PARP: Nawet 7 mln zł na wsparcie ekspansji zagranicznej

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

PARP: Nawet 7 mln zł na wsparcie ekspansji zagranicznej

Udostępnij:

Do 30 lipca br. można składać wnioski w konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” wdrażanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Beneficjenci mają szansę uzyskać dofinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie oferty klastrów na rynkach zagranicznych. Pula środków do rozdysponowania wynosi 28,5 mln zł.

Adresatami konkursu są koordynatorzy klastrów oraz (za ich pośrednictwem) członkowie klastra. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych może wynosić nawet 10 mln zł, a dofinansowanie części kosztów nawet 80 proc.

– To może być ostatnia szansa, żeby sięgnąć po pieniądze przeznaczone na dofinansowanie w poddziałaniu 2.3.3 POIR. Nie stawiamy żadnych ograniczeń dotyczących branży działalności klastra – mówi Joanna Wójcicka, ekspert z Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP.

Dofinansowanie dla koordynatora klastra można przeznaczyć na wynagrodzenie personelu biorącego udział w projekcie i koszty administracyjne, w tym koszty związane z realizacją projektu, dotyczące aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu, jak również koszty marketingu klastra i zarządzania jego zapleczem.

Dofinansowanie dla członków klastra biorących udział w projekcie obejmuje zakup usług doradczych i szkoleń z zakresu umiędzynarodowienia, udział w misjach gospodarczych, udział w targach w charakterze wystawcy, dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej czy promocję marek i produktów.