PKN Orlen rozpoczął budowę instalacji Visbreakingu w Płocku. Wartość inwestycji to 1 mld zł

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

PKN Orlen rozpoczął budowę instalacji Visbreakingu w Płocku. Wartość inwestycji to 1 mld zł

Udostępnij:

PKN ORLEN rozpoczął budowę kluczowej dla rafinerii w Płocku instalacji Visbreakingu. Inwestycja o wartości około 1 mld zł znacząco zwiększy uzysk produktów lekkich, czyli benzyny i oleju napędowego. Po jej zakończeniu, pod koniec 2022 roku, EBITDA koncernu wzrośnie nawet o 415 mln zł rocznie.

– Siłą gospodarki są silne przedsiębiorstwa. Polska gospodarka na nowo zaczyna się odbudowywać. Dlatego potrzebne są jej ambitne, prowadzone na dużą skalę inwestycje. Instalacja Visbreakingu, której budowę rozpoczyna PKN ORLEN, pozwoli wytwarzać więcej produktów wysokomarżowych, a tym samym w szybkim tempie generować wyższe zyski. Wzmocni to pozycję PKN ORLEN na konkurencyjnym, międzynarodowym rynku paliwowym, na czym znacząco skorzysta także polska gospodarka – mówi Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych.

Prace inwestycyjne związane z instalacją Visbreakingu zakończą się za 30 miesięcy, co oznacza, że produkcja z tej instalacji powinna ruszyć jeszcze w grudniu 2022 roku. Równolegle będzie realizowana infrastruktura podłączenia Visbreakingu do reszty rafinerii.

W ramach integracji aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz wydłużania łańcucha wartości, PKN ORLEN przyspiesza także realizację pozostałych inwestycji w Płocku. W tym roku otwarte zostanie Centrum Badawczo-Rozwojowe. To jeden z najważniejszych projektów inwestycyjnych dla przyszłości koncernu, który pozwoli zacieśnić współpracę biznesu ze światem nauki i umożliwi mu rozwój oraz wdrażanie własnych technologii.

– Realizujemy strategiczne dla przyszłości PKN ORLEN inwestycje zgodnie z zapowiedziami. Budując silny koncern multienergetyczny, angażujemy się w nowe obszary działalności, ale jednocześnie rozwijamy też te podstawowe, czyli rafinerię i petrochemię. Inwestujemy w Visbreaking, ponieważ naszym celem jest skutecznie odpowiadać na stale rosnące zapotrzebowanie na produkty wysokomarżowe. Instalacja ta umożliwi nam optymalizację produkcji rafineryjnej i szybki wzrost zysków. Uzyskamy dzięki niej 2 proc. więcej paliwa z przerobu ropy oraz wzrost EBITDA nawet o 415 mln zł rocznie. Z kolei Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie miejscem tworzenia innowacyjnych rozwiązań, kluczowych dla utrzymania wysokiej marżowości z podstawowej działalności koncernu, a także skutecznej ekspansji na nowe obszary – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W instalacji Visbreakingu pozostałość próżniowa, która dotąd wykorzystywana była do produkcji ciężkich olejów opałowych czy asfaltu, będzie przetwarzana na produkty wysokomarżowe – benzynę i olej napędowy. Oznacza to, że rafineria będzie mogła prowadzić jeszcze bardziej pogłębiony przerób ropy naftowej, a tym samym uzyskiwać większe o kilka punktów procentowych ilości paliw z baryłki niż dotychczas.

Instalacja zostanie zbudowana w oparciu o licencję Visbreakingu firmy Shell/CB&I NEDERLAND B.V. Jej wykonawcą zostało konsorcjum firm: KTI Poland S.A. (jako lider) oraz IDS-BUD S.A. (jako uczestnik). Spółka podpisała umowę, która obejmuje kompleksowe wykonanie prac w tzw. formule „pod klucz”, czyli zaprojektowanie, dostawy, wykonanie robót budowalno-montażowych wraz z uruchomieniem oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego instalacji.

Koncern rozwój aktywów rafineryjnych realizuje także poprzez modernizację istniejących jednostek. Tak jest w przypadku instalacji Hydrokrakingu, która umożliwi zwiększenie rocznej produkcji diesla o 100 tys. ton. Kolejny realizowany projekt dotyczy modernizacji jednej z jednostek HON (Hydroodsiarczanie Oleju Napędowego). Podjęte działania zwiększą produkcję oleju napędowego o 150 tys. ton.

Według szacunków PKN ORLEN, łącznie po zakończeniu wszystkich inwestycji, które realizowane są w rafinerii w Płocku, czyli po 2022 roku, zysk operacyjny EBITDA koncernu wzrośnie o ponad 600 mln zł rocznie.

Z kolei finalizacja Programu Rozwoju Petrochemii do 2023 roku przyniesie dodatkową EBITDA ponad 1,5 mld zł rocznie. Kluczową w ramach Programu inwestycją, o wartości około 184 mln zł, jest Centrum Badawczo-Rozwojowe, które do końca tego roku rozpocznie działalność w Płocku. Będzie ono nowoczesną platformą współpracy pomiędzy PKN ORLEN a światem nauki i biznesu. To szczególnie ważne dla młodych naukowców z uczelni technicznych, m.in. z Politechniki Gdańskiej czy Politechniki Warszawskiej oraz jej filii w Płocku. Zyskają oni solidną, innowacyjną na skalę europejską bazę do rozwoju swoich projektów.

Centrum Badawczo-Rozwojowe umożliwi opracowywanie nowych technologii, licencji czy produktów, optymalizowanie już istniejących i uzyskiwanie dla nich patentów. To oznacza, że koncern docelowo ograniczy, a w niektórych przypadkach wyeliminuje konieczność ich zakupu od zewnętrznych dostawców. Umożliwi ono również testowanie nowych rozwiązań i produktów technologicznych pojawiających się na rynku przed ich wprowadzeniem na instalacje.

Od początku działalności CBR, realizacja projektów będzie zapewniona przez blisko 40 pracowników PKN ORLEN, w tym doktorów, doktorantów, ekspertów i specjalistów, a także zewnętrznych naukowców. Dla projektów, które aktualnie planowane są do uruchomienia w CBR, będzie to m.in. 6 profesorów i 10 doktorów nauk.

Najważniejszą częścią CBR będzie zaplecze badawczo-rozwojowe, w którego skład wchodzi Hala Odwzorowań i Pilotaży o powierzchni blisko 2 tys. m2. W momencie otwarcia kompleks będzie wyposażony w 5 konstrukcyjnie i technologicznie zaawansowanych pracowni badawczych oraz w 3 instalacje pilotowe. W tym czasie kolejna – czwarta – będzie już na etapie zabudowy w Hali.

W etap montażu przyłączy wchodzi także projekt budowy instalacji pilotowej do testowania katalizatorów PTA we Włocławku, stanowiącej pierwszy element badawczej infrastruktury zewnętrznej CBR. Instalacja będzie „bocznikiem” zlokalizowanym tuż przy działającej pełnoskalowej instalacji i połączonym z nią, by ustalać parametry dla katalizatorów uwodornienia z dużą precyzją oraz prowadzić badania w skali i okolicznościach w pełni odwzorowujących normalny proces produkcyjny. Umożliwi to optymalizację procesu uwodornienia, którego znaczenie dla końcowej jakości PTA jest kluczowe. W rezultacie wzrośnie efektywności produkcji, a co za tym idzie konkurencyjności PKN ORLEN, który dorówna światowym liderom branży. Uruchomienie instalacji „bocznikowej” nastąpi w pierwszym kwartale 2021 roku.