Oprogramowanie kwantowe będzie przewidywać ryzyko powodziowe

Dodane:

Karolina Kwietniewska Karolina Kwietniewska

Oprogramowanie kwantowe będzie przewidywać ryzyko powodziowe

Udostępnij:

Nadejście zmian klimatycznych przynosi ze sobą coraz częstsze, katastrofalne powodzie. Multiverse Computing pozyskał 100 056 funtów dofinansowania od Innovate UK w celu udoskonalenia oceny ryzyka powodziowego za pomocą technologii kwantowej.

Adaptacja do rzeczywistości pełnej anomalii klimatycznych jest wyzwaniem, wymagającym odpowiednich strategii. Technologia i postęp w obszarze pomiarów geodezyjnych daje nadzieję na szybsze reakcje w momencie zbliżającej się fali powodziowej.

Wspierająca technologia kwantowa

Istnieje wiele branżowych firm, które podejmują się tego wyzwania, wśród nich znajduje się hiszpański startup Multiverse Computing, specjalizujący się w oprogramowaniu kwantowym. Firma ta pozyskała 100 056 funtów dofinansowania od Innovate UK w celu udoskonalenia oceny ryzyka powodziowego za pomocą technologii kwantowej.

Multiverse Computing będzie współpracować z brytyjską firmą Oxford Quantum Circuits (OQC) oraz amerykańską Moody’s Analytics, aby wykorzystać obliczenia kwantowe i sprostać wyzwaniom związanym z modelowaniem powodzi na dużą skalę. W rezultacie powstaną nowe modele prognozowania ryzyka, które pozwolą na bardziej precyzyjne i efektywne oceny.

Nowe metody na nieokiełznane żywioły

Prowadzenie zaawansowanych i skomplikowanych symulacji było zdecydowanie ograniczone przez potężne koszty. Duże obszary o wysokiej rozdzielności wymagają nowego podejścia i metody. Zdaniem Sergio Gago, dyrektora zarządzającego Moody’s Quantum i GenAI, technologia to droga do postępu i możliwość rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie kwantowego uczenia maszynowego (QML) dla emulatorów.

Praca nad rozwojem oprogramowania i szansa na fazę 2

Hiszpański startup jest generalnym wykonawcą projektu i będzie odpowiedzialny za rozwój oprogramowania i algorytmów kwantowych. OQC natomiast zapewni niezbędny sprzęt kwantowy, podczas gdy Moody’s wniesie wkład w przemysł, dane i wgląd w wydajność obliczeniową.

Projekt przeszedł do fazy 1 konkursu Quantum Catalyst Fund, wspieranego przez Innovate UK. Jeśli zakończy się sukcesem, w przyszłym roku przejdzie do fazy 2, a budżet wyniesie 1,2 mln funtów.

Brytyjski Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich będzie pierwszym klientem, który wypróbuje rozwiązanie, starając się lepiej dostosować do ekstremalnych zjawisk pogodowych wynikających ze zmian klimatycznych. Według szacunków Moody’s, Wielka Brytania ponosi rocznie ponad 700 mln funtów strat z powodu powodzi śródlądowych.

Nowa technologia pomiarowa jest koniecznością

Powodzie w Niemczech i Belgii w 2021 przyniosły katastrofalne straty. Zginęło wówczas  209 osób, a szkody szacuje się na ponad 30 mld euro. W tym roku ofiarą ulewnych deszczy była środkowa Grecja. A zatem, wykorzystanie zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i obliczenia kwantowe, w celu złagodzenia skutków, a nawet zapobiegania im, jest koniecznością.

Katastrofa na Odrze. Mamy ogrom danych o wodach, które nie są wykorzystywane przez państwo

Agreena pozyskuje 46 mln euro na rozwijanie platformy do zarządzania węglem w glebie