PFR i banki uruchomią obsługę wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej

Udostępnij:
17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych wdrożyło system, który pozwoli na przyjmowanie wniosków od mikro, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników o udzielenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Nowy program pomocowy o łącznej wartości 100 mld zł, finansowany przez Polski Fundusz Rozwoju, skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Z tej puli do mikro, małych i średnich podmiotów trafi 75 mld zł.

Dzięki współpracy banków, PFR, Krajowej Izby Rozliczeniowej i instytucji finansowych w bardzo krótkim czasie powstał system, który pozwoli uzyskać firmom konkretną pomoc finansową. Wystarczy wypełnić formularz poprzez bankowość elektroniczną. Dzięki uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej, które było wymaganym krokiem do uruchomienia programu, w ciągu kilku kolejnych dni rozpocznie się przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców.

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm będzie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem następujących banków:

 • Alior Bank
 • Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze
 • Bank Millennium
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy
 • BNP Paribas
 • BOŚ Bank
 • Citi Handlowy
 • Credit Agricole
 • Getin Noble Bank
 • Idea Bank
 • ING Bank Śląski
 • mBank
 • Nest Bank
 • PKO Bank Polski
 • Santander Bank Polska
 • SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące Banki Spółdzielcze

Terminy uruchomienia usługi w kolejnych bankach zostaną potwierdzone na dedykowanej stronie.

W obecnej sytuacji gospodarczej kluczowe dla wielu firm jest szybkie pozyskanie kapitału, który pozwoli na utrzymanie płynności, regulowanie zobowiązań, w tym wynagrodzeń pracowników. Cieszę się, że wspólnie z bankami i wieloma instytucjami finansowymi podołaliśmy temu wyzwaniu i w niezwykle krótkim czasie stworzyliśmy system, który pozwoli na przekazanie pomocy do kilkuset tys. przedsiębiorstw sprawnie i bez zbędnych formalności. Dziękuję wszystkim, dzięki którym ten skomplikowany projekt udało się wdrożyć tak szybko. Jestem pewien, że razem z innymi rozwiązaniami rządowej Tarczy Antykryzysowej przyczyni się on do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju i ochrony nawet kilku milionów miejsc pracy – powiedział Paweł Borys Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Najważniejsze informacje dotyczące składania wniosków o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji:

 • przedstawiciele firm, które są klientami danego banku, będą mogli złożyć wniosek,
 • wniosek oparty będzie na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP);
 • po potwierdzeniu tych informacji obliczona będzie wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu za pośrednictwem banku informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, ustalonej przez PFR, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji;
 • możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja;
 • całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbędzie się on-line w systemie transakcyjnym banku;
 • firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Aby sprawnie wypełnić wniosek, przedstawiciel firmy powinien przygotować:

 • dane, takie jak liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne) w przeliczeniu na pełen etat oraz wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich, a także wyliczyć należną kwotę subwencji.
 • podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, będą rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej PFR, gdzie szczegółowo opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR, a także na stronach internetowych swoich banków.

Program Tarcza Finansowa PFR kierowany jest do mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro oraz małych i średnich firm, zatrudniających do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Dla mikrofirm:

 • które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19;
 • maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a 75% jej wartości może być bezzwrotne: 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.
 • po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Dla firm z sektora MŚP:

 • kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł);
 • 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy;
 • zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Dla dużych firm, których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej), a obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym, w ramach Tarczy Finansowej PFR przewidziane jest:

 • finansowanie płynnościowe,
 • pożyczki preferencyjne lub
 • instrumenty kapitałowe na indywidualnie ustalanych z PFR warunkach.

Wnioski o finansowanie dla dużych firm można będzie złożyć bezpośrednio w PFR na dedykowanej stronie.

Z tej drogi finansowania mogą mogły również skorzystać mniejsze firmy. Warunkiem jest zatrudnianie powyżej 150 pracowników oraz obrót przekraczający 100 mln zł, w sytuacji kiedy ich luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza 3,5 mln zł lub finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie oraz w centrum doradztwa dla przedsiębiorstw poprzez stronę internetową lub telefonicznie pod numerem 800 800 120.

Informacji udzielają także banki uczestniczące w dystrybucji środków:

Artykuł po raz pierwszy pojawił się na stronie PFR.