Agreena pozyskuje 46 mln euro na rozwijanie platformy do zarządzania węglem w glebie

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Agreena pozyskuje 46 mln euro na rozwijanie platformy do zarządzania węglem w glebie

Udostępnij:

Agreena uwalnia moc wiązania węgla w glebie i kapitału z zasobów naturalnych, który pomaga finansować wdrożenie praktyk rolnictwa regeneracyjnego.  W połączeniu z technologiami monitorowania satelitarnego, rozwiązania Agreeny mogą wspierać rolników, firmy i rządy na drodze do zerowej emisji netto. 

W tej rundzie, obok wiodącego niemieckiego inwestora HV Capital, uczestniczą także przedstawiciele funduszu AENU (tzw. impact investing) i zorientowany na fintech Anthemis. Dodatkowo obecni akcjonariusze podwoili swój kapitał, w tym inwestor działający w sektorze spożywczym Gullspång Re:food, uznany inwestor technologiczny Kinnevik oraz duński Export and Investment Fund.

– Aby rolnicy na całym świecie mogli wdrożyć rolnictwo regeneracyjne i wywierać tym samym skalowalny wpływ na klimat, należy stworzyć im odpowiednie warunki finansowe, które będą wspierać i finansować ten proces – powiedział Simon Haldrup, współzałożyciel i dyrektor generalny Agreeny.

– Agreena buduje infrastrukturę usług technologicznych i finansowych w całym łańcuchu wartości rolnictwa, ponieważ branża ta coraz częściej staje się centralnym punktem działań na rzecz dekarbonizacji – dodaje Haldrup.

Zainteresowanie rolnictwem regeneracyjnym ogarnia cały świat, a korporacje, rządy oraz pozostali uczestnicy łańcuchów dostaw przyglądają się polom uprawnym jako miejscu magazynowania węgla, chcąc osiągnąć globalne cele zerowej emisji netto. Poprzez przyjęcie praktyk rolnictwa regeneracyjnego, rolnicy będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w rozwiązywaniu problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i innymi krytycznymi kwestiami środowiskowymi. Agreena opracowała sposób na przekształcenie tego trendu w nowy, dodatkowy strumień dochodów dla rolników, by pomóc w finansowaniu transformacji poprzez wykorzystanie rynku węgla.

Znaczne podwyższenie kapitału następuje zaledwie rok po ogłoszeniu 20 milionów Euro w serii A. Od tego czasu Agreena rozwinęła swoją działalność 10-krotnie, rozszerzyła zasięg geograficzny, obejmując grunty rolne w 16 krajach europejskich oraz nawiązała współpracę z gospodarstwami rolnymi, pomagając im wdrożyć praktyki rolnictwa regeneracyjnego na obszarze ponad 600 tys. hektarów.

Za pośrednictwem cyfrowej platformy Agreena rolnicy planują, monitorują i zatwierdzają działania w ramach praktyk regeneracyjnych, tj. procesu przechodzenia od emisji CO2 do przechwytywania CO2 i wiązania go w glebie. Poprawa jakości gleby i bioróżnorodności zmniejsza zapotrzebowanie na środki produkcji, jednocześnie zwiększając odporność rolników na coraz bardziej niekorzystne warunki klimatyczne (takie jak susza czy powodzie), co poprawia ogólną wydajność operacyjną gospodarstw. Po drugiej stronie równania, certyfikaty Agreeny oraz oferowane przez nią dodatkowe usługi wspierają firmy zorientowane na klimat, które już dziś pracują nad zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla, jak również podmioty z łańcucha dostaw żywności, które coraz częściej wymagają możliwości śledzenia towarów rolnych na poziomie pola, chcąc spełnić wymagania dotyczące raportowania z Zakresu 3.

Skalowanie za pomocą technologii

Niedawne przejęcie firmy Hummingbird Technologies, zajmującej się teledetekcją, umożliwiło Agreenie rozszerzenie oferty poza sektor rolniczy i zaproponowanie usług z zakresu agri-data uczestnikom łańcucha dostaw, rządom oraz innym instytucjom. Stawiając na pierwszym miejscu naukę i technologię, platforma Agreeny oferuje obecnie wiodące na świecie, oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie do monitorowania i weryfikacji jakości gleb, dzięki wykorzystaniu zdjęć satelitarnych w połączeniu z danymi naziemnymi i uczeniem maszynowym. Wszystko to pozwala na identyfikację i raportowanie praktyk rolnictwa regeneracyjnego w gospodarstwach. Misją firmy jest objęcie wiodącej pozycji we wspieraniu drogi do zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości.

– Prawdziwy wpływ na klimat powstaje tylko dzięki efektowi skali, a Agreena jest doskonale przygotowana do wykorzystania swoich możliwości w zakresie rolnictwa węglowego na całym świecie, aby wprowadzić na rynek wysokiej jakości certyfikaty węglowe. Tylko dzięki usuwaniu węgla można osiągnąć cele zerowej emisji netto powiedział – Alexander Joel-Carbonell, partner w HV Capital.

Od rolnika do fintechu

– Agreena, firma głęboko zakorzeniona w społeczności rolniczej, została założona w ramach seed investment przez duńskich rolników i ich rodziny. W następnej fazie firma wprowadziła zintegrowaną platformę i giełdę towarową. Powstałe na skutek współpracy z rolnikami certyfikaty służą budowaniu portfela klimatycznego firm, dostosowanego do ich indywidualnej strategii ESG.

Firma chce odegrać wiodącą rolę w dostarczaniu rosnącemu rynkowi certyfikatów węglowych technologicznych systemów połączonych z innowacyjnymi rozwiązaniami finansowymi. Obejmują one m.in. wykorzystanie zrównoważonej technologii blockchain do zwiększenia identyfikowalności i przejrzystości certyfikatów węglowych, a także pieniądza elektronicznego oraz inteligentnych kontraktów w celu ułatwienia wymiany płatności między firmami a rolnikami, gwarantując natychmiastowe rozliczenie.

– Jesteśmy na drodze ku usunięciu ekonomicznych barier w procesie wdrożenia zasad rolnictwa regeneracyjnego przez rolników i ich całego ekosystemu; węgiel to dopiero początek – podsumował Haldrup.

 

Platforma z pożyczkami dla rolników pozyskuje 3 mln euro. Rundzie przewodzi VC Practica Capital

Tomas Kemtys (Contrarian Ventures): Polska może stać się wzorowym inkubatorem spółek climate-techowych

Prawie 11 mld dolarów dostały ubiegłym roku startupy AgriTech