Od naukowca do przedsiębiorcy – ruszyła druga edycja Akceleratora Łukasiewicza!

Dodane: 30.06.2022

Mam Startup

Udostępnij:

Łukasiewicz to miejsce, gdzie spotykają się kreatywni ludzie, tworzący z pasją innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki. Akcelerator Łukasiewicza pozwala naukowcom na rozszerzanie swoich umiejętności biznesowych, coraz bardziej potrzebnych w zmieniającym się świecie.

Ignacy Łukasiewicz, patron Sieci Badawczej, jako jeden z niewielu naukowców, z sukcesem skomercjalizował swoją pracę, co przyniosło mu potrzebne środki i długofalową stabilizację. Nie odszedł z tego świata jako osoba żyjąca w niedostatku, w przeciwieństwie do wielu innych uczonych swojego czasu. Właśnie taką przyszłość stara się zapewnić naukowcom Sieć Badawcza Łukasiewicz, chcąca zredefiniować obecne podejście do badań naukowych i udowodnić, że nauka może być również dochodowym przedsięwzięciem. Jednak, żeby stało się to faktem, naukowcy muszą otworzyć się na biznes i z odwagą podjąć się tworzenia wartości dla odbiorców swoich rozwiązań.

Nie sposób nie wspomnieć, że Łukasiewicz posiada ogromny potencjał komercyjny. Z ośmioma tysiącami pracowników, 26 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 12 polskich miastach, jest trzecią co do wielkości siecią badawczą w Europie.

Łukasiewicz, odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców, rozwija wspólnie z instytutami kluczowe obszary polskiej gospodarki, wdrażając innowacyjne technologie i tym samym ułatwiając ich komercjalizację. Od początku jego misją jest praca z biznesem i dla biznesu, oraz skrócenie dystansu pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami. Jedną z ważniejszych inicjatyw w tym obszarze jest właśnie Akcelerator Łukasiewicza, skierowany do wewnątrz organizacji. Jego podstawową misją jest zintensyfikowanie komercjalizacji pośredniej w Sieci Badawczej Łukasiewicz poprzez zakładanie spółek kapitałowych w formule startupów technologicznych.

Jak działa Akcelerator Łukasiewicza?

Po sukcesie pierwszej edycji w 2021 r., zdecydowano się uruchomić nabór do kolejnej. W drugiej odsłonie Akceleratora bierze bowiem udział 8 zespołów z instytutów Łukasiewicza. Zostały one wybrane spośród zgłoszonych pomysłów, na podstawie oceny największego potencjału komercjalizacyjnego. Technologie opracowane przez naukowców odpowiadają na wyzwania wielu branż – ochrony środowiska, dystrybucji drewna, rolnictwa, czy innowacyjnych materiałów, mających zastosowanie w wymagających warunkach.

Dr Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, otwierając drugą edycję Akceleratora, zapewnił zespoły o szerokim wsparciu merytorycznym – Uczestnictwo w programie to szklarniowe warunki dla rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych badań. Akcelerator jest drogą do osiągnięcia sukcesu biznesowego, przy wykorzystaniu zasobów Sieci, ale jednocześnie na jej ryzyko.

Cały program obejmuje cztery etapy: nabór, selekcję, inkubację i akcelerację. Obecnie zespoły są w trakcie inkubacji swoich projektów. Podczas tygodniowego Campu, który odbył się pod koniec maja bieżącego roku, uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu modeli biznesowych, pozyskiwania środków zarówno od inwestorów prywatnych, jak i publicznych, budowania relacji z klientami, aspektów prawnych i podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Podczas następnego etapu, jakim jest akceleracja – uczestnicy Akceleratora, pod okiem doświadczonych praktyków biznesu, przyswoją wiedzę z zakresu wystąpień publicznych, jak i również doprecyzują własne modele biznesowe. Efektem tego procesu będzie kompleksowe przygotowanie akcelerowanych zespołów do powoływania startupów technologicznych, oferujących innowacyjne rozwiązania.

Wsparcie w komercjalizacji nauki

Jednym z celów powstania Łukasiewicza jest stworzenie warunków i narzędzi do zwiększenia i przyspieszenia procesu komercjalizacji technologii wypracowanych przez naukowców i badaczy instytutów Łukasiewicza. Skuteczność tego procesu mierzona jest liczbą m.in. wdrożeń technologii do gospodarki, co przekłada się na konkretne korzyści dla biznesu i realne przychody dla instytutów i twórców komercjalizowanych rozwiązań.

– Jako pracownicy instytutów, inwestujących w badania, naukowcy – twórcy pomysłów – mają prawo do partycypowania w zyskach z komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań – wyjaśnia model działania Akceleratora wiceprezes ds. finansów i komercjalizacji Sieci Badawczej Łukasiewicz, Michał Janasik.

Zbudowana wokół Akceleratora sieć wsparcia merytorycznego i finansowego tworzy dla naukowców doskonałe środowisko do rozwijania komercyjnej strony badań. W pierwszej edycji Akceleratora podczas Demo Day udało się wyłonić pięć zespołów najbardziej pretendujących do założenia startupu. Były to: przełomowa technologia ogniw litowo-siarkowych, odporne na zarysowania i uderzenia szkła w zegarkach, ekologiczne paliwo do napędów satelitarnych, precyzyjna lokalizacja wewnątrzbudynkowa oraz trwałe powłoki antyoblodzeniowe. Więcej informacji na temat pierwszej edycji Akceleratora dostępnych jest pod tym linkiem.

 

Artykuł powstał we współpracy z Akceleratorem Łukasiewicza