznające pomoc publiczną w postaci dofinasowania. Mimo tego, że przedsiębiorcy dziś mają znacznie szersze możliwości znalezienia źródeł finansowania niż 10 lat temu, to otrzymanie finansowania wiąże się z przekonaniem inwestora o sensowności i szansach powodzenia przedsięwzięcia. Banki, anioły biznesu czy inkubatory przedsiębiorczości wymagają od nowych przedsiębiorców formalnego spisania w usystematyzowany sposób pomysłu na biznes.

Po co inwestorom biznesplan?

Dobry biznesplan często przekonuje inwestora do podjęcia negocjacji i stanowi podstawę do wyliczenia wartości zaangażowania w biznes. Każdy inwestor finansowy podejmuje racjonalne decyzje bazujące na swojej wiedzy, doświadczeniu oraz perspektywach zwrotu kapitału. Nawet fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka inwestujące w startupy w swoich procedurach wewnętrznych jako podstawowe kryterium mają zapisane analizowanie biznesplanu zanim zaangażują się finansowo. Proceduralne „musi być” dla każdej inwestycji ponieważ ludzie pracujący w takich funduszach podlegają coraz bardziej rygorystycznym audytom wewnętrznym.

Ile kosztuje stworzenie biznesplanu, dzięki narzędziu NowyInteres.pl?

Planując ten projekt i angażując nasz czas, pieniądze i zasobny wyszliśmy z założenia, że chcemy zostać liderem na tym rynku. Pierwszym miejscem gdzie każdy będzie mógł stworzyć biznesplan za darmo. Dosłownie. Przyjęliśmy od początku model freemium, czyli każdy może używać naszego systemu za darmo bez żadnych zobowiązań. Pełen profesjonalny biznesplan wraz z dostępem do specjalistycznej bazy wiedzy zanim podejmie ryzyko nowej firmy czy jej rozwoju.

Dla bardziej wymagających użytkowników stworzyliśmy rozszerzenie konta o pakiet premium, w którym znajduje się szereg usług dodanych potrzebnych bardziej profesjonalnemu użytkownikowi jak np. praca grupowa, obliczone wskaźniki finansowe czy eksport dokumentu do formatu MS Word. Ten model jest najbardziej uczciwym dla użytkownika i pozwala na w pełni przetestować działania systemu bez potrzebny ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Jak zamierzacie rozwijać sprzedaż?

Mamy trzy modele sprzedaży naszego rozwiązania, które obecnie funkcjonują. Pierwszy opiera się na bezpośrednim dotarciu do potencjalnych użytkowników systemu poprzez nasze akcje marketingowe prowadzone w mediach społecznościowych. W skrócie informujemy o istnieniu takiego systemu i zapraszamy do bezpłatnego użytkowania.

Drugi model jest oparty na sprzedawaniu gotowego rozwiązania do instytucji edukacyjnych i szkoleniowych. Tym sposobem udało nam się wdrożyć system dla warszawskiej uczelni dla 10.000 użytkowników. Dzięki takiemu dedykowanemu rozwiązaniu uczelnia będzie mogła lepiej przygotować wchodzących na rynek studentów do prowadzenia własnej firmy. Trzeci model to współpraca z partnerami. Stworzyliśmy specjalny program afiliacyjny, w którym partnerzy znajdują sami nowych użytkowników i otrzymują od nas prowizję za dokonywane transakcje. Oferta taka skierowana jest do portali branżowych, firm obsługujących sektor MSP.

Kiedy w Waszym biznesplanie zakładacie pojawianie się zysku netto?

Nie ukrywamy, iż zainwestowaliśmy w to znaczne środki pochodzące z własnych oszczędności. Nie oczekujemy nawet w wariancie optymistycznym zbilansowania tego projektu już w pierwszym roku. W startupach internetowych to po prostu bardzo ciężkie do osiągnięcia. Po 15 latach działalności gospodarczej w Polsce mam tego świadomość i dość konserwatywnie podchodzę do nowych pomysłów.

Jakie macie plany na przyszłość?

Obecnie trwają prace rozwojowe nad wzbogacaniem kont premium o dodatkowe funkcjonaliści, które pojawią się już wkrótce m.in dodatkowe wskaźniki finansowe dla przedsiębiorstwa pozwalające na lepszą ocenę pomysłu. Pojawią się także biznesplany branżowe przygotowane pod prowadzenie konkretnych działalności wraz z gotowymi typowymi wyliczeniami, które użytkownik będzie mógł modyfikować.