PIT roczny przez Internet

pit roczny przez internet
Udostępnij:
Mimo wątpliwości wielu podatników składanie deklaracji PIT przez internet zyskuje na popularności - z roku na rok coraz więcej osób rozlicza się z Urzędem Skarbowym online. Jakie są plusy takiego sposobu rozliczania podatków? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Przeczytaj i dowiedz się!

Czy można złożyć PIT przez internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego? 

Przesłanie deklaracji PIT przez Internet jest wbrew obawom wielu podatników całkowicie bezpieczne i nie wymaga dodatkowych opłat. Nie ma też konieczności wyrabiania bezpiecznego podpisu elektronicznego - bez niego osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą wysłać między innymi:

 • PIT-28 - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (podatek progresywny),
 • PIT-36L - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (podatek liniowy),
 • PIT-37 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym,
 • PIT-38 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 • PIT-39 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.,
 • PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
 • PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • PIT-8C - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych,
 • PIT-11 - informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Co należy zamieścić w deklaracji PIT składanej przez Internet?

Dane, o których podatnik, składający PIT przez internet, musi pamiętać, to między innymi: 

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
 • kwota przychodu w zeznaniu rocznym za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji.

Deklaracja PIT online a eDeklaracje

Żeby ułatwić podatnikom składanie deklaracji podatkowych przez internet, Ministerstwo Finansów umieściło na swojej stronie internetowej interaktywne formularze deklaracji podatkowych. Dzięki nim deklaracje można sporządzić szybko i precyzyjnie - wystarczy, że podatnik: 

 • wejdzie na stronę systemu - eDeklaracje,
 • zainstaluje wtyczkę w zakładce Do pobrania,
 • pobierze odpowiedni formularz z zakładki Formularze i wypełnić zgodnie ze wskazówkami,
 • złożyć podpis pod formularzem i wpisać kwotę przychodu,
 • wysłać dokument,
 • pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) i przechowywać go wraz z dokumentacją księgową.

 fot. pixabay.com